Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Điều khoản và Điều kiện

Cảnh báo rủi ro

Xin lưu ý rằng giao dịch Ngoại hối (FX hay Forex) và Hợp đồng Chênh lệch (CFD) bằng đòn bẩy có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Bạn có thể có lợi nhuận hoặc chịu những thiệt hại lớn hơn nhiều so với số tiền bạn ký quỹ vào Finvest Solutions Limited. Đồng thời xin vui lòng lưu ý:

(i) Bạn có thể phải chịu tổn thất toàn bộ số tiền ban đầu và bất kỳ số tiền nào khác được ký quỹ vào Finvest Solutions Limited để duy trì vị thế của mình;

(ii) Nếu thị trường di chuyển ngược lại vị thế của bạn, hoặc nếu Margin Level tăng, bạn có thể bị yêu cầu ký quỹ thêm một số tiền đáng kể trong thời gian ngắn để duy trì vị thế của mình;

(iii) Nếu bạn không tuân thủ yêu cầu ký quỹ thêm vốn trong thời gian quy định, Finvest Solutions Limited có toàn quyền quyết định thanh lý một hoặc tất cả các vị thế của bạn dù đang thua lỗ;

(iv) Việc bạn lãi hay lỗ sẽ phụ thuộc vào sự biến động của tiền tệ, hàng hóa hoặc các yếu tố cơ bản khác có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của Finvest Solutions Limited; và

(v) Quyền sở hữu hoàn toàn hoặc một phần, hoặc toàn bộ số tiền bạn ký quỹ vào Finvest Solutions Limited sẽ được chuyển cho Finvest Solutions Limited trong phạm vi số tiền đó là số tiền cần thiết để bảo đảm vị thế mở của bạn hoặc để bù đắp các nghĩa vụ hiện tại hoặc tương lai của bạn. Do đó, bạn sẽ không có quyền sở hữu đối với phần tiền đó hoặc bất kỳ khoản tiền nào bạn ký quỹ, và Finvest Solutions Limited có thể xử lý nó theo quyền của công ty.

(vi) Giao dịch qua Internet có các rủi ro đi kèm, bao gồm nhưng không giới hạn: việc mất kết nối Internet, phần cứng và/hoặc phần mềm. Do Finvest Solutions Limited không kiểm soát tốc độ mà các tín hiệu được gửi giữa máy tính của bạn và máy chủ; vì vậy, Finvest Solutions Limited không thể chịu trách nhiệm về sự cố về đường truyền, sự chậm trễ hoặc sự thay đổi khi bạn giao dịch qua Internet. Vui lòng kiểm tra xem thiết bị bạn đang sử dụng có đáp ứng các yêu cầu của các phần mềm được sử dụng, vì Finvest Solutions Limited không thể chịu trách nhiệm về vấn đề này.

(vii) Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc truy cập vào nền tảng giao dịch của bạn, bao gồm tên người dùng và mật khẩu được an toàn và bạn đồng ý việc Finvest Solutions Limited chấp nhận lệnh giao dịch trong trường hợp các thông tin này được nhập đúng.

Bạn phải đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như bất kỳ tài liệu nào khác bao gồm, nhưng không giới hạn, được ban hành bởi Finvest Solutions Limited liên quan đến Thỏa thuận này. Các tài liệu này chứa thông tin quan trọng về quyền lợi và nghĩa vụ của bạn và chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ cho bạn dựa trên Thỏa thuận này. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đặc biệt chú ý đến Mục 1 bên dưới, với hướng dẫn đầu tiên để hiểu các quyền lợi và nghĩa vụ này.

Bằng cách ký vào Đơn Đăng Ký này, bạn chấp nhận và xác nhận rằng các điều khoản và điều kiện mà bạn sẽ tham gia đã rõ ràng đối với bạn, bạn hiểu và đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này và các tài liệu khác mà Finvest Solutions Limited cung cấp cho bạn hoặc có trên Website của Công ty liên quan đến Thỏa thuận này. Bạn không nên ký vào Đơn Đăng Ký này nếu bạn không chắc chắn về ảnh hưởng của Thỏa thuận này hoặc tính chất của các rủi ro liên quan. Nếu bạn điền, ký tên và nộp Đơn Đăng Ký cho chúng tôi, bạn chấp nhận rằng bạn đã đọc các tài liệu mà chúng tôi cung cấp cho bạn hoặc có trên Website của chúng tôi liên quan đến Thỏa thuận này, bạn hiểu và đồng ý rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ được điều chỉnh bằng các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này.

Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn toàn hiểu rõ các rủi ro liên quan và thực hiện các biện pháp phòng tránh cần thiết nếu cần. Giao dịch các hợp đồng chênh lệch có thể không phù hợp cho mọi khách hàng.

1. Thông tin chung

1.1 Thỏa thuận

Các điều khoản này (Điều khoản Kinh doanh của Finvest Solutions Limited) được thực hiện bởi và giữa Finvest Solutions Limited (“Finvest Solutions Limited”), có đăng ký tại Tòa 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis và bạn ("Khách hàng"). Các Điều khoản này cùng với Đơn Đăng Ký là cơ sở cho mối quan hệ của chúng ta.

Bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nào do Finvest Solutions Limited ban hành và được tuyên bố rõ là một phần không thể thiếu trong những điều khoản này (có trên Website và có hoặc không đề cập ở đây) đều mô tả các điều khoản và điều kiện áp dụng cho mối quan hệ hợp đồng (“Thỏa thuận”) giữa Finvest Solutions Limited và Khách hàng.

1.2 Đối tượng hợp đồng

A. Tiếp cận cơ sở dữ liệu của Công ty qua các tài liệu đào tạo.

B. Tiếp cận các đánh giá phân tích và dự báo mới nhất, được tạo ra bởi đội ngũ của Công ty.

C. Tiếp cận các chiến lược giao dịch và các hoạt động khác từ các nhà giao dịch của Công ty.

D. Tiếp cận các Robot giao dịch của Công ty.

E. Đào tạo độc quyền cho các nhà giao dịch.

Công ty có quyền tăng hoặc giảm danh sách Dịch vụ hiện cung cấp cho Khách hàng bất kỳ lúc nào mà không cần đăng thông báo trên Website.

1.3 Quyền và nghĩa vụ của các bên

Công ty công bố danh sách và giá của các Dịch vụ, hiện có tại thời điểm đó.

Khách hàng chọn Dịch vụ và thanh toán. Công ty cho phép khách hàng tiếp cận các Dịch vụ được đề cập ở trên. Để làm điều đó, Khách hàng phải hoàn tất quá trình đăng ký.

Các dịch vụ của Công ty chỉ dành cho việc sử dụng cá nhân và không dành cho bên thứ ba. Trong trường hợp Công ty phát hiện việc vi phạm quy định, Công ty có quyền từ chối thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa thuận bất kỳ lúc nào.

Dịch vụ được xác định là đã được cung cấp vào thời điểm mà Công ty chấp nhận thanh toán từ Khách hàng.

1.4 Địa chỉ Website của Công ty Finvest Solutions Limited là https://mtrading.com/ (“Website”).

1.5 Cảnh báo rủi ro

Trước khi ký kết Thỏa thuận này, Khách hàng nên đọc và xem xét một cách cẩn thận Cảnh báo rủi ro trên Website. Cảnh báo rủi ro xác định các rủi ro cụ thể khi đầu tư vào ngoại hối và hợp đồng chênh lệch. Finvest Solutions Limited sẽ xem xét yêu cầu mở tài khoản của Khách hàng và việc chấp nhận yêu cầu này, như là bằng chứng không thể chối cãi rằng Khách hàng đã đọc và sẵn sàng chấp nhận các rủi ro được nêu trong Cảnh báo rủi ro là hữu ích nhưng không xác định tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch hợp đồng chênh lệch. Đó là trách nhiệm của Khách hàng trong việc đảm bảo Khách hàng hoàn toàn hiểu được tất cả các rủi ro này và nhận lời khuyên phù hợp, nếu cần, trước khi ký kết Thỏa thuận này.

1.6 Chính sách về xung đột lợi ích

Khách hàng cần lưu ý rằng, khi cung cấp dịch vụ đầu tư cho Khách hàng theo Thỏa thuận này, Finvest Solutions Limited sẽ có các lợi ích (bao gồm cả lợi ích phát sinh từ nghĩa vụ mà chúng tôi nợ khách hàng hoặc các bên khác) xung đột với lợi ích của Khách hàng và một số xung đột không thể được giải quyết, tránh hoặc giảm thiểu một cách hiệu quả mà không làm thay đổi tính chủ quan của mức giá mà chúng tôi niêm yết. Bằng cách giao dịch các hợp đồng chênh lệch, Khách hàng sẽ kiếm được lãi hoặc chịu lỗ do chênh lệch giá (hoặc tỷ giá hối đoái, nếu có) tại đó các vị thế giao dịch được mở hoặc đóng tương ứng.

Finvest Solutions Limited thường không có nghĩa vụ phải thực hiện khớp lệnh ở mức giá tốt nhất cho Khách hàng vì Finvest Solutions Limited giao dịch với Khách hàng "dựa trên báo giá", vì vậy Công ty không khớp lệnh "thay mặt" cho Khách hàng. Khi Khách hàng muốn tham gia vào một hợp đồng nào đó với Finvest Solutions Limited, Khách hàng có thể quyết định liệu có giao dịch dựa trên giá (hoặc tỷ giá hối đoái, tùy theo trường hợp) được niêm yết bởi Finvest Solutions Limited cho hợp đồng đó hay không. Finvest Solutions Limited xác định giá (hoặc tỷ giá hối đoái, tùy theo trường hợp) mà công ty sẵn lòng tham gia vào một hợp đồng với Khách hàng (và chênh lệch giá bid-ask tương ứng) theo quyền quyết định tuyệt đối của mình, dựa trên mức giá được niêm yết bởi các đối thủ và các bên trung gian khác, điều kiện thị trường chung cũng như các yếu tố khác như rủi ro của Finvest Solutions Limited đối với các tài sản tài chính đó.

Khách hàng hiểu rõ và chấp nhận rằng quy trình định giá này liên quan đến các xung đột lợi ích của Finvest Solutions Limited, vốn là nội dung trong hoạt động kinh doanh đầu tư mà Finvest Solutions Limited thực hiện theo Thỏa thuận này. Finvest Solutions Limited sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch cho Khách hàng trên cơ sở Khách hàng hài lòng với các chính sách và thông lệ định giá của Finvest Solutions Limited và tin rằng giá của Finvest Solutions Limited được xử lý công bằng cho lợi ích của Khách hàng.

Trong trường hợp Finvest Solutions Limited có thể thực hiện một cách hợp lý các biện pháp tránh hoặc giảm thiểu mâu thuẫn phát sinh trong việc cung cấp dịch vụ của công ty có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích của Khách hàng, Finvest Solutions Limited sẽ thực hiện điều này theo quyết định của công ty.

1.7 Các dịch vụ được bao gồm trong Thỏa thuận

Thỏa thuận này sẽ chỉ áp dụng cho các dịch vụ được mô tả trong Mục 2. Các hoạt động khác do Finvest Solutions Limited thực hiện - trong phạm vi các dịch vụ đầu tư và phụ trợ được đề cập trong Mục 1.2 - sẽ nằm ngoài phạm vi của Thỏa thuận này.

1.8 Phí và Hoa hồng

Tất cả các loại phí và hoa hồng Finvest Solutions Limited áp dụng theo Thỏa thuận này được quy định trong phần Chi tiết Sản phẩm Giao dịch.

1.9 Sửa đổi Thỏa thuận

Thỏa thuận này (bao gồm mọi Phụ lục) có thể được Finvest Solutions Limited sửa đổi toàn bộ hoặc một phần tùy từng thời điểm như quy định trong Mục 16.3. Mọi sửa đổi sẽ được chúng tôi thực hiện theo quyết định riêng của chúng tôi hoặc bằng thông báo hoặc không cần thông báo trước trong một số trường hợp cụ thể. Vui lòng tham khảo Mục 16.3 để biết thêm chi tiết.

2. Dịch vụ của Công ty Finvest Solutions Limited

2.1 Tùy thuộc vào việc Khách hàng thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, Finvest Solutions Limited có thể cung cấp các dịch vụ sau cho Khách hàng ("Dịch vụ"):

(i) Thực hiện hợp đồng chênh lệch giao ngay với Khách hàng khi giao dịch tiền tệ, chỉ số, kim loại quý, dầu, hàng hóa, các tài sản tài chính và sản phẩm được liệt kê trong Danh sách Cơ sở (gọi là “Hợp đồng” hoặc “vị thế giao dịch” và “Sản phẩm cơ sở”) đóng vai trò là một bên tham gia trực tiếp chứ không phải là đại diện của Khách hàng;

(ii) Tiếp nhận và chuyển các lệnh liên quan đến Hợp đồng đến các công ty đầu tư khác hoặc các bên trung gian được ủy quyền thay mặt cho Khách hàng.

