เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

จุดประสงค์ของเอกสารนี้คืออธิบายให้นักลงทุนรับทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน CFDs และ Forex เนื่องจากเป็นกฏระเบียบ IFSC โดยให้ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นข้อผูกมัดในการใช้บริการจาก MTrading อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ใช้บริการMtrading จะต้องรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุนใน CFDs และ Forex หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางบริษัท กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างก่อนตัดสินใจใช้บริการกับเรา

การลงทุนในตลาด CFDs และ Forex มีความเสี่ยง เนื่องจากการให้ Leverage ที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทอื่น โดย Leverage เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มกำไรเต่ก็จะเพิ่มจำนวนที่ขาดทุนด้วยเช่นกัน ผลสรุปจากการซื้อขายในตลาดนี้ ไม่ได้รับรองว่าจะเกิดผลลัพธ์แบบเดียวกันในอนาคต นอกจากนี้ท่านต้องคำนึงถึงค่าธรรมเนียมและภาษีจากการใช้บริการ โดยจะถูกหักออกทันที ผลสรุปจากการซื้อขายในตลาดนี้ ไม่ได้รับรองว่าจะเกิดผลลัพธ์แบบเดียวกันในอนาคต นอกจากนี้ท่านต้องคำนึงถึงค่าธรรมเนียมและภาษีจากการใช้บริการ โดยจะถูกหักออกทันที การซื้อขายโดยใช้ Margin มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน Leverage สามารถทำให้ได้กำไรหรือขาดทุนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นท่านควรติดตามคำสั่งซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการตัดสินส่งคำสั่งซื้อหรือขายท่านควรคำนึงจุดประสงค์ในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ MTrading มีหรือไม่ หากท่านไม่แน่ใจ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทาการเงินก่อนลงทุน ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนกับความเสี่ยงเป็นไปในทางเดียวกัน หากผลตอบแทนสูง ความเสียงก็จะสูงเช่นกัน บริษัทไม่แนะนำให้ใช้เงินที่กู้ยืมเป็นเงินทุนในการลงทุน การลงทุนประเภทนี้ไม่เหมาะสมกับทุกคน การลงทุนใน CFDs และ Forex มีความเสี่ยงสูง และมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินทุนทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แตกต่างกัน ความเสี่ยงก็จะแตกต่างเช่นกัน การตัดสินใจซื้อขายท่านจะต้องคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

1. CFDs CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ไม่มีการกำหนดวันหมดอายุ ซึ่งการหยุดการซื้อขายจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของบัญชีเป็นคนส่งคำสั่งหยุดเท่านั้น CFDs มีลักษณะคล้าย futures ซึ่งอ้างอิงจากหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ดัชนีตลาดทุน โลหะ น้ำมัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีลักษณะที่แตกต่างจาก futures คือสัญญาสามารถตกลงด้วยเงินสดเท่านั้น การลงทุนใน CFD มีความเสี่ยงคล้ายกับลงทุนใน future ธุรกรรมทางการเงินในตลาด CFDs อาจจะเกี่ยวข้องกับสัญญาหนี้ ดังนั้นควรอ่านข้อมูลใน ข้อที่ 3 5 17 และ 18 การลงทุนใน CFDs มีจุดประสงค์เพื่อเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาเท่านั้น ท่านไม่ได้มีสิทธิเหมือนผู้ที่ซื้อสินทรัพย์นั้นโดยตรง นอกจากจะมีระบุไว้ในสัญญา

2. การลงทุนใน Forex, ดัชนี , โลหะมีค่า , น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ การลงทุนประเภทนี้ มีลักษณะคล้าย futures ซึ่งอ้างอิงจากหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น ดัชนีตลาดทุน โลหะ น้ำมัน เป็นต้น ดังนั้นควรอ่านข้อมูลใน ข้อที่ 3 4 ตามมาตราฐานของตลาด ความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินนั้นมีสูงในการลงทุนในตลาด ใน Forex, ดัชนี , โลหะมีค่า , น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกคนงทุนทุกคน

3. ตลาดต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศ มีความเสี่ยงที่แตกต่างจากตลาดของประเทศที่นักลงทุนอยู่ บางโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจสูงกว่าตลาดในประเทศ การได้กำไรหรือขาดทุนจะถูกคำนวณเป็นสกุลเงินของบัญชีที่ท่านเปิด นของบัญชีที่ท่านเปิด

4.การลดความเสี่ยง หรือกลยุทธ์ การเปิดคำสั่งซื้อขายที่ระบุจุดปิด อาจจะไม่ทำงานเนื่องจากข้อจำกัดของสภาวะตลาดหรือเทคโนโลยี ซึ่งทำให้ไม่สามารถกระทำตามที่ท่านระบุไว้ ดังนั้นผู้ลงทุนที่ใช้จะต้องยอมรับความเสี่ยงในข้อนี้

5. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาหนี้ CFDs และ Forex ซื้อขายด้วย Margin ซึ่งต้องการหลักทรัพย์คำประกัน โดยไม่ต้องจ่ายทันที่ที่เกิดการส่งคำสั่ง ท่านสามาถขาดทุนมากที่สุดเท่ากับเงินที่คุณฝากกับ MTrading และ MTrading จะคำนวณมูลค่าใหม่ทุกๆวัน MTrading อาจจะมีการปรับสัดส่วนของ initial margin ซึ่งอาจจะส่งผลต่อ margin ที่ขั้นต่ำ หากไม่สามารถรักษาระดับ Margin ตามที่กำหนด คำสั่งการซื้อขายจะถูกปิด และหนี้สินที่เกิดขึ้นจะถูกเรียกเก็บจากเจ้าของบัญชี MTrading สามารถมีการเปลี่ยนแปลงอัตราของมาร์จิ้นและ / หรือสัญญาการซื้อขายในเวลาใดก็ได้ที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่ของคุณ หากคุณไม่รักษาอัตราค่ามาร์จิ้นขั้นต้นให้เพียงพอในบัญชีของคุณอยู่ตลอด และ / หรือเงินลงทุนไม่ถูกเพิ่มเติมภายในระยะ เวลาที่จำเป็น ออเดอร์ที่คุณเปิดอยู่จะถูกปิดลงและเกิดการสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง ทรัพย์ที่อ่างอิง

6. เลเวอเลจ ( Leverage ) ตลาด derivatives เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง นักลงทุนบางท่านอาจจะไม่เหมาะสมการการลงทุนประเภทนี้เนื่องจากความเสี่ยงที่สูงจาก Leverage ซึ่งช่วยให้การทำกำไรได้สูงเมื่อเทียบกับเงินทุน แต่ก็สามารถทำให้ขาดทุนสูงเช่นเดียวกัน การใช้ leverage สูงจะทำให้มูลค่ากำไรหรือขาดทุนเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ที่อ้างอิง

7.Over-the counter (OTC) เมื่อทำการซื้อขาย CFDs คุณได้เก็งกำไรจาการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตของสินค้าอ้างอิง โดยธุรกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในตลาดการซื้อขายของสินค้านั้น จึงไม่มีการส่งมอบสินค้า การเปิดหรือปิดคำสั่งการซื้อขายต้องทำผ่าน MTrading เท่านั้น การซื้อขายแบบ OTC ในตลาดการเงิน เป็นการเพิ่มความเสี่ยง มากกว่า การซื้อขายในตลาดจริง เพราะไม่สามารถปิดออเดอร์ได้หากคุณสมบัติ ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ นอกจากนี้ธุรกรรมแบบ OTC ยังเสี่ยงในด้านของสภาพคล่อง ซึ่งส่งผลไปยังความเสี่ยงอื่นๆอีกด้วย

8. ราคา ราคาที่แสดงใน MTrading platform อาจจะไม่ตรงกับตลาดหลัก โดย MTrading จะเลือกราคาปิดในการคำนวณmargin ขั้นต่ำ ซึ่ง MTrading คาดว่าราคานี้จะใกล้เคียงกับตลาด interbank หรือตลาดอื่นๆ ราคาที่ MTrading ใช้อาจจะเหมือนกับราคาที่อยู่ในตลาดอื่น ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของ margin ในบางครั้ง ดังนั้นนักลงทุนต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในเวลาอันรวดเร็วของสินทรัพย์อ้างอิงที่นักลงทุนทำการซื้อขาย การตั้งจุดตัดขาดทุนไม่ได้เป็นการรับรองว่าจะปิด ณ ราคานั้น คำสั่งซื้อขายอาจะจะปิด ณ ราคาที่ระบุหรือราคาที่ใกล้เคียงที่สุด

9. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในวันหยุด เหตุการณ์บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุด ซึ่งส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลง ณ ตอนตลาดเปิด ซึ่งระหว่างช่วงวันหยุดท่านไม่สามารถเปิดปิดออเดอร์หรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้ ซึ่งทำให้ท่านขาดทุนได้โดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนเปิดออเดอร์ต่อเนื่อง

10.Electronic trading การซื้อขายสัญญา OTC ผ่าน Platform อาจแตกต่างจากระบบ electronic trading ความเสี่ยงที่ระบบการซื้อขายตอบสนองไม่ถูกต้องหรือระบบล้มเหลว ก็นับเป็นอีกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

11. Intraday Trading การซื้อขายระหว่างวัน การซื้อขายระหว่างวันอาจจะทำให้มีจำนวนธุรกรรมที่สูง

12. Trading suspensions การพักการซื้อขาย ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง อาจจะทำให้ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ เช่น ในช่วงเวลาที่ราคากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ดังนั้นผู้ลงทุนต้องคำนึงก่อนที่จะส่งคำสั่งในช่วงเวลาดังกล่าว

13. Commissions ค่าตอบแทน ก่อนที่จะทำการส่งคำสั่งซื้อขาย ผู้ลงทุนควรศึกษาค่า commissions และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้บนเวปไซด์ MTrading

14.ภาวะล้มละลาย หากเงินทุนของท่านหมด คำสั่งซื้อขายทั้งหมด จะถูกปิดทันทีโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของบัญชี ภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นเป็นความรับชอบของเจ้าของบัญชีเท่านั้น

15. การสื่อสาร MTrading ไม่รับผิดชอบ การขาดทุนจาการล่าช้าของข้อมูลที่ส่งจากทางบริษัท และไม่รับผิดชอบการขาดทุนที่เกิดจากการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น นอกจากมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากตัวบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ เจ้าของบัญชีจะต้องเก็บข้อมูลรหัสผ่านให้ปลอดภัย โดยบริษัทไม่แนะนำให้บันทึกไว้ ณ MT4

16.คำแนะนำ MTrading ไม่ได้ให้บริการคำแนะนำทาการเงิน บริษัทให้บริการข้อมูลของสินค้าเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ในการชี้นำไปในทิศทางใดทางหนึ่ง การส่งคำสั่งเป็นการตัดสินใจของเจ้าของบัญชีเท่านั้น ภายใต้กฎของ IFSC บริษัทจะต้องจัดการสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับลูกค้า แต่ไม่ได้หมายความว่าการอนุญาติให้ท่านเปิดบัญชีแล้วสินค้านั้นจะเหมาะสมเสมอไป ดังนั้นเราจึงขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

17. Corporate Actions: Share CFDs ผู้ลงทุนจะต้อคำนึงว่าการบริการจากทางบริษัทในบางครั้งอาจจะเป็นการขัดผลประโยชน์ ในบางครั้งเวลาในการตัดสินใจอาจจะน้อย ในบางกรณี เช่นการแจ้งให้เพิ่มทุนเพื่อคงสถาณะการซื้อขายที่ขาดทุนไว้เป็นต้น

18.ทำการ Short บน CFDs Shares การเปิดคำสั่ง short CFDs จะทำให้มีความเสี่ยงที่สูงกว่าการเปิดคำสั่ง long

19.การติดตามคำสั่งการซื้อขาย การติดตามคำสั่งการซื้อขายเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชี ถึงแม้ว่าคำสั่งการซื้อขายจะถูกปิดหาก margin ต่ำกว่าที่กำหนด เอกสารนี้นักลงทุนควรศึกษาประกอบกับเอกสารชุดอื่นๆบนเว็ปไซด์

20.เงินปันผลจาก CFD ‘Dividend Adjustment’ คือการปรับเปลี่ยนเมื่อผ่านวัน XD ของหุ้นนั้น ถ้าเปิดคำสั่ง long จะโอนเงินปันผลเข้าบัญชี ถ้าเปิดคำสั่ง short จะถูกหักเงินปันผลของจากบัญชี เงินปันผลส่งผลต่อคำสั่งซื้อขายดัชนีหรือหุ้นอย่างไร? เมื่อหุ้นหรือดัชนีถุงวัน XD บริษัทจะทำการปรับเปลี่ยนบัญชีเพื่อที่คำสั่งซื้อขายของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตกลงของราคา เกิดอะไร เมื่อหุ้นหรือดัชนีถึงวัน XD? โดยปกติหลังจากที่จ่ายปันผลแล้วราคาหุ้นของบริษัทนั้นมักจะตกลง โดยการลดลงของมูลค่ามีค่าเท่ากับที่จ่ายปันผล ซึ่งการลดลงของราคาหุ้นหลายๆตัว จะส่งผลลบต่อดัชนี ทำไมจึงต้องปรับ? เมื่อราคาหุ้นหรือดัชนีต่ำลงเนื่องจากการปันผล จะส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนของท่าน หากท่านเปิดคำสั่ง long จะทำให้ท่านสูญเสียกำไร ถ้าคุณเปิดคำสั่ง Short คุณจะได้กำไร เนื่องจากการตกลงของราคาเป็นผลมาจากการปันผล ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ลงทุนไม่ควรเสียหรือได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้การคำนวณการปรับเปลี่ยน การคำนวณการปรับเปลี่ยน Adjustment = ขนาดสัญญา x มูลค่าการปันผล มูลค่าการปันผลขึ้นอยู่กับบริษัทที่ปันผล ดัชนีของตลาดบางแห่งไม่จำเป็นต้องปรับเนื่องจากเป็นดัชนีแบบ Total Return indexes. ความหมายของ 'Total Return Index' ตลาดทุนที่ติดตามการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในช่วงเวลาหนึ่ง และตั้งสมมติฐานว่ากำไรที่ผู้ลงทุนได้จะถูกนำไปลงทุนต่อในตลาดหุ้น