Yêu cầu Margin Forex

Chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy linh hoạt đối với tài khoản MetaTrader 4 cho phép họ tận dụng lợi thế của giao dịch Forex 1 ngay cả với số tiền ký quỹ nhỏ.

Số Dư Tài Khoản Mức đòn bẩy 1?
EURUSDVND
lên đến 5000lên đến 5000lên đến 1100000001:1000
5000 - 200005000 - 20000110000000 - 4300000001:500
Hơn 20000Hơn 20000Hơn 4300000001:200


Lưu ý:

  1. Cặp tiền tệ với Franc Thụy sĩ (CHF) có sẵn cho các giao dịch với đòn bẩy thấp hơn 10 lần so với các công cụ ngoại hối khác. Ví dụ, nếu đòn bẩy theo yêu cầu Margin ngoại hối chung là trong khoảng từ 1:1000 đến 1:200, sau đó tận dụng cho EURCHF là từ 1: 100 đến 1:20.