เงื่อนไขของ MTrading

ค่าหลักประกันขั้นต้น

เรามีเลเวอเรจที่ยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าที่ใช้เทรดผ่าน MTrading ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD ได้ถึงแม้มีเงินทุนน้อย

บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเลจสำหรับคู่สกุลเงินหลัก (FX Majors)

1:1000สูงถึง 300,000
1:500300,000 - 2,000,000
1:1002,000,000 - 3,000,000
1:25เกิน 3,000,000
1:1000สูงถึง 300,000
1:500300,000 - 2,000,000
1:1002,000,000 - 3,000,000
1:25เกิน 3,000,000
1:1000สูงถึง 7000000000
1:5007000000000 - 50000000000
1:10050000000000 - 70000000000
1:25เกิน 70000000000
1:1000สูงถึง 10,000,000
1:50010,000,000 - 70,000,000
1:10070,000,000 - 100,000,000
1:25เกิน 100,000,000
บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเลจสำหรับคู่สกุลเงินรอง (FX Majors)

เลเวอเรจ
1:1000สูงถึง 200,000
1:500200,000 - 1,500,000
1:1001,500,000 - 2,000,000
1:25เกิน 2,000,000
1:1000สูงถึง 200,000
1:500200,000 - 1,500,000
1:1001,500,000 - 2,000,000
1:25เกิน 2,000,000
1:1000สูงถึง 5000000000
1:5005000000000 - 30000000000
1:10030000000000 - 45000000000
1:25เกิน 45000000000
1:1000สูงถึง 7,000,000
1:5007,000,000 - 50,000,000
1:10050,000,000 - 70,000,000
1:25เกิน 70,000,000
บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเลจสำหรับคู่สกุลเงินแปลกใหม่ (FX Exotics)

เลเวอเรจ
1:1000สูงถึง 100,000
1:500100,000 - 700,000
1:100700,000 - 1,000,000
1:25เกิน 1,000,000
1:1000สูงถึง 100,000
1:500100,000 - 700,000
1:100700,000 - 1,000,000
1:25เกิน 1,000,000
1:1000สูงถึง 2000000000
1:5002000000000 - 16000000000
1:10016000000000 - 20000000000
1:25เกิน 20000000000
1:1000สูงถึง 3,000,000
1:5003,000,000 - 20,000,000
1:10020,000,000 - 30,000,000
1:25เกิน 30,000,000
บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเลจสำหรับคู่สกุลเงิน (FX RUB & HKD)

เลเวอเรจ
1:25สูงถึง 500,000
1:10500,000 - 800,000
1:3เกิน 800,000
1:25สูงถึง 500,000
1:10500,000 - 800,000
1:3เกิน 800,000
1:25สูงถึง 11000000000
1:1011000000000 - 20000000000
1:3เกิน 20000000000
1:25สูงถึง 20000000000
1:1020,000,000 - 30,000,000
1:3เกิน 30,000,000
บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเลจสำหรับหุ้น (CFD)

เลเวอเรจ
1:50สูงถึง 10,000
1:2010,000 - 300,000
1:10เกิน 300,000
1:50สูงถึง 10,000
1:2010,000 - 300,000
1:10เกิน 300,000
1:50สูงถึง 250,000,000
1:20250,000,000 - 7,000,000,000
1:10เกิน 7,000,000,000
1:50สูงถึง 250,000
1:20250,000 - 10,000,000
1:10เกิน 10,000,000
บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเลจสำหรับ [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]

เลเวอเรจ
1:500สูงถึง 150,000
1:200150,000 - 1,000,000
1:501,000,000 - 1,400,000
1:10เกิน 1,400,000
1:500สูงถึง 150,000
1:200150,000 - 1,000,000
1:501,000,000 - 1,400,000
1:10เกิน 1,400,000
1:500สูงถึง 3000000000
1:2003000000000 - 20000000000
1:5020000000000 - 30000000000
1:10เกิน 30000000000
1:500สูงถึง 5,000,000
1:2005,000,000 - 30,000,000
1:5030,000,000 - 50,000,000
1:10เกิน 50,000,000
บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเลจสำหรับ [CAC40], [HSI50], [JP225], [STOXX50]

เลเวอเรจ
1:200สูงถึง 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10เกิน 500,000
1:200สูงถึง 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10เกิน 500,000
1:200สูงถึง 7000000000
1:507000000000 - 10000000000
1:10เกิน 10000000000
1:200สูงถึง 10,000,000
1:5010,000,000 - 20,000,000
1:10เกิน 20,000,000
บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเลจสำหรับ GOLD, SILVER

