Phần mềm giao dịch ngoại hối & CFDs

Là một công ty giao dịch trực tuyến, chất lượng dịch vụ là rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng tất cả các phần mềm và các công cụ giao dịch cần thiết một cách an toàn và liên tục. Hệ thống của chúng tôi có thể truy cập thông qua tất cả các phần mềm lớn trên internet và trên một loạt các ứng dụng di động để thuận tiện cho giao dịch của khách hàng.