ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

เงื่อนไขและข้อตกลงของ “โบนัสเงินฝาก”

ภาพรวม

โบนัสเงินฝาก 200% เป็นโปรโมชั่นแคมเปญที่ช่วยให้นักเทรดได้เพิ่มยอดเงินฝากได้สูงสุดถึง 200% โดยทุกครั้งที่ทำการฝากเงินเข้าบัญชี M.Premium ลูกค้าสามารถกดปุ่ม "รับโบนัส" (Receive bonus) ด้านในห้องของเทรดเดอร์ (Trader's Room) เพื่อเลือกปริมาณโบนัสที่ต้องการเพิ่มเติมจากยอดเงินฝาก ตั้งแต่: 25%, 50%, 70%, 80%, 100%, 150% หรือสูงสุด 200% เพื่อถอนเงินหรือใช้โบนัสดังกล่าวเป็นเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการเทรดต่อไป ลูกค้าจะต้องเทรดให้ครบตามปริมาณล็อตที่กำหนดภายใน 180 วันตามเวลาปฏิทิน โดยจะมีแถบแสดงสถานะโบนัส (Status Bar) ด้านในห้องของเทรดเดอร์ (Trader's Room) ที่จะช่วยติดตามจำนวนล็อตคงเหลือที่ท่านจะต้องเทรดให้ครบ ซึ่งหากลูกค้าไม่สามารถเทรดครบตามที่กำหนดภายในเวลา 180 วัน โปรดศึกษาเงื่อนไขอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

ข้อตกลงทั่วไป

1 Finvest Solutions Limited. (บริษัท) มอบโบนัสเงินฝาก 200% ให้กับลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้

2 ในการขอรับโบนัส ลูกค้ายอมรับว่าได้อ่านทำความเข้าใจและยินยอมเงื่อนไขและข้อตกลงของโบนัสดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปของบริษัท

3 โบนัสเงินฝาก ใช้ได้เฉพาะบัญชี M.Premium เท่านั้น

4 โบนัสเงินฝาก 200% เป็นเครดิตที่เพิ่มเงินทุนสำหรับใช้ในการเทรด (เช่น สำหรับการเปิดคำสั่งซื้อขายใหม่ และการรักษาระดับมาร์จิ้นสำหรับสถานะซื้อขายต่างๆ)

5 โบนัสไม่สามารถใช้รองรับการขาดทุนจากการซื้อขายได้

6 โบนัสจะแสดงเป็น "เครดิต" บนแพลตฟอร์ม MetaTrader ซึ่งเป็นคนละส่วนกับยอดคงเหลือจริงในบัญชีซื้อขายของท่าน

7 แคมเปญโบนัสเงินฝากไม่จำกัดด้านระยะเวลา โดยหลังได้รับโบนัสเรียบร้อยแล้วหรือหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในการรับโบนัส ลูกค้าจะสามารถขอรับโบนัสได้อีกครั้งหลังจาก 180 วัน

วิธีการรับโบนัสเงินฝาก

1 ลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเรา 1 ท่านต่อ 1 บัญชี สามารถใช้งานโบนัสได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อครั้ง

2 สามารถเลือกรับโบนัสเงินฝากได้ในระหว่างการฝากเงินที่หน้าห้องของเทรดเดอร์ (Trader's Room) ของท่าน โดยลูกค้าจะต้องคลิกปุ่ม "รับโบนัส" ในหน้าฝากเงิน (Deposit) และเลือกปริมาณโบนัสที่ต้องการ: 25%, 50%, 70%, 80%, 100%, 150% หรือ 200%

3 ในกรณีที่มีการฝากเงินผ่านวิธีโอนเงินจากธนาคาร (Wire Transfer) ผู้เข้าร่วมจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการบัญชี (Account manager) ทราบ เพื่อดำเนินการมอบโบนัสไปยังบัญชีเทรดของผู้เข้าร่วมผ่านทางอีเมลหลังจากที่เงินได้ถูกฝากเข้าบัญชีเทรดของผู้เข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว ส่วนในกรณีอื่นๆ โบนัสจะถูกเพิ่มเข้าไปยังบัญชีของผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติ

4 ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ MTrading ให้เรียบร้อยก่อน โบนัสจึงจะถูกโอนไปยังยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่าน ท่านจึงจะสามารถแจ้งถอนหรือโอนระหว่างบัญชีได้ โดยหลังจากได้รับโบนัส ลูกค้าจะมีเวลา 180 วันเพื่อทำตามเงื่อนไขของโบนัสให้สำเร็จ เงื่อนไขนี้จะมีการคำนวณใหม่ทุกครั้งที่มีการขอรับโบนัสใหม่ในระยะเวลาของโปรโมชั่น


