Log keluar
Are you sure you want to exist?

Terma & Syarat "Deposit Bonus"

Tinjauan

Deposit Bonus 200% ialah kempen promo tanpa had yang membolehkan pedagang meningkatkan jumlah deposit mereka sehingga 200%. Pada bila-bila masa pelanggan mendepositkan dana ke akaun M.Premium mereka, mereka boleh memohon bonus dengan mengklik butang “Terima bonus” di dalam Bilik Pedagang dan memilih peratusan yang mereka ingin tambahkan kepada jumlah deposit mereka: 25%, 50 %, 70%, 80%, 100%, 150% atau 200%. Untuk dapat mengeluarkan atau menggunakan dana bonus untuk dagangan selanjutnya, Peserta harus memenuhi keperluan jumlah dagangan dalam tempoh masa 180 hari kalendar. Bar Status bonus yang dibentangkan dalam Bilik Pedagang membantu menjejaki baki bilangan lot untuk didagangkan. Jika keperluan tidak dipenuhi, Bonus boleh dituntut semula selepas 180 hari. Sila lihat syarat terperinci di bawah.

Syarat Umum

1 200% Deposit Bonus ditawarkan oleh Finvest Solutions Limited (Syarikat) kepada Pelanggannya di bawah Terma berikut.

2 Dengan memohon Bonus, Pelanggan mengakui bahawa dia telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Bonus serta Terma dan Syarat Syarikat.

3 Deposit Bonus hanya digunakan untuk akaun M.Premium sahaja.

4 Bonus Deposit 200% menyediakan jumlah dana tambahan yang tersedia untuk dagangan (iaitu untuk membuka kedudukan baharu dan mengekalkan keperluan margin untuk jawatan tersebut).

5 Bonus tidak boleh digunakan untuk menampung kerugian dagangan.

6 Bonus bukan sebahagian daripada baki akaun dagangan dan dipaparkan dalam medan "Kredit" dalam platform MetaTrader.

7 Kempen Bonus Deposit adalah tanpa had masa. Selepas menerima Bonus atau gagal memenuhi keperluan yang diperlukan untuk Bonus, Peserta boleh memohon Bonus sekali lagi selepas 180 hari.

Bagaimana untuk menerima Deposit Bonus

1 Setiap profil pelanggan yang didaftarkan di laman web Syarikat tertakluk kepada satu bonus aktif pada satu masa.

2 Bonus Deposit diminta semasa mendepositkan di kawasan peribadi pelanggan - Bilik Pedagang. Pelanggan harus mengklik butang "Terima bonus" di bahagian Deposit dan nyatakan jumlah bonus yang dikehendaki: 25%, 50%, 70%, 80%, 100%, 150% atau 200%.

3 Sekiranya kaedah Pindahan Kawat digunakan untuk mendepositkan, Peserta perlu memberitahu pengurus akaunnya untuk mengatur pemberian Bonus kepada akaun dagangan Peserta melalui e-mel selepas peserta akaun dagangan telah dibiayai. Dalam semua kes lain, Bonus ditambah ke akaun Peserta secara automatik.

4 Pelanggan mesti memenuhi keperluan volum dagangan minimum sebelum Bonus akan dipindahkan ke baki akaun dan tersedia untuk permintaan pengeluaran atau pemindahan dalaman. Selepas menerima Bonus, pelanggan akan mempunyai 180 hari kalendar untuk memenuhi keperluan volum minimum. Istilah ini dikira secara berasingan untuk setiap jumlah bonus tertentu yang diterima semasa Promosi ini.


Contoh:

Seorang Peserta mendepositkan $100 dan memilih Bonus 100%.

Bonus ditambah ke akaun Peserta. Baki akaun sekarang ialah $100 Deposit + 100% Bonus Deposit = $200Lot yang diperlukan untuk berdagang:0.25-0.3 lot setiap USD$100*0.25 = 25 lot

Peserta mempunyai 180 hari kalendar untuk berdagang bilangan lot yang diperlukan dan menyimpan Bonus. Peserta telah memohon Bonus pada bulan September supaya dia mempunyai masa sehingga Mac untuk memenuhi keperluan volume dagangan.

Bilangan lot untuk berdagang sehingga Mac dikira secara automatik dan ditunjukkan dalam bahagian Bilik & Papan Pemuka Pedagang.


5 Selepas 180 hari kalendar dari tarikh deposit, MTrading mempunyai hak untuk mengalih keluar kelayakan pelanggan untuk sebarang bonus aktif, dengan syarat keperluan volum dagangan minimum belum selesai. Pelanggan dikehendaki melakukan usaha murni untuk memastikan bahawa MTrading dapat mengeluarkan bonus selepas 180 hari kalendar telah berlalu jika volum dagangan minimum belum selesai.

6 Bonus hanya akan dikreditkan ke akaun dagangan sebenar yang sama yang dibiayai.

Bagaimana cara mengeluarkan Bonus Deposit

1 Sebaik sahaja keperluan volume dagangan dipenuhi, Peserta boleh mengeluarkan Bonus atau menggunakannya untuk dagangan selanjutnya.

