เงื่อนไขของ Mtrading

ข้อกำหนดสัญญา

MTrading มีผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือการซื้อขายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น: คู่สกุลเงิน, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูงอื่นๆ เช็คข้อข้อกำหนดของสัญญาสำหรับการซื้อขายคู่สกุลเงิน FX majors, FX minors, FX exotics, Spot metals, Spot Energies, Cash Indices, Euronext, Xetra, NASDAQ, NYSE, and other Stocks CFDs.และทำการเทรดได้เลย