ตัวอย่าง:

ลูกค้าฝากเงิน $100 และเลือกรับโบนัส 100%

โบนัสจะถูกเพิ่มเข้าไปยังบัญชีเทรดของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีคือ เงินฝาก $100 + โบนัสเงินฝาก 100% = $200 โดยมีเงื่อนไขล็อตที่กำหนด: 0.25-0.3 ล็อตต่อ USD $100*0.25 = 25 ล็อต

ลูกค้ามีเวลา 180 วันในการเทรดให้ครบตามเงื่อนไขล็อตที่กำหนดเพื่อรักษาโบนัสเอาไว้ สมมุติว่าลูกค้ากดรับโบนัสเมื่อเดือนกันยายัน ลูกค้าจะมีเวลาในการเทรดให้ครบตามเงื่อนไขล็อตที่กำหนดภายในเดือนมีนาคม

โดยจำนวนล็อตทั้งหมดจนถึงเดือนมีนาคมจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติและแสดงในห้องของเทรดเดอร์ (Trader's Room) -> ที่หน้าแดชบอร์ด (Dashboard)


5 หลังจากระยะ 180 วันตามเวลาปฏิทินที่ทำการฝากเงินเข้ามา MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการลบสิทธิ์โบนัสของลูกค้าทันทีหากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขล็อตที่กำหนดได้ โดยลูกค้าต้องทำความเข้าใจว่า MTrading สามารถถอนโบนัสออกหลังจาก 180 วันตามเวลาปฏิทิน หากลูกค้าเทรดตามจำนวนล็อตที่กำหนดไม่สำเร็จ

6 โบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชีเทรดจริงบัญชีเดียวกับที่มีการฝากเงิน

วิธีถอนโบนัสเงินฝาก

1 หลังปฏิบัติครบตามเงื่อนไขปริมาณล็อตเทรดที่กำหนด ลูกค้าสามารถถอนโบนัสหรือใช้สำหรับการเทรดต่อไปได้

2 เมื่อเครดิตไปยังบัญชีซื้อขายของลูกค้า เครดิตโบนัสยังคงเชื่อมโยงกับบัญชีนี้และไม่สามารถถอนให้บางส่วนหรือเต็มจำนวน นอกจากความสามารถทำการซื้อขายขั้นต่ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

3 ลูกค้าสามารถถอนกำไรคงค้างและเงินฝากก่อนหน้านี้จากบัญชีซื้อขาย โดยลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าหากมีการถอนเงินฝากก่อนที่สามารถปฏิบัติได้ครบตามเงื่อนไขล็อตการเทรดที่กำหนดนั้น จะนำไปสู่การลบโบนัสทั้งหมดจากบัญชีของลูกค้า

4 โบนัสเงินฝากไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีได้ และสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้รับโบนัสนี้เท่านั้น

5 ลูกค้าทำการตกลงยอมรับการร้องขอถอนเงิน โดยคำขอจะไม่ได้รับการพิจารณา หากผลการร้องขอนั้นมีผลทำให้มาร์จิ้นฟรีของบัญชีลดรวมกว่า 65% หลังจากที่หักออกจากโบนัสในบัญชีโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการ Stop out (แจ้งเตือนมาร์จิ้น)

1 เนื่องจากข้อกำหนดของมาร์จิ้นฟรีที่คุณได้รับจากการเลือกโบนัสนั้น ผู้เทรดยอมรับและตกลงว่าในส่วนของ Stop Out เริ่มต้นที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ MTrading เงื่อนไข Stop Out เพิ่มเติมจะถูกนำไปใช้กับบัญชีซื้อขายของผู้เข้าร่วมโบนัสนี้ หากบัญชีซื้อขายของผู้เทรดมียอดบาลานซ์ต่ำกว่า % Stop Out บัญชีของลูกค้าก็จะถูก Stop Out เช่นเดียวกัน


ตัวอย่าง:

a) เงื่อนไขการ Stop Out ทั่วไป:

เมื่อผู้เข้าร่วมมีเงินทุนจริงในบัญชีเทรด 1000 USD และมียอดโบนัสเพิ่มเติม 300 USD เงินมาร์จิ้นทั้งหมดจะเท่ากับ 1300 USD หากผู้เข้าร่วมใช้มาร์จิ้ย 1200 USD ระบบ Stop Out ทั่วไปจะมีการแจ้งเตือนเมื่อ equity ในบัญชีของลูกค้าลดต่ำกว่า 30% ของมาร์จิ้นที่ถูกใช้ เช่น เมื่อ equity ลดลงถึง 360 USD หรือน้อยกว่านั้น จะเห็นว่ายอดคงเหลือ 360 USD นี้จะมากกว่าจำนวนโบนัสที่ท่านได้รับ ดังนั้น equity ไม่ได้ลดลงต่ำกว่ายอดโบนัส และระบบ Stop Out ทั่วไปจะถูกดำเนินการเมื่อมาร์จิ้นถึงระดับ 30%

b) เงื่อนไขการ Stop Out เพิ่มเติม:

