Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Định Nghĩa Tỷ Lệ Tham Gia Lực Lượng Lao Động

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là một thước đo quan trọng liên quan đến phân tích cơ bản. Nó có thể được sử dụng để theo dõi hoạt động lực lượng lao động của quốc gia. Công cụ này đo lường hoạt động làm việc của cư dân từ 16 tuổi trở lên. Đồng thời, thể hiện những người đã ngừng làm việc nhưng vẫn sẵn sàng tìm việc làm. Đây là điểm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động khác với tỷ lệ thất nghiệp.

None

Các chỉ số đo lường này là một chỉ số hữu ích cho các nhà đầu tư dài hạn muốn đánh giá tình hình kinh tế trong nước. Chúng có thể là một công cụ quan trọng, vì chỉ số này bị ảnh hưởng không chỉ bởi các yếu tố kinh tế mà còn cả xã hội và nhân khẩu học, những yếu tố này dường như cũng là những thông số cơ bản quan trọng.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là gì?

Như đã nêu trước đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là một thước đo để phân tích mức độ thất nghiệp và việc làm của một quốc gia. Ưu điểm chính của công cụ này là khả năng theo dõi không chỉ những người hiện đang làm việc mà còn cả những người đang tìm việc tại thời điểm này.

Tham số này không bao gồm những người được thể chế hóa vì bất kỳ lý do gì hoặc liên quan đến các thành viên quân đội. Các chuyên gia coi đây là một công cụ đáng tin cậy hơn khi so sánh với tỷ lệ thất nghiệp, vì tỷ lệ tham gia lực lượng lao động bao gồm cả những người đã từ bỏ việc tìm kiếm việc làm bên ngoài. Đồng thời, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư sử dụng cả hai thước đo này cùng nhau để đạt hiệu quả tối đa và có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường lao động.

Industry-best trading conditions
Deposit bonus
up to 200% Deposit bonus 
up to 200%
Spreads
from 0 pips Spreads 
from 0 pips
Awarded Copy
Trading platform Awarded Copy
Trading platform
Join instantly

Dưới đây là một số vấn đề chính cần lưu ý:

  • Tỷ lệ này nói đến tất cả những người trong độ tuổi lao động đang đi làm hoặc đang tìm kiếm một công việc mới (dữ liệu được hiển thị theo tỷ lệ phần trăm).
  • Số liệu này có thể cung cấp thêm một số quan điểm liên quan đến thông tin chi tiết và dữ liệu về tình trạng kinh tế nếu được so sánh với tỷ lệ thất nghiệp.
  • Tỷ lệ có thể bị ảnh hưởng bởi ba yếu tố chính: nhân khẩu học, kinh tế và xã hội.
  • Tỷ lệ này đã giảm dần kể từ năm 1990.

Làm thế nào để biết Tỷ lệ Tham gia Lực lượng Lao động?

Các nhà đầu tư có thể tìm thấy tỷ giá này được cung cấp dưới dạng thông tin chi tiết về nền kinh tế lớn với các phân tích cơ bản bổ sung. Một cách khác là áp dụng công thức tính tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và tự tính toán số liệu. Bất kể lựa chọn nào phù hợp với bạn nhất, bạn cần phải nhận thức rõ ràng về ba yếu tố chính có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ này.

Yếu tố Nhân khẩu học

Điều đầu tiên có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là số người sắp hoặc vừa bước vào tuổi nghỉ hưu. Nhóm lớn tuổi hơn sẽ nằm ngoài độ tuổi lao động; tốc độ giảm nhanh hơn có thể dễ dàng thấy được với nhóm người này.

Ngoài ra, chỉ số này có thể giảm do các yêu cầu về giáo dục mới. Ngày nay, mọi người có thể theo học các trường đại học và các cơ sở giáo dục khác ở độ tuổi trẻ hơn. Chúng ta cũng nên tính đến những đợt bùng nổ dân số liên tục, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ tham gia của những người trong độ tuổi lao động.

Yếu tố Kinh tế

Yếu tố này là ưu tiên hàng đầu đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm các nhận định về thị trường. Có vẻ như cả xu hướng kinh tế dài hạn và ngắn hạn đều có thể có ảnh hưởng khác nhau đến tỷ giá. Nếu nói về xu hướng dài hạn, chúng ta cần xem xét các yếu tố như tích lũy và công nghiệp hóa.

Với sự gia tăng của công nghiệp hóa, ngày càng có nhiều người tham gia lao động hơn, vì yếu tố đặc biệt này dẫn đến ngày càng nhiều cơ hội làm việc. Mặt khác, của cải tích lũy có thể làm giảm số lượng người đang làm việc hoặc những người đang mong muốn tìm một công việc mới.

Đối với các xu hướng ngắn hạn, chủ yếu liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp và các chu kỳ kinh doanh khác nhau. Khi suy thoái xảy ra, mọi người có thể chán nản và ít có xu hướng tìm kiếm một công việc mới hơn. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống.

Yếu tố Xã hội

Một trong những yếu tố xã hội quan trọng liên quan đến phụ nữ có quyền bình đẳng và cơ hội làm việc như nam giới. Ví dụ, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ đã tăng cao hơn hai lần kể từ năm 1948 (32%) và đạt 60% vào năm 1998.

Công thức tính Tỷ lệ Tham gia Lực lượng Lao động

Nếu bạn muốn tìm hiểu cách tính tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, đây sẽ là công thức đơn giản dành cho bạn:

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động = Tổng lực lượng lao động (Có việc làm + Thất nghiệp) / tổng số dân không được hợp pháp hóa

Như chúng tôi đã đề cập, tỷ lệ này đã giảm dần kể từ năm 1990. Ngoài ra, đại dịch cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ này với việc ít người tìm kiếm một công việc mới bên ngoài hơn.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.