ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

Portfolio Return คืออะไร? มีวิธีคำนวณผลตอบแทนอย่างไร?

Portfolio Return หรือผลตอบแทนจากพอร์ตการลงทุน เป็นคำศัพท์ที่อธิบายถึงกำไรและขาดทุนของพอร์ตการลงทุน โดย "พอร์ตโฟลิโอ" ในที่นี้หมายถึงการลงทุนที่ประกอบด้วยสินทรัพย์และหลักทรัพย์หลายๆ ประเภท โดยมีหลักการสำคัญคือการรักษาความปลอดภัยและผลกำไรของพอร์ตโฟลิโอของท่าน และพิจารณาให้ผลการลงทุนเป็นไปตามที่ต้องการ นอกจากนี้ ท่านจะต้องพิจารณาว่ากลยุทธ์การลงทุนที่ใช้อยู่ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางการเงินของท่านหรือไม่ โดยดูว่าผลตอบแทนจริงที่ได้จากการลงทุนในพอร์ตตรงตามที่คาดหวังหรือเปล่า

None

ในบทความนี้ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีคำนวณผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอ โดยใช้สูตรคำนวณที่ใช้ไม่ยาก พร้อมทำความเข้าใจทุกข้อควรรู้แบบละเอียด

อธิบายการคาดการณ์ Portfolio Return

เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า นักลงทุนมักจะสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายด้วยสินทรัพย์หลายๆ แบบในเวลาเดียวกัน ขณะที่พอร์ตโฟลิโอบางพอร์ตอาจมีเพียงสินทรัพย์รายการเดียวก็ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพอร์ต และขึ้นอยู่กับความชอบ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของนักลงทุน บางครั้งนักลงทุนอาจเลือกส่วนกระจายการลงทุนในหุ้น พันธบัตร และตราสารอื่นๆ โดยเน้นวิเคราะห์หลายๆ ปัจจัยร่วมกัน

Industry-best trading conditions
Deposit bonus
up to 200% Deposit bonus 
up to 200%
Spreads
from 0 pips Spreads 
from 0 pips
Awarded Copy Trading platform Awarded Copy Trading platform
Join instantly

ไม่ว่าท่านจะมีเทคนิคการกระจายการลงทุนแบบใด แต่ก็มีสูตรในคำนวณผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอที่เป็นมาตรฐานที่จะช่วยให้ท่านทราบได้ว่าผลการลงทุนในพอร์ตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

วิธีคำนวณด้วยสูตรคำนวณ Portfolio Return

สูตรคำนวณ Portfolio Return มีดังนี้:

เอาล่ะ มาดูความหมายของค่าแต่ละตัวแบบละเอียด

  • “W” – เป็นปริมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการในพอร์ตของท่าน
  • “R” – คือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์นั้นๆ

มาลองดูตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่ามีสินทรัพย์รายการหนึ่งเป็นจำนวน 24% ของพอร์ตการลงทุนของท่าน ซึ่งหมายความว่ามีน้ำหนัก 0.25 ดังนั้น ผลรวมของสินทรัพย์ทั้งหมดต้องเท่ากับ 100% ในขณะที่ผลรวมของน้ำหนักสินทรัพย์ทั้งหมดต้องเป็น 1

วิธีคำนวณ Portfolio Return

ขั้นตอนการคำนวณผลตอบแทนของพอร์ตนั้นไม่ยาก แต่สิ่งสำคัญคือท่านจะต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายๆ อย่างก่อน ซึ่งได้แก่:

  1. ระบุผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนหรือสินทรัพย์แต่ละประเภท อาจเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนก็ได้เช่นกัน
  2. ระบุน้ำหนักของสินทรัพย์หรือประเภทการลงทุนแต่ละประเภท โดยนำจำนวนสินทรัพย์ที่ลงทุนทั้งหมดมาแบ่งเป็นจำนวนสินทรัพย์ที่ลงทุนจากพอร์ตโฟลิโอของท่าน ก่อนจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้สูตรนี้สำหรับสินทรัพย์แต่ละรายการโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ท่านคำนวณน้ำหนักสำหรับแต่ละสินทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตโฟลิโอของท่านได้
  3. นำจำนวนผลตอบแทน (กำหนดตามน้ำหนักของพอร์ตโฟลิโอ) มาคูณด้วยสินทรัพย์แต่ละรายการ
  4. สิ่งที่ท่านต้องทำคือการสรุปเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแล้วรวมเข้าด้วยกัน เพียงเท่านี้ก็จะทราบและเข้าใจ Portfolio return ได้ไม่ยาก

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Portfolio Return

สูตรนี้จะมีประโยชน์มากๆ หากท่านหมั่นกระจายพอร์ตการลงทุนด้วยสินทรัพย์ที่หลากหลายอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงในการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สวนทางกับคำสั่งซื้อขายของท่าน

ทั้งนี้ การวิเคราะห์สินทรัพย์ที่ท่านลงทุนจะทำให้ทราบได้ชัดเจนว่าควรพึ่งพาหลักทรัพย์ประเภทเดียว หรือต้องกระจายการลงทุนหลายๆ ประเภท โดยผลสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับประเภทของส่วนประกอบ วิธีการลงทุนสินทรัพย์หรือจัดสรรร่วมกัน นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องพิจารณาระดับสหสัมพันธ์ด้วย โดยผลตอบแทนสูงสุดจะช่วยบ่งบอกว่าท่านมีพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพและมีโอกาสกำไรได้มากแค่ไหน และมีความเสี่ยงน้อยเท่าไหร่จากผลตอบแทนที่จะได้รับ

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน