Blog post
Lịch Giao dịch ngày tưởng niệm Martin Luther King 2020

Kính gửi Quý khách hàng,Chúng tôi xin trân trọng thông báo những sự điều chỉnh nhỏ trong lịch giao dịch giao dịch cho ngày tưởng niệm dành cho giáo sĩ Marti

Đọc thêm
Blog post
Giờ giao dịch cho kỳ nghỉ Giáng sinh & Năm mới 2019-2020

Kính gửi các nhà giao dịch,Xin lưu ý rằng do kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới sắp tới, giờ giao dịch của chúng tôi sẽ có một vài thay đổi. Bạn có thể thấy

Đọc thêm
Blog post
Giao dịch cho Kỳ Nghỉ Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ 2019

Kính chào nhà giao dịch, Vui lòng lưu ý rằng do ngày Nghỉ Lễ Tạ Ơn nhằm ngày 28/11/2019, giờ giao dịch của chúng tôi sẽ thay đổi đôi chút. Công cụ CFD 28/11/2

Đọc thêm
Blog post
Bảo trì trang web

Kính gửi các nhà giao dịch,Vui lòng biết rằng từ ngày 25 tháng 11 đến hết ngày 26 tháng 11, bạn có thể gặp phải sự cố với trang web MTrading liên quan đến b

Đọc thêm
Thay đổi Thời gian giờ ban ngày mùa hè và mùa đông - Thay đổi lịch trình giao dịch

Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2019 20:18Kính gửi nhà giao dịch,Xin lưu ý rằng từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2019, giờ nghỉ giao dịch hàng ngày sẽ thay

Đọc thêm