เลเวอเรจ
1:500สูงถึง 100,000
1:200100,000 - 800,000
1:50800,000 - 1,100,000
1:10เกิน 1,100,000
1:500สูงถึง 100,000
1:200100,000 - 800,000
1:50800,000 - 1,100,000
1:10เกิน 1,100,000
1:500สูงถึง 2000000000
1:2002000000000 - 20000000000
1:5020000000000 - 25000000000
1:10เกิน 25000000000
1:500สูงถึง 3,000,000
1:2003,000,000 - 30,000,000
1:5030,000,000 - 40,000,000
1:10เกิน 40,000,000
บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเรจสำหรับ CRUDOIL, BRENT

เลเวอเรจ
1:30สูงถึง 100,000
1:20100,000 - 800,000
1:10เกิน 800,000
1:30สูงถึง 100,000
1:20100,000 - 800,000
1:10เกิน 800,000
1:30สูงถึง 2,300,000,000
1:202,300,000,000 - 18,500,000,000
1:10เกิน 18,500,000,000
1:30สูงถึง 3,100,000
1:203,100,000 - 25,000,000
1:10เกิน 25,000,000
บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเลจสำหรับ PLATINUM, PALLADIUM

เลเวอเรจ
1:200สูงถึง 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10เกิน 500,000
1:200สูงถึง 300,000
1:50300,000 - 500,000
1:10เกิน 500,000
1:200สูงถึง 7000000000
1:507000000000 - 10000000000
1:10เกิน 10000000000
1:200สูงถึง 10,000,000
1:5010,000,000 - 20,000,000
1:10เกิน 20,000,000
บัญชีค่าเงิน

อัตราเลเวอเรจสำหรับคริปโตเคอร์เรนซี

เลเวอเรจ
1:100 สูงถึง 10,000
1:20 10,000 - 100,000
1:10 100,000 - 1,000,000
1:1 เกิน 1,000,000
1:100 สูงถึง 10,000
1:20 10,000 - 100,000
1:10 100,000 - 1,000,000
1:1 เกิน 1,000,000
1:100 สูงถึง 200,000
1:20 200,000 - 1,800,000
1:10 1,800,000 - 18,000,000
1:1 เกิน 18,000,000
1:100 สูงถึง 300,000
1:20 300,000 - 2,700,000
1:10 2,700,000 - 27,000,000
1:1 เกิน 27,000,000

1. ถ้าposition เปิดหรือปิดอยู่ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในบัญชีใดๆภายในหนึ่งชั่วโมงที่ปิดตลาดของช่วงการซื้อขายในวันศุกร์สำหรับตราสารต่างๆ เลเวอเรจที่ใช้กับทุกตำแหน่งคือ 1:50 ซึ่งรวมถึง positions ที่เปิดก่อนชั่วโมง pre-close แต่ไม่รวมถึงอัตราเลเวอเรจที่น้อยกว่า (เช่น 1:10) ข้างต้นนั้นมีการขยายระยะเวลาสำหรับจำนวนของ CFDs ที่ดัชนีเงินสดและพันธบัตร ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ระบุในหน้าเครื่องมือในข้อกำหนดสัญญา ค่าเผื่อมาร์จิ้นของอัตราเลเวอเรจของ 1:50 ในช่วงชั่วโมง pre-close จะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติในวันสุดสัปดาห์ โดยช่วงเวลาเปิดทำการของวันจันทร์ เลเวอเรจที่ได้จะมีผลกระทบกับ positions ตามค่าโดยประมาณการตามเงื่อนไขมาร์จิ้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการตั้งค่าอัตราเลเวอเรจจากการที่คุณได้เลือกไว้ในห้องซื้อขายของคุณ Trader`s Room (โปรดดูที่ข้อ 2 ที่ด้านล่าง) โปรดทราบว่าข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นสามารถนำมาใช้ในการแจ้งให้ทราบเป็นกรณีพิเศษกับวันอื่น ๆ ของสัปดาห์การทำงานในกรณีที่วันหยุดอาจส่งผลกระทบต่อตารางเวลาการซื้อขาย

2. คุณมีตัวเลือกในการลดหรือเพิ่มเลเวอเรจของบัญชีด้วยตนเอง โดยการเลือกอัตราเลเวอเรจในการตั้งค่าบัญชีในห้องบัญชีเทรดเดอร์ โปรดทราบว่า การเปลี่ยนแปลงของเลเวอเรจของบัญชี จะมีผลทันทีกับค่ามาร์จิ้นของ positions ทั้งหมด ถ้าคุณเลือกการเลือกอัตราเลเวอเรจลดลง ช่วงสัญญาบังคับใช้กับ positions ของคุณ จะเริ่มจากการการเลือกเลเวอเรจในตารางที่ด้านบน

3. ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin requirements) สำหรับตลาดอื่นที่นอกเหนือรายการข้างต้น สามารถพบได้ในข้อกำหนดสัญญา โดยเลือกเครื่องมือที่จำเป็นในเมนูค้นหา