ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

รู้จักการเทรด “ตราสารทุน” (Equity) พร้อมข้อดี-ข้อเสีย และความเสี่ยงของการเทรด Equity

การเทรดตราสารทุน (Trading on equity) เป็นวิธีสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น (Shareholder) จากหนี้สินของบริษัท โดยการเทรดตราสารทุนจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจหรือบริษัทต่างๆ ใช้ตราสารหนี้ (Bond), หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock), และตราสารการเงินอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดหนี้สิน ดังนั้น บริษัทต้องมีการระดมทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ให้มากขึ้น และเมื่อหักลบกับมูลค่าตั้งต้นและอัตราดอกเบี้ยแล้ว บริษัทก็ยังมีกำไรไปจ่ายเป็นผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย

None

ที่สำคัญการเทรดตราสารทุนยังช่วยเพิ่มมูลค่ากำไรต่อหุ้นได้อีกด้วย โดยในวันนี้เราจะมาอธิบายการเทรดตราสารทุน รวมถึงข้อดี-ข้อเสีย และความเสี่ยงจากการเทรดตราสารทุนที่นักลงทุนต้องระวัง

การเทรดตราสารทุน คืออะไร?

การเทรดตราสารทุนเป็นกระบวนการที่เจ้าหนี้หยิบยื่นเงินกู้ให้กับบริษัทตามความแข็งเกร่งทางการเงินของบริษัทนั้นๆ โดยหากยอดกู้ยืมนั้นมีปริมาณมาก เราจะเรียกว่า “Thin equity” และหากยอดกู้ยืมมีประมิาณน้อย เราจะเรียกว่า “Thick equity” นั่นเอง

ข้อดีของการเทรดตราสารทุน

ทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้ผลประโยชน์จากตราสารทุน ดังนี้:

  1. เพิ่มรายได้สุทธิ การเทรดตราสารทุนทำให้ธุรกิจหรือบริษัทต่างๆ มีเงินทุนไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ
  2. ความพึงพอใจด้านภาษี/อัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายของบริษัทพร้อมอัตราดอกเบี้ยจะถูกหักภาษีออก ซึ่งหมายความว่าผู้กู้ยืมก็จะมีค่าใช้จ่ายต่ำ

ข้อเสียของการเทรดตราสารทุน

แน่นอนว่าทุกการลงทุนย่อมมีโอกาสเสี่ยงขาดทุน การเทรดตราสารทุนก็เช่นกัน เนื่องจากหากผู้กู้ยืมไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้ก็จะมีดอกเบี้ยจากการจ่ายล่าช้าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

Industry-best trading conditions
Deposit bonus
up to 200% Deposit bonus 
up to 200%
Spreads
from 0 pips Spreads 
from 0 pips
Awarded Copy
Trading platform Awarded Copy
Trading platform
Join instantly

และการลงทุนตราสารทุนจะยิ่งเสี่ยงมากยิ่งขึ้นหากบริษัทเลือกกู้ยืมระยะสั้นๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินการต่างๆ ส่วนตัว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนั้นค่อนข้างสูงและกลายเป็นภาระของผู้กู้ยืมได้ในที่สุด

ที่สำคัญผู้ถือหุ้นเองก็จะต้องระวังความเสี่ยงจากกระแสเงินสดที่ลดลงหรือรุนแรงกว่านั้นก็คือการล้มละลายนั่นเองครับ

จะเทรดตราสารทุนอย่างไรให้สำเร็จ?

วิธีการที่ดีที่สุดในการลงทุนตราสารทุนให้ได้กำไรมั่นคงและปลอดภัยคือการลงทุนเมื่อตราสารทุนนั้นๆ มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  1. เลือกบริษัทที่ไม่มีลักษณะการเก็งกำไร
  2. บริษัทจะต้องมียอดขายและกำไรที่มั่นคง
  3. เฝ้าจังหวะเมื่อบริษัทที่น่าเชื่อถือได้ประกาศใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ

โดยสรุปตราสารทุนมีข้อดีตรงที่ว่าการชำระดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ยน่าพอใจ และช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงทั้งต่อนักลงทุนและบริษัทหากผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน