ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) คืออะไร?

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) เป็นแผนกที่ทำหน้าที่ด้านธุรกิจโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรมหาชน โดยมีงานหลักคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

None

ในบทความวันนี้ เราจะมาอธิบายวิธีการทำงานของนักลงทุนสัมพันธ์ในหุ้น และหาเหตุผลว่าทำไมนักลงทุนสัมพันธ์จึงสำคัญต่อนักเทรด?

นักลงทุนสัมพันธ์คือใคร?

IR คือผู้ที่สามารถอธิบายผลการดำเนินกิจการของบริษัทได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด เพื่อให้นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ดีและประเมินศักยภาพการลงทุนของบริษัท ซึ่งผู้ที่ใช้บริการ IR ก็มีทั้งนักลงทุนสถาบัน (Institutional trader) และผู้ค้ารายย่อย (Individual trader)

ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ IR ได้แก่:

  • IR เป็นแผนกภายในองค์กรที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการขององค์กรนั้นๆ
  • แผนก IR จะทำงานร่วมกันกับแผนกบัญชีเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด อีกทั้งนักลงทุนสัมพันธ์ยังร่วมมือกับแผนกอื่นๆ เช่น ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นต้น
  • IR ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ PR ขององค์กร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและการเงินต่างๆ
Industry-best trading conditions
Deposit bonus
up to 200% Deposit bonus 
up to 200%
Spreads
from 0 pips Spreads 
from 0 pips
Awarded Copy
Trading platform Awarded Copy
Trading platform
Join instantly

นักลงทุนสัมพันธ์มีวิธีดำเนินงานอย่างไร?

เมื่อพูดถึงนักลงทุนสัมพันธ์ในหุ้น แน่นอนว่าผู้เป็นเทรดเดอร์จะมองหาข้อมูลสำคัญที่จะช่วยประเมินศักยภาพในการทำกำไรของบริษัทได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนในหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ ผ่านข้อมูลที่แผนก IR นำเสนอให้ทราบ

พูดง่ายๆ ก็คือ IR เปรียบเสมือนหนึ่งใน PR ของบริษัท หรือเป็นแผนกย่อยออกมาจาก PR อีกที โดยมีภารกิจหลักคือการนำเสนอผลตอบรับ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสมาชิกในวงการการเงิน โดยทั่วไปแผนกนี้จะจัดตั้งขึ้นก่อนที่บริษัทจะเริ่มซื้อขายหุ้นในที่สาธารณะระหว่างขั้นตอนการเสนอขายหุ้น (การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป) ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับ:

  1. การดำเนินการตรวจสอบทางการเงิน
  2. การจัดตั้งบรรษัทภิบาล (Corporate governance)
  3. การรวบรวมข้อเสนอแนะจากนักลงทุนที่มีแนวโน้มความสนใจ

การนำเสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรก (IPO) จะมีขั้นตอนในการสร้างช่องทางการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลที่สำคัญ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์จากการจัดเตรียมข้อมูลไว้อย่างดี ตัวอย่างเช่น: บริษัทตัดสินใจที่จะจัดตั้งแผนก IR ในขั้นตอนการเสนอขายหุ้น ทำให้นักลงทุนบางรายเริ่มสนใจในศักยภาพการลงทุนของหุ้นนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบริษัททั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยนักลงทุนสัมพันธ์จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยงบการเงิน, สถิติ, โครงสร้างองค์กรของบริษัท และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

องค์ประกอบสำคัญในการจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ประเด็นสำคัญที่ต้องเข้าใจในการ…. ก่อนอื่น เราต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าที่หลักที่นักลงทุนสัมพันธ์จะต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้าง อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า IR จะได้รับมอบหมายให้ประสานงานและจัดการประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดเตรียมการแถลงข่าว, ดำเนินการแถลงข่าวให้บริษัทในการเปิดตัว, การสรุปผล, การวิเคราะห์ และการเผยแพร่รายงานทางการเงิน เป็นต้น

พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของ IR ท่านคงทราบแล้วว่า องค์ประกอบสำคัญที่ทีม IR ต้องมีคือการพัฒนาระบบบัญชีของบริษัทผ่านแผนกกฎหมายและบัญชี นอกจากนี้ การทำงานที่มีประสิทธิภาพของนักลงทุนสัมพันธ์ยังจะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูง, COO, CFO, ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ และผู้บริหารด้านอื่นๆ

สรุปง่ายๆ เกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์เป็นแผนกที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสื่อสารระหว่างบริษัทและผู้ที่มีแนวโน้มสนใจจะลงทุน โดยภารกิจหลักของ IR คือ รวบรวมความคิดเห็นของสาธารณะที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ เพื่อสร้างข้อมูลที่ชัดเจนและระบุโอกาสในการลงทุน โดยการดำเนินการของ IR จะส่งผลต่อความสนใจโดยรวมจากแวดวงนักลงทุนนั่นเอง

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน