Yêu cầu margin

Chúng tôi cung cấp cho các nhà giao dịch đòn bẩy linh hoạt đối với tài khoản MetaTrader 4 cho phép họ tận dụng lợi thế của giao dịch Forex và CFDs ngay cả với số tiền ký quỹ nhỏ

Tỷ lệ đòn bẩy cho các cặp tiền tệ

Giá Trị Lệnh Dự Kiến theo Đồng Tiền Tài Khoản Mức đòn bẩy
EURUSDVND
lên đến 300000lên đến 300000lên đến 70000000001:1000
300000 - 2000000300000 - 20000007000000000 - 500000000001:500
2000000 - 30000002000000 - 300000050000000000 - 700000000001:100
Hơn 3000000Hơn 3000000Hơn 700000000001:25
Xem các ví dụ tính Margin

Tỷ lệ đòn bẩy cho CFDs

Giá Trị Lệnh Dự Kiến theo Đồng Tiền Tài Khoảnลเง Mức đòn bẩy้อข
EURUSDVND
lên đến 10,000lên đến 10,000lên đến 250,000,0001:50
10,000 - 300,00010,000 - 300,000250,000,000 - 7,000,000,0001:20
Hơn 300,000Hơn 300,000Hơn 7,000,000,0001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Tỷ lệ đòn bẩy cho [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]

Giá Trị Lệnh Dự Kiến theo Đồng Tiền Tài Khoản Mức đòn bẩy
EURUSDVND
lên đến 150000lên đến 150000lên đến 30000000001:500
150000 - 1000000150000 - 10000003000000000 - 200000000001:200
1000000 - 14000001000000 - 140000020000000000 - 300000000001:50
Hơn 1400000Hơn 1400000Hơn 300000000001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Tỷ lệ đòn bẩy cho [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [STOXX50]

Giá Trị Lệnh Dự Kiến theo Đồng Tiền Tài Khoản Mức đòn bẩy
EURUSDVND
lên đến 300000lên đến 300000lên đến 70000000001:200
300000 - 500000300000 - 5000007000000000 - 100000000001:50
Hơn 500000Hơn 500000Hơn 100000000001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Tỷ lệ đòn bẩy cho VÀNG, BẠC, WTI, BRENT

Giá Trị Lệnh Dự Kiến theo Đồng Tiền Tài Khoản Mức đòn bẩy
EURUSDVND
lên đến 100000lên đến 100000lên đến 20000000001:500
100000 - 800000100000 - 8000002000000000 - 200000000001:200
800000 - 1100000800000 - 110000020000000000 - 250000000001:50
Hơn 1100000Hơn 1100000Hơn 250000000001:10
Xem các ví dụ tính Margin

Tỷ lệ đòn bẩy cho PLATINUM, PALLADIUM

Giá Trị Lệnh Dự Kiến theo Đồng Tiền Tài Khoản Mức đòn bẩy
EURUSDVND
lên đến 300000lên đến 300000lên đến 70000000001:100
300000 - 500000300000 - 5000007000000000 - 100000000001:50
Hơn 500000Hơn 500000Hơn 100000000001:10
Xem các ví dụ tính Margin


Lưu ý:

  1. 1. nếu một lệnh được mở hoặc đóng (hoàn toàn hoặc một phần) trên bất kỳ tài khoản nào trong vòng một giờ trước khi kết thúc phiên giao dịch thứ sáu cho bất kỳ công cụ nào, đòn bẩy được áp dụng cho tất cả các lệnh là 1:50. Điều này bao gồm các lệnh được mở trước giờ đóng cửa nhưng không bao gồm những lệnh có tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn (ví dụ 1:10). Thuật ngữ nêu trên có thời gian kéo dài đối với một số các CFDs trên chỉ số tiền mặt và trái phiếu, các dữ liệu liên quan được xác định trên các trang công cụ trong Hợp đồng chi tiết kỹ thuật. Giá trị ký quỹ của các lệnh với tỷ lệ đòn bẩy 1:50 được áp dụng trong thời gian một giờ trước khi đóng cửa được tự động tính toán lại vào cuối tuần. Vào phiên mở cửa ngày thứ hai, đòn bẩy áp dụng cho các lệnh phản ánh giá trị thông thường của chúng theo các điều khoản ký quỹ chung. Nó cũng sẽ đưa vào xem xét các thiết lập tỷ lệ đòn bẩy bạn có thể chọn trong Trader's Room (xin xem lưu ý 2 dưới đây). Xin cũng lưu ý các điều khoản trên có thể được áp dụng trong một thông báo đặc biệt cho những ngày khác trong tuần làm việc trong trường hợp ở những nơi có ngày lễ ảnh hưởng đến lịch giao dịch.
  2. 2. bạn có một tùy chọn để giảm hoặc tăng đòn bẩy của tài khoản theo cách thủ công bằng cách chọn một trong những tỷ lệ đòn bẩy ở phần cài đặt tài khoản trong Trader's Room. Xin lưu ý rằng thay đổi của đòn bẩy tài khoản có hiệu lực ngay lập tức trên giá trị ký quỹ cho tất cả các lệnh. Nếu bạn chọn giảm tỷ lệ đòn bẩy, khoảng giá trị thông thường được áp dụng cho các lệnh của bạn bắt đầu từ những giá trị cho mức đòn bẩy được chọn trong bảng ở trên.
  3. 3. Yêu cầu ký quỹ cho các thị trường khác mục liệt kê ở trên, có thể là tìm thấy trong Thông số kỹ thuật hợp đồng bằng cách chọn các công cụ cần thiết trong menu tra cứu.