เงื่อนไขของ MTrading

ค่าหลักประกันขั้นต้น

เรามีเลเวอเรจที่ยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าที่ใช้เทรดผ่าน MTrading ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD ได้ถึงแม้มีเงินทุนน้อย

บัญชีค่าเงิน

ค่าเลเวอเลจสำหรับคู่สกุลเงิน (FX Majors)

1:1000สูงถึง 300,000
1:500300,000 - 2,000,000
1:1002,000,000 - 3,000,000
1:25เกิน 3,000,000
1:1000สูงถึง 300,000
1:500300,000 - 2,000,000
1:1002,000,000 - 3,000,000
1:25เกิน 3,000,000
1:1000สูงถึง 20 000 000
1:50020 000 000 - 100 000 000
1:100100 000 000 - 200 000 000
1:25เกิน 200 000 000
1:1000สูงถึง 7000000000
1:5007000000000 - 50000000000
1:10050000000000 - 70000000000
1:25เกิน 70000000000
1:1000สูงถึง 10,000,000
1:50010,000,000 - 70,000,000
1:10070,000,000 - 100,000,000
1:25เกิน 100,000,000
บัญชีค่าเงิน

ค่าเลเวอเลจสำหรับคู่สกุลเงิน (FX Majors)

เลเวอเรจ
1:1000สูงถึง 200,000
1:500200,000 - 1,500,000
1:1001,500,000 - 2,000,000
1:25เกิน 2,000,000
1:1000สูงถึง 200,000
1:500200,000 - 1,500,000
1:1001,500,000 - 2,000,000
1:25เกิน 2,000,000
1:1000สูงถึง 10 000 000
1:50010 000 000 - 80 000 000
1:10080 000 000 - 110 000 000
1:25เกิน 110 000 000
1:1000สูงถึง 5000000000
1:5005000000000 - 30000000000
1:10030000000000 - 45000000000
1:25เกิน 45000000000
1:1000สูงถึง 7,000,000
1:5007,000,000 - 50,000,000
1:10050,000,000 - 70,000,000
1:25เกิน 70,000,000
บัญชีค่าเงิน

ค่าเลเวอเลจสำหรับคู่สกุลเงิน (FX Exotics)

เลเวอเรจ
1:1000สูงถึง 100,000
1:500100,000 - 700,000
1:100700,000 - 1,000,000
1:25เกิน 1,000,000
1:1000สูงถึง 100,000
1:500100,000 - 700,000
1:100700,000 - 1,000,000
1:25เกิน 1,000,000
1:1000สูงถึง 6 000 000
1:5006 000 000 - 40 000 000
1:10040 000 000 - 60 000 000
1:25เกิน 60 000 000
1:1000สูงถึง 2000000000
1:5002000000000 - 16000000000
1:10016000000000 - 20000000000
1:25เกิน 20000000000
1:1000สูงถึง 3,000,000
1:5003,000,000 - 20,000,000
1:10020,000,000 - 30,000,000
1:25เกิน 30,000,000
บัญชีค่าเงิน

ค่าเลเวอเลจสำหรับคู่สกุลเงิน (FX RUB & HKD)

เลเวอเรจ
1:25สูงถึง 500,000
1:10500,000 - 800,000
1:3เกิน 800,000
1:25สูงถึง 500,000
1:10500,000 - 800,000
1:3เกิน 800,000
1:25สูงถึง 30 000 000
1:1030 000 000 - 50 000 000
1:3เกิน 50 000 000
1:25สูงถึง 11000000000
1:1011000000000 - 20000000000
1:3เกิน 20000000000
1:25สูงถึง 20000000000
1:1020,000,000 - 30,000,000
1:3เกิน 30,000,000
บัญชีค่าเงิน

ค่าเลเวอเลจสำหรับหุ้น (CFD)

เลเวอเรจ
1:50สูงถึง 10,000
1:2010,000 - 300,000
1:10เกิน 300,000
1:50สูงถึง 10,000
1:2010,000 - 300,000
1:10เกิน 300,000
1:50สูงถึง 700,000
1:20700,000 - 20,000,000
1:10เกิน 20,000,000
1:50สูงถึง 250,000,000
1:20250,000,000 - 7,000,000,000
1:10เกิน 7,000,000,000
1:50สูงถึง 250,000
1:20250,000 - 10,000,000
1:10เกิน 10,000,000
บัญชีค่าเงิน

ค่าเลเวอเลจสำหรับ [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]

เลเวอเรจ
1:500สูงถึง 150,000
1:200150,000 - 1,000,000
1:501,000,000 - 1,400,000
1:10เกิน 1,400,000
1:500สูงถึง 150,000
1:200150,000 - 1,000,000
1:501,000,000 - 1,400,000
1:10เกิน 1,400,000
1:500สูงถึง 8 000 000
1:2008 000 000 - 60 000 000
1:5060 000 000 - 80 000 000
1:10เกิน 80 000 000
1:500สูงถึง 3000000000
1:2003000000000 - 20000000000
1:5020000000000 - 30000000000
1:10เกิน 30000000000
1:500สูงถึง 5,000,000
1:2005,000,000 - 30,000,000
1:5030,000,000 - 50,000,000
1:10เกิน 50,000,000
บัญชีค่าเงิน