2.2 Trừ khi được thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản, Finvest Solutions Limited sẽ cung cấp Dịch vụ theo Mục 2.1 (i) bằng cách thực hiện các lệnh giao dịch của Khách hàng trên tài khoản của công ty chứ không phải thay mặt cho Khách hàng. Finvest Solutions Limited sẽ niêm yết (qua Nền tảng hoặc cách khác) giá (hoặc tỷ giá hối đoái, tùy theo trường hợp) mà công ty sẵn sàng thực hiện một Hợp đồng và Khách hàng có quyền quyết định có tham gia vào Hợp đồng đó với giá (hoặc tỷ giá hối đoái, tùy theo trường hợp) được niêm yết bởi chúng tôi và theo các điều kiện như thỏa thuận này hay không. Finvest Solutions Limited sẽ không cung cấp cho Khách hàng bất kỳ khoản thuế hoặc lời khuyên khác liên quan đến các Lệnh giao dịch được đặt theo Thỏa thuận này, các Hợp đồng hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến Thỏa thuận này. Khách hàng có thể cần tìm kiếm lời khuyên độc lập trước khi tham gia vào Thỏa thuận này và đặt bất kỳ Lệnh giao dịch hoặc tham gia vào bất kỳ Hợp đồng nào theo Thỏa thuận này.

2.3 Khách hàng sẽ thực hiện Thỏa thuận này với tư cách là một bên trực tiếp chứ không phải là đại diện cho bất kỳ bên nào khác trừ khi có sự đồng ý khác bằng văn bản của Finvest Solutions Limited.

2.4 Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng Finvest Solutions Limited sẽ thực hiện hoạt động kinh doanh của mình 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, từ Chủ Nhật lúc 10 giờ tối theo giờ GMT đến thứ Sáu lúc 10 giờ tối theo giờ GMT hoặc trong các giờ giao dịch khác như thông tin trên Website, có thể áp dụng đối với từng Sản phẩm cơ sở hoặc thị trường. Theo Mục 2.6 và các điều khoản của Thỏa thuận này nói chung, Finvest Solutions Limited sẽ chỉ báo giá và chấp nhận Lệnh giao dịch hoặc chỉ thị giao dịch liên quan đến bất kỳ Hợp đồng nào trong những khung giờ đó.

2.5 Trong trường hợp, theo quan điểm hợp lý của Finvest Solutions Limited, ngày nghỉ lễ ở bất kỳ khu vực pháp lý nào ảnh hưởng đến thị trường có liên quan, Finvest Solutions Limited sẽ không có nghĩa vụ báo giá và sẽ không chấp nhận Lệnh giao dịch hoặc chỉ thị giao dịch đối với bất kỳ Hợp đồng nào liên quan đến thị trường đó. Finvest Solutions Limited đôi khi sẽ thông báo đầy đủ về những ngày lễ đó và các Hợp đồng bị ảnh hưởng trên Website của mình và/hoặc trong Nền tảng. Trong một số trường hợp, các Hợp đồng có thể chỉ được giao dịch trong thời gian mà sàn giao dịch liên quan đang mở cửa, nơi Sản phẩm cơ sở được giao dịch. Khi giao dịch liên quan đến bất kỳ Hợp đồng nào như vậy, Finvest Solutions Limited không cần phải báo giá và sẽ không chấp nhận Lệnh giao dịch hoặc chỉ thị nào trong bất kỳ thời gian nào mà sàn giao dịch liên quan đóng cửa. Finvest Solutions Limited sẽ cố gắng thông báo cho Khách hàng về những Hợp đồng có thời gian giao dịch hạn chế như vậy trên Website của công ty và/hoặc trong Nền tảng.

2.6 Mọi thay đổi về giờ giao dịch hoặc thông tin khác được quy định trong Mục 2.52.6 sẽ không được coi là sửa đổi đối với Thỏa thuận này và sẽ có hiệu lực khi có quyết định liên quan của Finvest Solutions Limited hoặc sự kiện xảy ra mà không cần thông báo trước cho Khách hàng (không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của Finvest Solutions Limited theo Mục 2.6)

3. Tài khoản

3.1. Khách hàng phải mở tài khoản tại Finvest Solutions Limited ("Tài khoản") trước khi mở bất kỳ Lệnh giao dịch hoặc chỉ thị hoặc thực hiện bất kỳ Hợp đồng nào với Finvest Solutions Limited theo Thỏa thuận này. Không thể mở Lệnh giao dịch và không thể thực hiện Hợp đồng cho đến khi đã mở Tài khoản và tiền đã được ký quỹ vào Tài khoản theo Thỏa thuận này.

