ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate) มีข้อดี-ข้อเสียกับการเทรด Forex ยังไง?

การเทรด Forex ปัจจุบันต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวสารต่างๆ ที่เป็นตัวกำหนดความเคลื่อนไหวของมูลค่าแต่ละสกุลเงิน โดยนักเทรดจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยและนโยบายการเงินหรือเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อให้เศรษฐกิจอยู่ภายใต้การควบคุม หนึ่งในนั้นคืออัตราแลกเปลี่ยนคงที่ซึ่งเป็นมาตรการที่ธนาคารกลางใช้ผูกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเป็นทางการกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของสกุลเงินอื่นๆ

None

ในบทความวันนี้ เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจว่าอัตราแลกเปลี่ยนคงที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ในการเทรด Forex ยังไง พร้อมเข้าใจทุกข้อดี-ข้อเสียของอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ พร้อมแล้ว… ไปดูกันเลย

อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate) คืออะไร?

ธนาคารกลางหลายแห่งจะใช้เครื่องมือนี้เพื่อรักษามูลค่าของสกุลเงินให้อยู่ในกรอบที่กำหนด โดยในมุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ อัตราแลกเปลี่ยนคงหรือ Fixed Exchange Rate นั้นมีความสัมพันธ์กับราคาทองคำหรือสกุลเงินหลักของประเทศอื่น ซึ่งไม่มีการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง พูดง่ายๆ ก็คือค่าเงิน $1 = €1 ซึ่งจะคงที่เท่าเดิมยกเว้นว่ารัฐบาลจะยกเลิกมาตรการดังกล่าว

ในขณะเดียวกัน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ก็อาจเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ แต่ก็อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อนักเทรดที่จะใช้กลยุทธ์การเทรด Forex หลายๆ แบบให้ประสบความสำเร็จ

เอาล่ะ มาดูกันดีกว่าว่าอัตราแลกเปลี่ยนคงที่มีข้อดี-ข้อเสียกับการเทรด Forex ยังไง

Industry-best trading conditions
Credit bonus
up to 200% Credit bonus
Industry best trading
conditions Best conditions
Instant deposits
with 0 fees Instant deposits
Join now

ข้อดีของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate System)

อัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่มีข้อดีในการรักษาเสถียรภาพของสกุลเงินภายในประเทศ ทำให้ธุรกิจได้มีโอกาสปรับขนาด วางแผน และเติบโตได้ง่ายขึ้น

อีกหนึ่งข้อดีสำคัญคือโอกาสที่ประเทศต่างๆ จะได้กู้ยืมเงิน ทำให้นักลงทุนรู้ได้แน่ชัดว่าจะได้รับสกุลเงินต่างประเทศในมูลค่าเท่าไหร่ อีกทั้งยังทำให้ประชาชนมีความมั่นใจเกี่ยวกับสกุลเงินนั้นๆ ซึ่งช่วยดึงดูดนักลงทุน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนาการค้า

นอกจากนี้อัตราคงที่ยังมีประโยชน์อีกมากมาย อาทิ:

  1. ลดความผันผวนของค่าเงิน ไม่ว่าท่านจะลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาว อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ก็นับว่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการหลีกเลี่ยงความผันผวนของค่าเงิน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนจะเท่ากันเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในตลาด ทำให้สามารถคาดการณ์ค่าเงินได้ง่ายกว่า ทำให้นักเทรดมีโอกาสที่จะรักษากำลังซื้อไว้ได้แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิด ปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างคืออัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่จะปิดรูปแบบการเทรดแบบ Arbitrage (การฉวยประโยชน์จากราคาที่แตกต่างกันในตลาดคนละแห่ง) ซึ่งเป็นข้อดีด้านความปลอดภัยในการลงทุนนั่นเอง
  2. กระตุ้นการลงทุน ด้วยระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ประเทศจะมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจที่มีอัตราลอยตัว ซึ่งดึงดูดให้นักลงทุนมีการลงทุนมากขึ้น อีกทั้งสกุลเงินที่สัมพันธ์กับสกุลเงินของประเทศอื่นๆ ยังสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนมักจะตระหนักอยู่เสมอว่าสกุลเงินจะมีมูลค่าเท่าไหร่
  3. ลดอัตราเงินเฟ้อ การที่สกุลเงินของแต่ละประเทศสัมพันธ์กับสกุลเงินของประเทศอื่นช่วยป้องกันไม่ให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และยังมีโอกาสในการควบคุมราคาสินค้าและบริการ ทำให้ราคาเข้าถึงได้สำหรับประชากรที่มีรายได้น้อย เป็นผลให้เศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งและดีขึ้น

ข้อเสียของระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (Fixed Exchange Rate System)

นอกจากข้อดีที่กล่าวมา อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ก็อาจเป็นสัญญาณความผิดปกติของเศรษฐกิจประเทศต่างๆ ได้เช่นกัน เพราะบางประเทศอาจพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะปรับค่าสกุลเงินให้เท่ากับอัตราสกุลเงินของประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการอ้างอิงตามราคาสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่อาจก่อให้เกิดค่าส่งออก/นำเข้าที่แพงมากยิ่งขึ้น พูดง่ายๆ คือเงินที่ได้จากการค้าขายสินค้าต่างๆ จะลดลงนั่นเอง นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ยังมีข้อเสียอื่นๆ ที่ต้องระวัง ได้แก่:

  1. ลดความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนคงอาจลดความยืดหยุ่นในการดำเนินการทางเศรษฐกิจ เช่น เมื่อเศรษฐกิจอ่อนแอ ประเทศนั้นๆ อาจจำเป็นต้องลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นการส่งออก เป็นผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่แย่ลง นำไปสู่การขาดสมดุลการค้าและปัญหาทางการเงินอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
  2. อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพื่อให้สกุลเงินอยู่ภายใต้การควบคุมและความมั่นคง ประเทศต่างๆ จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ทำให้ธุรกิจประสบปัญหาในการกู้ยืมเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสกุลเงินต่างประเทศ ผู้บริโภคเองก็จะต้องเผชิญกับราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  3. การขาดการควบคุมมูลค่าสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ทำให้การควบคุมค่าสกุลเงินเป็นไปได้ยาก เช่นเดียวกับการรักษามูลค่าสกุลเงินให้คงที่ มีโอกาสที่ค่าเงินจะลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขาดดุลการเงินเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การนำเข้ามีราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่การส่งออกจะมีราคาถูกลง ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากขึ้น

มาดูตารางสรุปทั้งข้อดีและข้อเสียของอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่:

ข้อดี ข้อเสีย
ลดความผันผวนของค่าเงิน ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มการลงทุน ความยืดหยุ่นน้อยลง
อัตราเงินเฟ้อต่ำ ดอกเบี้ยสูง

สรุปเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เป็นเครื่องมือในการรักษามูลค่าสกุลเงินและเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ และยังช่วยลดความผันผวนของค่าเงิน เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่มองหาโอกาสในการเติบโตหลังเกิดสถภาวะเศรษฐกิจถดถอย ที่สำคัญ อัตราคงที่ยังส่งผลให้เกิดธุรกรรมมากมายซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจและตลาดเผชิญความไม่แน่นอน

ในขณะเดียวกัน ก็เป็นข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและการปรับค่าสกุลเงิน และอาจนำไปสู่การขาดดุลสกุลเงิน การนำเข้าที่มีราคาสูง และการส่งออกราคาถูก ทำให้เป็นเรื่องยากในการรักษาสมดุลการค้าระหว่างประเทศนั่นเอง

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน