Log keluar
Adakah anda pasti untuk keluar?

"M.Gifts" Terma & Syarat

Gambaran Keseluruhan

"M.Gifts" adalah program kesetiaan (selepas ini "M.Gifts") untuk semua pelanggan MTrading. Setiap pelanggan layak untuk mengambil bahagian dan menuntut hadiah wang. Bagi penuntutan hadiah wang, Peserta harus memenuhi keperluan volum dagangan pada setiap peringkat. Bar status M.Gifts yang dibentangkan dalam Bilik Pedagang akan membantu pedagang menjejaki baki bilangan lot untuk didagangkan. Sila lihat syarat terperinci di bawah.

Terma Am

 1. M.Gifts ditawarkan oleh Finvest Solutions Limited (Syarikat) kepada Pelanggannya di bawah Terma berikut.
 2. Dengan memohon penyertaan M.Gifts, Pelanggan mengakui bahawa dia telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat serta Terma dan Syarat Syarikat.
 3. M.Gifts hanya dapat digunakan oleh Pelanggan dengan Bilik Pedagang yang disahkan sahaja.
 4. M.Gifts hanya dapat digunakan untuk pemegang akaun M.Premium sahaja.
 5. Maklumat mengenai butiran Tahap, lot minimum yang diperlukan untuk naikkan dan butiran hadiah telah dibentangkan dalam Bilik Pedagang.

Bagaimana untuk mengaktifkan penyertaan dalam M.Gifts

 1. Untuk mengambil bahagian dalam M.Gifts, pelanggan harus klik pada butang "Deposit *jumlah minimum yang diperlukan* USD dan dapatkan akses kepada kotak Hadiah" dalam promosi Trader Room dan mendepositkan jumlah minimum yang diperlukan atau lebih dalam satu transaksi. Setelah status permintaan deposit bertukar kepada 'Selesai,' penyertaan akan diaktifkan secara automatik. Jumlah deposit minimum berbeza mengikut negara.

Bagaimana untuk menuntut Hadiah Kewangan

 1. Peserta mesti memenuhi keperluan volum dagangan minimum untuk dapat meningkatkan tahap dan menuntut hadiah wang.
 2. Hadiah wang tunai untuk dikreditkan ke dompet Peserta serta-merta. Sebaik sahaja hadiah wang tunai didepositkan ke dompet Peserta, dana menjadi miliknya sepenuhnya. Seseorang Peserta boleh menggunakan dana ini mengikuti kehendak mereka.
 3. Peserta boleh mengeluarkan hadiah wang tunai dari dompet secara langsung atau dari akaun dagangan. Tertakluk kepada semua yuran dan komisen syarikat standard.
 4. Untuk menuntut hadiah dari peringkat ke-7 dan ke-8, Peserta mesti menghubungi wakil Syarikat melalui mel support@mtrading.com.

Lain Lain

 1. Pada setiap tahap, Finvest Solutions Limited berhak untuk meminda, menukar atau membatalkan promosi ini tanpa sebarang notis awal kepada peserta promosi semasa atau akan datang.
 2. Jika Syarikat mengesyaki bahawa peserta Promosi telah menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan Promosi atau sebaliknya bertindak tanpa niat baik terhadap MTrading, MTrading' berhak untuk menafikan, menahan, membatalkan atau menarik balik sebarang dana yang dikreditkan daripada Syarikat kepada peserta itu dan, jika perlu, untuk membatalkan sebarang terma dan syarat promosi ini dan perjanjian pelanggan berkenaan dengan peserta Promosi tersebut, sama ada buat sementara waktu atau secara kekal, atau untuk menamatkan akses peserta itu kepada perkhidmatan dan/atau menyekat peserta akaun tersebut.
 3. Hadiah wang dianggap sebagai hak milik Syarikat sehingga pelanggan mencapai volum dagangan yang diperlukan.
 4. Berdagang dalam pasaran dan CFD memerlukan risiko yang ketara. Penyertaan dalam pasaran dan pasaran CFD tidak seharusnya dilakukan melainkan Pedagang menyedari sepenuhnya dan memahami risiko yang terlibat dalam perdagangan. Penyertaan dalam promosi ini tidak seharusnya menjadi faktor pendorong apabila mempertimbangkan penyertaan dalam pasaran dan CFD.
 5. Dimaklumkan bahawa ianya adalah tanggungjawab pelanggan untuk memastikan bahawa semua cukai dan yuran yang dikenakan ke atas hadiah wang di negara mereka dibayar.
 6. Sekiranya terdapat sebarang kekaburan atau konflik atau ketidakselarasan akibat terjemahan terma yang membezakan, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan
 7. Sekiranya terdapat soalan tambahan yang berkaitan dengan Promosi, Peserta boleh menghubungi MTrading di support@mtrading.com atau menghubungi pengurus akaun peribadi mereka.

Definisi

“Pelanggan Baharu” – Individu atau syarikat yang, pada masa pendaftaran ke dalam Promosi ini, tidak mempunyai sebarang akaun langsung atau pendaftaran awal dalam Bilik Pedagang di MTrading.