ค่าเลเวอเลจสำหรับ [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [STOXX50]

เลเวอเรจ
1:200สูงถึง 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10เกิน 500,000
1:200สูงถึง 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10เกิน 500,000
1:200สูงถึง 20 000 000
1:5020 000 000 - 30 000 000
1:10เกิน 30 000 000
1:200สูงถึง 7000000000
1:507000000000 - 10000000000
1:10เกิน 10000000000
1:200สูงถึง 10,000,000
1:5010,000,000 - 20,000,000
1:10เกิน 20,000,000
บัญชีค่าเงิน

ค่าเลเวอเลจสำหรับ GOLD, SILVER, CRUDOIL, BRENT

เลเวอเรจ
1:500สูงถึง 100,000
1:200100,000 - 800,000
1:50800,000 - 1,100,000
1:10เกิน 1,100,000
1:500สูงถึง 100,000
1:200100,000 - 800,000
1:50800,000 - 1,100,000
1:10เกิน 1,100,000
1:500สูงถึง 6 000 000
1:2006 000 000 - 45 000 000
1:5045 000 000 - 60 000 000
1:10เกิน 60 000 000
1:500สูงถึง 2000000000
1:2002000000000 - 20000000000
1:5020000000000 - 25000000000
1:10เกิน 25000000000
1:500สูงถึง 3,000,000
1:2003,000,000 - 30,000,000
1:5030,000,000 - 40,000,000
1:10เกิน 40,000,000
บัญชีค่าเงิน

ค่าเลเวอเลจสำหรับ PLATINUM, PALLADIUM

เลเวอเรจ
1:200สูงถึง 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10เกิน 500,000
1:200สูงถึง 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10เกิน 500,000
1:200สูงถึง 17 000 000
1:5017 000 000 - 30 000 000
1:10เกิน 30 000 000
1:200สูงถึง 7000000000
1:507000000000 - 10000000000
1:10เกิน 10000000000
1:200สูงถึง 10,000,000
1:5010,000,000 - 20,000,000
1:10เกิน 20,000,000

1. ถ้าposition เปิดหรือปิดอยู่ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในบัญชีใดๆภายในหนึ่งชั่วโมงที่ปิดตลาดของช่วงการซื้อขายในวันศุกร์สำหรับตราสารต่างๆ เลเวอเรจที่ใช้กับทุกตำแหน่งคือ 1:50 ซึ่งรวมถึง positions ที่เปิดก่อนชั่วโมง pre-close แต่ไม่รวมถึงอัตราเลเวอเรจที่น้อยกว่า (เช่น 1:10) ข้างต้นนั้นมีการขยายระยะเวลาสำหรับจำนวนของ CFDs ที่ดัชนีเงินสดและพันธบัตร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ระบุในหน้าเครื่องมือในข้อกำหนดสัญญา ค่าเผื่อมาร์จิ้นของอัตราเลเวอเรจของ 1:50 ในช่วงชั่วโมง pre-close จะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติในวันสุดสัปดาห์ โดยช่วงเวลาเปิดทำการของวันจันทร์ เลเวอเรจที่ได้จะมีผลกระทบกับ positions ตามค่าโดยประมาณการตามเงื่อนไขมาร์จิ้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการตั้งค่าอัตราเลเวอเรจจากการที่คุณได้เลือกไว้ในห้องซื้อขายของคุณ Trader`s Room (โปรดดูที่ข้อ 2 ที่ด้านล่าง) โปรดทราบว่าข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นสามารถนำมาใช้ในการแจ้งให้ทราบเป็นกรณีพิเศษกับวันอื่น ๆ ของสัปดาห์การทำงานในกรณีที่วันหยุดอาจส่งผลกระทบต่อตารางเวลาการซื้อขาย

2. คุณมีตัวเลือกในการลดหรือเพิ่มเลเวอเรจของบัญชีด้วยตนเอง โดยการเลือกอัตราเลเวอเรจในการตั้งค่าบัญชีในห้องบัญชีเทรดเดอร์ โปรดทราบว่า การเปลี่ยนแปลงของเลเวอเรจของบัญชี จะมีผลทันทีกับค่ามาร์จิ้นของ positions ทั้งหมด ถ้าคุณเลือกการเลือกอัตราเลเวอเรจลดลง ช่วงสัญญาบังคับใช้กับ positions ของคุณ จะเริ่มจากการการเลือกเลเวอเรจในตารางที่ด้านบน

3. ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin requirements) สำหรับตลาดอื่นที่นอกเหนือรายการข้างต้น สามารถพบได้ในข้อกำหนดสัญญา โดยเลือกเครื่องมือที่จำเป็นในเมนูค้นหา