2 Setelah dikreditkan ke akaun dagangan pelanggan, bonus deposit kekal dipautkan ke akaun yang sama ini dan tidak boleh dikeluarkan sama ada sebahagian atau sepenuhnya melainkan keperluan volume dagangan minimum dipenuhi secara keseluruhannya

3 Peserta boleh mengeluarkan keuntungan terakru dan deposit terdahulu daripada akaun dagangan. Peserta memahami dan bersetuju bahawa dalam kes di mana pengeluaran dana yang didepositkan berlaku sebelum Keperluan Jumlah Dagangan telah dipenuhi, ini akan membawa kepada jumlah penyingkiran Bonus daripada akaun Peserta.

4 Bonus Deposit tidak boleh dipindah milik dan hanya terhad kepada penerima tawaran ini.

5 Pelanggan bersetuju bahawa permintaan pengeluaran tidak akan diproses jika permintaan tersebut menghasilkan pengurangan jumlah lebih daripada 65% daripada margin percuma pada akaun selepas sebarang pengurangan automatik tahap bonus diambil kira.

Syarat stop out (Margin call)

1 Disebabkan oleh had margin percuma tambahan yang dibentuk oleh jumlah Bonus dalam akaun dagangan, Peserta menerima dan bersetuju bahawa selain tahap Stop Out lalai yang dinyatakan di laman web MTrading, syarat Stop Out Tambahan akan dikenakan kepada Peserta. Akaun dagangan yang mengandungi Bonus. Kedudukan terbuka peserta akan segera dibubarkan jika mana-mana syarat lalai atau Stop Out Tambahan akan berlaku dalam akaun dagangan Peserta.2 Syarat Stop Out Tambahan akan mencetuskan prosedur Stop Out jika jumlah ekuiti akaun Peserta (baki sendiri + keuntungan floating semasa /kerugian + swap + Jumlah bonus - setiap komisen perdagangan) berkurangan di bawah jumlah Bonus yang diterima, seperti ditunjukkan dalam Contoh di bawah:


Contoh:

a) Syarat Default Stop Out:

Apabila Peserta mempunyai 1000 USD dana sendiri dalam akaun dagangan dan tambahan 300 USD diterima sebagai Bonus, jumlah keseluruhan yang boleh digunakan sebagai margin dalam akaun ialah 1300 USD. Jika Peserta menggunakan 1200 USD sebagai margin, Default Stop Out akan dicetuskan apabila ekuiti akaun semasa berkurangan di bawah 30% daripada margin yang digunakan, iaitu apabila ekuiti akan turun kepada 360 USD atau lebih rendah. Jumlah baki 360 USD ini adalah lebih besar daripada amaun yang diterima sebagai Bonus, oleh itu ekuiti tidak jatuh di bawah jumlah Bonus dan prosedur Default Stop Out akan dicetuskan pada tahap margin 30%.

b) Syarat Stop Out Tambahan:

Mengikuti parameter yang sama seperti dalam contoh di atas, tetapi dengan mengandaikan bahawa kali ini Peserta akan menggunakan 600 USD untuk keperluan margin. Dalam kes sedemikian, 30% daripada keperluan margin ini ialah 180 USD, namun memandangkan jumlah ini kekal di bawah jumlah Bonus yang diterima (300 USD), syarat Stop Out Tambahan akan dikenakan apabila jumlah ekuiti akaun berkurangan di bawah 300 USD. Akibatnya Henti Keluar akan mencetuskan pada tahap margin 50%.

Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan sepenuhnya sebelum tarikh tamat tawaran untuk mengekalkan tahap margin yang mencukupi pada akaun mereka supaya selepas penyingkiran tahap margin Bonus akan tetap mencukupi untuk mengekalkan kedudukan terbuka.


4 Bonus Deposit tidak boleh dipindah milik dan terhad semata-mata kepada penerima tawaran ini.5 Pelanggan bersetuju bahawa permintaan pengeluaran tidak akan diproses jika permintaan tersebut menghasilkan pengurangan jumlah lebih daripada 65% daripada margin percuma pada akaun selepas sebarang pengurangan automatik tahap bonus diambil kira.

5 Pelanggan bersetuju bahawa permintaan pengeluaran tidak akan diproses jika permintaan tersebut menghasilkan pengurangan jumlah lebih daripada 65% daripada margin percuma pada akaun selepas sebarang pengurangan automatik tahap bonus diambil kira .

Pelbagai

1  Pada setiap masa, Finvest Solutions Limited berhak untuk meminda, menukar atau membatalkan promosi ini tanpa sebarang notis awal kepada peserta promosi semasa atau bakal.

2 Jika Syarikat mengesyaki bahawa peserta Promosi telah menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan Promosi atau sebaliknya bertindak tanpa niat baik terhadap MTrading, MTrading' berhak untuk menafikan, menahan, membatalkan atau menarik diri daripada peserta itu bonus kredit, dan, jika perlu, untuk membatalkan mana-mana terma dan syarat promosi ini dan perjanjian pelanggan berkenaan dengan peserta Promosi itu, sama ada buat sementara waktu atau secara kekal, atau untuk menamatkan akses peserta itu kepada perkhidmatan dan/atau sekatan akaun (-akaun) peserta itu.

3 Dana bonus dianggap sebagai hak milik Syarikat sehingga pelanggan mencapai volume dagangan yang diperlukan.

4 Kebanyakan instrumen deposit tertakluk kepada komisen atau bayaran oleh pihak ketiga. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk menyediakan tahap deposit yang mencukupi, tidak termasuk komisen, untuk layak untuk kategori bonus yang sesuai.

5 Dagangan dalam pasaran Forex dan CFD memerlukan risiko yang ketara. Penyertaan dalam pasaran Forex dan CFD tidak seharusnya dilakukan melainkan Pedagang menyedari sepenuhnya dan memahami risiko yang terlibat dalam perdagangan. Penyertaan dalam promosi ini tidak seharusnya menjadi faktor pendorong apabila mempertimbangkan penyertaan dalam pasaran Forex dan CFD.

6 Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan untuk memastikan bahawa semua cukai dan yuran yang dikenakan ke atas bonus di negara mereka dibayar.

7 Sekiranya terdapat sebarang kekaburan atau konflik atau ketidakselarasan antara terjemahan berlainan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

8 Sekiranya terdapat soalan tambahan yang berkaitan dengan Promosi, Peserta boleh menghubungi MTrading di support@mtrading.com atau menghubungi pengurus akaun peribadi mereka.

Definisi

Pada setiap masa, Finvest Solutions Limited berhak untuk meminda, menukar atau membatalkan promosi ini tanpa sebarang notis awal kepada peserta promosi semasa atau bakal.

“Pelanggan Baharu” – Individu atau syarikat yang, pada masa pendaftaran ke dalam Promosi ini, tidak mempunyai sebarang akaun langsung atau pendaftaran awal di Bilik Pedagang di MTrading.

“Syarikat” – The Finvest Solutions Limited (“The Finvest Solutions Limited”), berdaftar di Unit 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis.

“Klien Sedia Ada” – Individu atau syarikat yang, pada masa pendaftaran ke dalam Promosi ini, mempunyai, atau lebih awal memiliki, mana-mana akaun berikut:

  • Pendaftaran di Bilik Pedagang MTrading;
  • Akaun dagangan sebenar (pada masa ini aktif atau dinyahaktifkan).

“Peserta” – Pengguna Akaun M.Premium yang memohon bonus melalui Bilik Pedagang atau di support@mtrading.com sekiranya pemindahan kawat telah digunakan.

“Pembiayaan akaun”, “deposit” – Operasi wang yang menambahkan wang baharu ke akaun dagangan sebenar pelanggan melalui cara pembayaran yang ditawarkan oleh MTrading. Pemindahan dalaman, pelarasan baki, kredit bonus tunai lain, ganjaran IB/rakan kongsi atau komisen tidak akan dianggap sebagai operasi pembiayaan akaun.

“Keperluan volume dagangan minimum” – Jumlah volum yang diperlukan untuk berdagang sebelum pelanggan boleh mengeluarkan dana bonus yang diterima daripada Promosi. Jumlah dagangan dikira dalam lot. Jumlah dagangan dalam lot boleh disemak oleh Peserta di Bilik Pedagang dengan mengikuti kemajuan pada papan pemuka khas. Jumlah dagangan dalam lot dikira sebagai 1 lot = 100,000 USD Papan Pemuka menunjukkan volum yang diperlukan dalam lot untuk didagangkan dan bilangan semasa lot yang didagangkan.

“Perdagangan yang sah untuk pengiraan jumlah volum yang diperlukan” – perdagangan pusingan penuh yang mematuhi ketiga-tiga kriteria berikut:

  1. Dagangan kekal dibuka sekurang-kurangnya 3 minit 00 saat;
  2. Untung atau rugi dalam perdagangan ini adalah lebih daripada 3 pip, di mana:-untuk instrumen Forex yang disebut ke angka ke-5 berikutan titik perpuluhan (cth. GBPUSD – 1.32451), 1 pip adalah bersamaan dengan kenaikan harga 0.00010;- untuk instrumen Forex dipetik ke digit ke-3 berikutan titik perpuluhan (cth. USDJPY – 101.522), 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 0.010;- untuk logam spot 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 0.01;- untuk indeks 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 1.0, yang juga dipanggil Titik Indeks;- untuk instrumen lain 1 pip adalah sama dengan Saiz Tanda, seperti yang disediakan dalam Spesifikasi Kontrak di laman web MTrading
  3. Dagangan tidak dilindung nilai, bermakna ia perlu mematuhi SEMUA mata di bawah untuk dianggap sebagai perdagangan terlindung:- kedudukan pembalikan dibuka dalam masa 15 minit selepas membuka kedudukan awal;- varians volume antara kedudukan awal dan pembalikan tidak melebihi 20%;- kedudukan pembalikan ditutup dalam masa 15 minit sebelum atau selepas penutupan kedudukan awal.