Hệ Thống Thanh Toán

Hệ Thống Thanh Toán

Ngân hàng sở tại

Barclays Bank
MTrading làm việc với các ngân hàng sở tại để giúp các giao dịch tài chính cần thiết tạo điều kiện hoạt động giao dịch của bạn. Tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền được thực hiện thông qua ngân hàng bản địa liên kết của chúng tôi và MTrading không xử lý tiền mặt trực tiếp từ khách hàng.

Có giá trị:
tiền rút Nạp

Thẻ tín dụng

Barclays Bank
Một thẻ thanh toán phát hành như một hệ thống thanh toán. Nó cho phép chủ thẻ thanh toán hàng hóa và dịch vụ dựa trên cam kết chi trả của chủ thẻ. Tổ chức phát hành thẻ tạo ra một tài khoản và quay vòng cấp một hạn mức tín dụng cho chủ thẻ mà từ đó họ có thể vay tiền để thanh toán cho người bán hoặc ứng tiền mặt cho người dùng.

Có giá trị:
tiền rút Nạp

Neteller

Neteller
Dịch vụ NETELLER giúp các doanh nghiệp, cá nhân có thể chuyển tiền trực tuyến một cách nhanh chóng, đơn giản và an toàn. Là một trong những doanh nghiệp chuyển tiền độc lập lớn nhất thế giới, Neteller thực hiện những giao dịch trị giá hàng tỷ đô mỗi năm. Giúp khách hàng nhận được tiền của họ một cách an toàn và bảo mật: đồng thời cũng là giải pháp cho các doanh nghiệp trong việc chấp nhận và thực hiện thanh toán tại các thị trường mà phương pháp truyền thống không thể làm việc.

Có giá trị:
tiền rút Nạp

Skrill

Skrill
Skrill bắt đầu vào năm 2001 và đến nay là một trong những công ty thanh toán số lớn nhất thế giới. Chỉ với một địa chỉ email, người dùng có thể gửi tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng ở hầu hết các nước. Khoảng 36 triệu chủ tài khoản hiện đang nhận / gửi 40 loại tiền tệ khác nhau, trên 200 quốc gia. Sự phổ biến của hệ thống thanh toán điện tử Skrill dựa trên thực tế là chi phí thấp, nhanh và an toàn.

Available for:
tiền rút Nạp