“Syarikat” – The Finvest Solutions Limited (“Finvest Solutions Limited”), berdaftar di Unit 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis

“Klien Sedia Ada” – Individu atau syarikat yang, pada masa pendaftaran ke dalam Promosi ini, mempunyai, atau lebih awal memiliki, mana-mana akaun berikut:

 • Pendaftaran di Bilik Pedagang MTrading;
 • Akaun dagangan sebenar (pada masa ini aktif atau dinyahaktifkan).

“Peserta” – Pengguna Akaun M.Premium yang memohon M.Gifts melalui Bilik Pedagang.

“Hadiah kewangan” – Hadiah wang tunai yang didepositkan oleh syarikat ke dompet Peserta atau hadiah lain seperti “Kereta sport mewah” dan “Perjalanan”, yang boleh dituntut sebaik sahaja dia memenuhi syarat minimum lot yang diperlukan pada setiap peringkat.

“Hadiah wang tunai” – Wang yang didepositkan oleh syarikat ke dompet Peserta sebaik sahaja dia memenuhi syarat lot minimum yang diperlukan pada setiap peringkat.

“Perjalanan”– Perjalanan ke tempat pelancongan popular mengikut pilihan syarikat pada tarikh, apabila Peserta memenuhi semua terma dan syarat pada tahap ke-7.

“Kereta sport mewah”– Kenderaan sukan mengikut pilihan syarikat pada tarikh, apabila Peserta memenuhi semua terma dan syarat pada tahap ke-8.

“Keperluan volum dagangan minimum” – Jumlah volum yang perlu didagangkan sebelum pelanggan boleh menuntut hadiah wang yang diterima daripada Promosi. Jumlah dagangan dikira dalam lot. Jumlah dagangan dalam lot boleh disemak oleh Peserta di Bilik Pedagang dengan mengikuti kemajuan pada papan pemuka khas. Jumlah dagangan dalam lot dikira sebagai 1 lot = 100,000 USD Papan Pemuka menunjukkan volum yang diperlukan dalam lot untuk didagangkan dan bilangan semasa lot yang didagangkan.

“Perdagangan yang sah untuk pengiraan jumlah volum yang diperlukan” – perdagangan pusingan penuh yang mematuhi ketiga-tiga kriteria berikut:

1. Perdagangan kekal dibuka sekurang-kurangnya 3 minit 00 saat;

2. Untung atau rugi dalam perdagangan ini adalah lebih daripada 3 pip, di mana:

 • Untuk instrumen yang disebut ke digit ke-5 berikutan titik perpuluhan (cth. GBPUSD – 1.32451), 1 pip adalah bersamaan dengan kenaikan harga 0.00010;
 • Untuk instrumen yang disebut pada digit ke-3 berikutan titik perpuluhan (cth. USDJPY – 101.522), 1 pip adalah bersamaan dengan kenaikan harga 0.010;
 • Untuk logam spot 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 0.01;
 • Untuk indeks 1 pip adalah sama dengan kenaikan harga 1.0, yang juga dipanggil Titik Indeks;
 • Untuk instrumen lain 1 pip adalah sama dengan Saiz Tick, seperti yang disediakan dalam Spesifikasi Kontrak di laman web MTrading.

3. Dagangan tidak dilindung nilai, bermakna ia perlu mematuhi SEMUA mata di bawah untuk dianggap sebagai perdagangan terlindung:

 • Kedudukan pembalikan dibuka dalam masa 15 minit selepas membuka kedudukan awal;
 • Jumlah antara kedudukan awal dan pembalikan tidak melebihi 20%;
 • Kedudukan pembalikan ditutup dalam masa 15 minit sebelum atau selepas penutupan kedudukan awal.

Terma & Syarat "tawaran M.Gifts Boost"

Boost ialah tawaran eksklusif untuk peserta M.Gifts untuk membuka kunci ganjaran dengan lebih sedikit perdagangan. Tersedia pada peringkat 1 dan 2, peserta mesti memenuhi volume perdagangan minimum untuk membuka kuncinya. Lot yang dibeli menyumbang kepada volume perdagangan terkumpul daripada jumlah hasil M.Gifts. Butiran lanjut ada di bawah:

 1. Kos setiap 1 lot ialah 100 USD dan boleh dibeli sebahagiannya. Jumlah lot akan ditunjukkan dalam progress bar M.Gifts berdasarkan jumlah deposit yang lengkap
 2. Lot Boost yang dibeli akan ditunjukkan dalam progress bar M.Gifts dalam masa 1 jam selepas status deposit bertukar kepada "Selesai”
 3. Meningkatkan lot maksimum yang tersedia ditunjukkan dalam landing page TR M.Gifts
 4. Untuk membuka kunci Boost dagangan minimum lot yang diperlukan, ditunjukkan dalam landing page TR M.Gifts
 5. Baki lot Boost yang dibeli akan dipindahkan ke peringkat seterusnya secara automatik dan ditunjukkan dalam landing page TR M.Gifts
 6. Boost yang tidak dikunci yang tidak digunakan akan dipindahkan ke peringkat seterusnya secara automatik dan ditunjukkan dalam landing page TR M.Gifts