ใช้หลักการเดียวกับตัวอย่างด้านบน แต่สมมุติว่าครั้งนี้ผู้เข้าร่วมใช้เงิน 600 USD สำหรับข้อกำหนดมาร์จิ้น ในกรณีนี้ 30% ของมาร์จิ้นที่ต้องการจะเท่ากับ 180 USD อย่างไรก็ดี เนื่องจากยอดคงเหลือนี้ต่ำกว่าระดับโบนัสที่ได้รับ (300 USD) เงื่อนไข Stop Out เพิ่มเติมจะถูกใช้เมื่อ equity รวมของบัญชีลดลงเกินกว่า 300 USD ทำให้การ Stop Out จะถูกดำเนินการเมื่อมาร์จิ้นถึงระดับ 50%

บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบว่าระดับมาร์จิ้นมีความเพียงพอหรือไม่จนถึงระยะสิ้นสุดของโปรโมชั่น เพื่อที่จะให้มาร์จิ้นยังคงเพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อขายที่ยังเปิดอยู่หลังจากโบนัสถูกลบออกจากบัญชีเทรดของท่านแล้ว


4 โบนัสเงินฝากไม่สามารถโอนระหว่างบัญชีได้ และสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่ได้รับโบนัสนี้เท่านั้น

5 ลูกค้าได้ตกลงยอมรับว่าคำร้องขอถอนเงินอาจไม่ได้รับการพิจารณา หากคำร้องนั้นมีผลทำให้มาร์จิ้นฟรีของบัญชีลดลงรวมกว่า 65% หลังจากการหักโบนัสออกจากบัญชีโดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดอื่นๆ

1 Finvest Solutions Limited. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชันนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อผู้เข้าร่วมโปรโมชันในปัจจุบัน หรืออนาคต

2 หาก MTrading พบว่าผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นได้พยายามที่จะละเมิดโปรโมชั่นหรือกระทำการใดๆ โดยส่อไปในทางสุจริตต่อ MTrading ทาง MTrading ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือถอดถอนเครดิตโบนัสออก และจำเป็นที่จะยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรโมชั่นและข้อตกลงกับลูกค้ารายนี้เกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรโมชั่น ทั้งชั่วคราวหรือถาวรหรือสิ้นสุดการเป็นผู้เข้าร่วม รวมถึงการบริการและยุติบัญชีของผู้เข้าร่วม

3 เงินโบนัสจะถือเป็นทรัพย์สินของ MTrading จนกว่าลูกค้าจะเทรดถึงยอดปริมาณการซื้อขาย (Trading volume) ตามที่เรากำหนดไว้ได้

4 เครื่องมือเงินฝากส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับค่าคอมมิชชั่น หรือค่าธรรมเนียมโดยบุคคลที่สาม เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะจัดสรรระดับเงินฝากที่เพียงพอ ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น เพื่อที่จะมีสิทธิได้รับโบนัสในประเภทที่เหมาะสม

5 การซื้อขายในตลาด Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง ผู้เข้าร่วมในตลาด Forex และ CFD ไม่ควรจะดำเนินการซื้อขายที่มีความเสี่ยงยกเว้นในกรณีที่เทรดเดอร์มีความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายอย่างเต็มที่ โดยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายนี้ไม่ควรจะเป็นปัจจัยกระตุ้นเพื่อพิจารณาให้เกิดการมีส่วนร่วมในตลาด Forex และ CFD

6 ลูกค้าต้องรับผิดชอบและทำความเข้าใจในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีและค่าธรรมเนียมในโบนัสในแต่ละประเทศนั้นๆ ทั้งหมด

7 ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องระหว่างคำแปลต่างๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดยึดเงื่อนไขและข้อกำหนดในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

8 ในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อ MTrading ได้ผ่านทางอีเมล thailand@mtrading.com หรือติดต่อผู้จัดการบัญชีส่วนตัวของท่าน

เกี่ยวกับโปรโมชั่น

Finvest Solutions Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโปรโมชั่นนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อผู้เข้าร่วมโปรโมชั่นในปัจจุบันหรือในอนาคต

