ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

ทำความรู้จักอัตรา Labor Force Participation ที่ส่งผลต่อตลาด

อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน (Labor force participation rate) เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการวิเคราะห์พื้นฐาน สามารถใช้เพื่อติดตามกิจกรรมแรงงานของแต่ละประเทศได้ โดยเครื่องมือนี้วัดกิจกรรมการทำงานของผู้ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงคนที่ยังไม่ได้ทำงานแต่กำลังหางาน ว่าแต่… อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานแตกต่างจากอัตราการว่างงานอย่างไร?

None

อัตราดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งบอกสถานการณ์ทางสังคมและประชากรที่ดูเหมือนจะเป็นตัวแปรพื้นฐานที่สำคัญของตลาดอีกด้วย

อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานคืออะไร?

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานเป็นตัวชี้วัดในการวิเคราะห์ระดับการจ้างงานและการว่างงานของประเทศ ซึ่งไม่เพียงแค่ใช้ในการติดตามผู้ที่กำลังทำงานอยู่ แต่ยังรวมถึงผู้ที่กำลังหางานอยู่ในขณะนี้ด้วย

ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่ทำงานในสถาบันต่างๆ หรือกองทัพ โดยนักเทรดผู้เชี่ยวชาญมองว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้มากกว่าอัตราการว่างงาน เนื่องจากอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานยังรวมถึงข้อมูลของผู้ที่เลิกหางานทำนอกบ้านด้วย อย่างไรก็แล้วแต่ ขอแนะนำให้นักลงทุนใช้ตัวชี้วัดทั้งสองร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อมองภาพรวมตลาดแรงงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Industry-best trading conditions
Deposit bonus
up to 200% Deposit bonus 
up to 200%
Spreads
from 0 pips Spreads 
from 0 pips
Awarded Copy
Trading platform Awarded Copy
Trading platform
Join instantly

ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึง ได้แก่:

  • อัตรานี้แสดงถึงทุกคนในวัยทำงานที่มีงานทำหรือกำลังหางานใหม่ (ข้อมูลแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์)
  • ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลทางเศรษฐกิจของรัฐ ซึ่งละเอียดกว่าอัตราการว่างงาน
  • อัตรานี้อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลัก 3 อย่าง ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
  • อัตรานี้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา

จะติดตามอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานได้อย่างไร?

นักลงทุนสามารถค้นหาอัตราดังกล่าวได้จากข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจที่อาจมาพร้อมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ เพิ่มเติม อีกวิธีหนึ่งคือการใช้สูตรอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานและคำนวณอัตราดังกล่าวด้วยตนเอง ที่สำคัญอย่าลืมคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 3 อย่างที่จะส่งผลต่ออัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานอย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่:

ปัจจัยทางประชากร (Demographic Factor)

ปัจจัยแรกที่ส่งผลต่ออัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานคือจำนวนคนที่กำลังจะเกษียณหรือเพิ่งเข้าสู่วัยเกษียณ ยิ่งมีคนกลุ่มใหญ่จะที่ออกจากวัยทำงาน อัตราดังกล่าวก็มีการลดลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ อัตราดังกล่าวอาจลดลงเนื่องจากการทำงานแต่ละแห่งต้องการผู้ทำงานที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่ปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่นๆ ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย นอกจากนี้ เราควรคำนึงถึงเบบี้บูมเมอร์ที่ส่งผลลบต่ออัตราการมีส่วนร่วมของคนวัยทำงาน

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factor)

ปัจจัยนี้มีความสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของตลาด ซึ่งแน่นอนว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวสามารถส่งผลต่ออัตราดังกล่าวได้แตกต่างกัน หากพูดถึงแนวโน้มในระยะยาว เราต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ

ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรม ผู้คนจำนวนมากขึ้นมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมของแรงงาน เนื่องจากปัจจัยเฉพาะนี้นำไปสู่โอกาสในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันการสะสมความมั่งคั่ง (Accumulated wealth) อาจลดจำนวนคนทำงานหรือผู้ที่ต้องการหางานใหม่ได้เช่นกัน

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะสั้นนั้น ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอัตราการว่างงานและวัฏจักรธุรกิจต่างๆ เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผู้คนมักเกิดความท้อแท้และมักหางานใหม่น้อยลง ส่งผลให้อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานลดลงไปด้วย

ปัจจัยทางสังคม (Social Factor)

หนึ่งในปัจจัยสำคัญทางสังคมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่มีสิทธิเท่าเทียมกันและมีโอกาสในการทำงานที่เท่ากันผู้ชาย ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมของแรงงานสตรีเพิ่มขึ้นสองเท่าตั้งแต่ปี 1948 (คิดเป็น 32%) และเพิ่มขึ้นถึง 60% ในปี 1998

สูตรคำนวณอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน

หากท่านต้องการคำนวณอัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน มีสูตรคำนวณง่ายๆ ดังนี้:

อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน = จำนวนแรงงานทั้งหมด (ทั้งที่ถูกจ้าง + ว่างงาน) / จำนวนประชากรที่ไม่อยู่ในสถาบันรวมทั้งหมด

อย่างได้กล่าวไปแล้ว อัตรานี้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา และในปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิดยังส่งผลกระทบในเชิงลบ และทำให้ยอดผู้ที่หางานใหม่นอกบ้านลดลงไปยิ่งกว่าเดิมอีกด้วย

บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน