Làm sao để sử dụng sao chép giao dịch

Để đăng ký nhận tín hiệu, bạn sẽ cần liên kết giữa tài khoản MQL5 và tài khoản giao dịch MT4.

 • Thêm một tín hiệu

 • Bạn có thể đăng ký theo dõi trực tiếp từ MT4 của bạn bằng cách nhấp vào thẻ Terminal và nhấp vào Signals.

 • Xem thêm thông tin về tín hiệu bằng cách nhấp chuột đúp vào nhà cung cấp mà bạn quan tâm.

 • Khi bạn đã tìm thấy một tín hiệu bạn muốn theo dõi, hãy nhấp vào nút Đăng ký.

 • Bạn ần đồng ý với điều khoản sử dụng dịch vụ tí hiệu và nhập mật khẩu MQL5 trong cửa sổ vừa xuất hiện.

 • Bước cuối cùng liên quan đến việc kích hoạt việc sao chép tín hiệu thời gian thực và thiết lập các tùy chọn quản lý rủi ro.

 • Quản lý tín hiệu

 • Tiếp tục theo dõi tín hiệu

  Quá trình theo dõi sẽ được duy trì trong một tháng. Để tiếp tục quá trình theo dõi, vui lòng lựa chọn tín hiệu này trong phần mềm MT4 của bạn, sau đó nhấp vào 'Renew'.

 • Ngưng theo dõi một tín hiệu

  Bạn có thể ngưng theo dõi một tín hiệu bằng cách nhấp vào nút 'Unsubcribe' trong phần mềm giao dịch của bạn. Bất kỳ lệnh mua bán nào còn hiện hữu sẽ cần được đóng thủ công bằng tay.

 • Theo dõi tín hiệu có trả phí

  Bạn có thể đăng ký tài khoản thanh toán bằng cách đăng nhập vào hồ sơ của bạn tại website MQL5.com, và lựa chọn 'Payments' tại danh sách bên góc màn hình.

  Tại đây, bạn có thể lựa chọn phương thức thanh toán và nạp tiền vào tài khoản. Sau khi hoàn tất, bạn có thể bắt đầu theo dõi các tính hiệu có tính phí tại phần mềm MT4.

Để dễ hình dung, vui lòng xem đoạn phim dưới đây