“ลูกค้าใหม่” – คือ ลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีจริงหรือลงทะเบียนกับในห้องของเทรดเดอร์ (Trader's Room) ของ MTrading มาก่อนในช่วงก่อนหรือระหว่างการจัดโปรโมชั่น

“บริษัท” – The Finvest Solutions Limited (“Finvest Solutions Limited”) จดทะเบียนที่ Unit 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis

“ลูกค้าเก่า” – คือ ลูกค้าที่ในช่วงก่อนหรือระหว่างการจัดโปรโมชั่น มีบัญชีตามเงื่อนไข ดังนี้:

  • ลงทะเบียนภายในห้องของเทรดเดอร์ (Trader's Room) ของ MTrading
  • มีบัญชีจริงอยู่แล้ว (ทั้งที่เปิดใช้งานอยู่ หรือปิดการใช้งานไปแล้ว)

"ผู้เข้าร่วม" – ผู้ใช้บัญชี M.Premium และขอรับโบนัสผ่านห้องของเทรดเดอร์ (Trader’s Room) หรือผ่านอีเมล support@mtrading.com กรณีที่ฝากแบบ Wire transfer

“บัญชีเงินฝาก”, “เงินฝาก” – การดำเนินงานด้านการเงินที่เพิ่มเงินใหม่ให้กับบัญชีซื้อขายจริงของลูกค้าผ่านวิธีการชำระเงินที่นำเสนอโดย MTrading การโอนภายใน, การปรับยอดรวม, เครดิตเงินโบนัสอื่น ๆ, รางวัล IB / พาร์ทเนอร์ หรือคอมมิสชั่น จะไม่พิจารณาดำเนินการในบัญชีเงินฝาก

"ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำที่กำหนด" – คือปริมาณการซื้อขายทั้งหมดที่จะต้องเทรดให้ครบก่อนที่ลูกค้าจะสามารถถอนโบนัสที่ได้จากโปรโมชั่นนี้ โดยปริมาณการซื้อขายจะถูกคำนวณเป็นล็อต ซึ่งสามารถตรวจสอบจำนวนล็อตได้ผ่านห้องของเทรดเดอร์ (Trader's Room) ซึ่งจะมีแดชบอร์ดพิเศษสำหรับติดตามจำนวนล็อตเพื่อถอนโบนัส โดยปริมาณการซื้อขายที่ถูกคิดคำนวณแล้วจะมีค่า 1 ล็อต = 100,000 USD โดยแดชบอร์ดจะแสดงจำนวนล็อตที่ต้องเทรดเพิ่มและจำนวนล็อตที่ได้เทรดไปแล้วขณะนี้

"การซื้อขายที่ถูกต้องในการคำนวณ volume ที่ต้องการ" – การซื้อขายเปิดรอบเต็มรูปแบบที่สอดคล้องกับทั้งสามของเกณฑ์ต่อไปนี้:

  1. คำสั่งซื้อขายจะต้องถูกเปิดอย่างน้อย 3 นาที 00 วินาที
  2. กำไรหรือขาดทุนในคำสั่งซื้อขายนี้มากกว่า 3 Pip โดยตราสาร Forex ที่มีราคา 5 หน่วยหลังจุดทศนิยม (เช่น GBPUSD – 1.32451) มูลค่า 1 Pip จะเท่ากับ 0.00010 และตราสาร Forex ที่มีราคา 3 หน่วยหลังจุดทศนิยม (เช่น USDJPY – 101.522) มูลค่า 1 Pip จะเท่ากับ 0.010 สำหรับสป็อตโลหะ 1 Pip จะเท่ากับ 0.01 สำหรับดัชนีตลาด 1 Pip จะเท่ากับ 1.0 ซึ่งเรียกว่าจุดดัชนี (Index Point) สำหรับตราสารอื่นๆ 1 Pip จะเท่ากับ Tick Size ตามที่ระบุในข้อกำหนดสัญญาบนเว็บไซต์ MTrading
  3. การเทรดที่ไม่ใช่การ Hedging จะต้องไม่เข้าเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้: คำสั่งซื้อขายในฝั่งตรงข้ามถูกเปิดภายใน 15 นาทีหลังมีการเปิดคำสั่งซื้อขายแรก, ส่วนต่างระหว่างวอลุ่มของปริมาณคำสั่งซื้อขายแรกกับคำสั่งซื้อขายในฝั่งตรงข้ามไม่เกิน 20%, คำสั่งซื้อขายในฝั่งตรงข้ามถูกปิดภายใน 15 นาทีก่อนหรือหลังมีการปิดคำสั่งซื้อขายแรก