Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?

Tin Tức

None Vy Nguyen Hôm qua Đà giảm của USD/JPY hạ nhiệt khi thị trường chuyển sang giai đoạn củng cố vào cuối tháng

Sự lạc quan thận trọng chiếm ưu thế vào đầu ngày thứ Hai khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho các thước đo lạm phát quan trọng của tuần này từ Hoa Kỳ và Châu Âu trong bối cảnh hy vọng khắc phục được sự sụp đổ của ngân hàng

Nhận ngay 200% Bonus cộng thêm vào khoản ký quỹ

Bắt đầu ngay