3.2 Để mở một Tài khoản, Khách hàng phải hoàn thành và ký vào Đơn Đăng Ký, cũng như chấp nhận bằng cách ký kết Thỏa thuận này (dưới sự quyết định của Finvest Solutions Limited theo Mục 3.3). Sau khi nhận được Đơn Đăng Ký và các tài liệu bổ sung được đề cập phía trên, đôi khi, Finvest Solutions Limited có thể thực hiện tất cả các cuộc nghiên cứu và điều tra mà Finvest Solutions Limited cho là thích hợp để đánh giá uy tín tín dụng của Khách hàng, bao gồm, nhưng không giới hạn, kiểm tra từ các ngân hàng, các cơ quan tham chiếu tín dụng và các nguồn đáng tin cậy khác. Finvest Solutions Limited có thể sử dụng các phương pháp xếp hạng tín dụng để đánh giá Đơn Đăng Ký của Khách hàng, để xác minh danh tính của Khách hàng và xem xét bất kỳ thay đổi nào đối với cách Khách hàng vận hành Tài khoản. Thông tin cũng có thể được sử dụng để theo dõi nợ và ngăn chặn hành vi rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố cũng như để quản lý Tài khoản. Khách hàng ủy quyền Finvest Solutions Limited sử dụng thông tin này để thực hiện các cuộc kiểm tra trên liên quan đến Đơn Đăng Ký và Thỏa thuận này nói chung.

Khách hàng phải thông báo cho Finvest Solutions Limited bằng văn bản ngay lập tức về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với thông tin mà Khách hàng đã cung cấp cho Finvest Solutions Limited thông qua Đơn Đăng Ký, ví dụ, liên quan đến thông tin liên hệ hoặc bất kỳ vấn đề xấu nào liên quan đến tình trạng tài chính của Khách hàng.

3.3 Finvest Solutions Limited có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận Đơn Đăng Ký. Nếu Đơn Đăng Ký được chấp nhận bởi Finvest Solutions Limited, Khách hàng sẽ nhận thông báo về số tài khoản và được mời thực hiện khoản ký quỹ đầu tiên ("Ký quỹ lần đầu") theo hướng dẫn trong Đơn Đăng Ký và bất kỳ chỉ thị giao dịch nào khác trên Website.

3.4 Khách hàng chỉ có thể bắt đầu giao dịch với Finvest Solutions Limited sau khi Ký quỹ lần đầu đã được chuyển vào Tài khoản của Khách hàng tại Finvest Solutions Limited như đã nêu trong Mục 3.7, tuy nhiên, Finvest Solutions Limited có thể tùy ý ủy quyền cho Khách hàng giao dịch ngay lập tức trong tối đa 2 ngày làm việc trước ngày ghi nhận khoản Ký quỹ lần đầu nếu có bằng chứng thỏa đáng về lệnh chuyển khoản bằng cách cho Khách hàng vay một phần hoặc toàn bộ số tiền ký quỹ đã được thực hiện.

3.5 Tài khoản sẽ được mở dưới tên của Khách hàng (như được hiển thị trên CCCD/Hộ chiếu hợp lệ hiện tại của khách hàng). Khách hàng cũng có thể mở thêm một hoặc nhiều Tài khoản khác dưới tên riêng của mình. Nếu Khách hàng mở hai Tài khoản trở lên, Finvest Solutions Limited sẽ xử lý các Tài khoản đó một cách riêng biệt theo các điều khoản của Thỏa thuận này và mọi tham chiếu đến Tài khoản trong tài liệu này sẽ được coi là tham chiếu đến một Tài khoản duy nhất chứ không phải cho tất cả các Tài khoản được gộp lại.

Theo yêu cầu của Khách hàng, Finvest Solutions Limited có thể, theo quyết định riêng của mình, đồng ý coi hai hoặc nhiều Tài khoản do Khách hàng mở là một Tài khoản duy nhất và gửi thông báo cho Khách hàng bằng văn bản. Trong trường hợp đó, mọi tham chiếu đến Tài khoản liên quan trong Thỏa thuận này sẽ được coi là tham chiếu đến tất cả các Tài khoản do Finvest Solutions Limited tổng hợp.

3.6 Khách hàng có thể, thông qua Ủy quyền Giới hạn, ủy quyền một người khác giao dịch trên Tài khoản (“Người được ủy quyền”), thay mặt Khách hàng thực hiện Lệnh giao dịch và/hoặc chỉ thị cho Finvest Solutions Limited. Khách hàng sẽ cần phải hoàn thành đơn Ủy quyền Giới hạn bằng cách liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi về người được Khách hàng ủy quyền giao dịch trên Tài khoản sẽ được thông báo bằng văn bản cho Finvest Solutions Limited. Trừ khi và cho đến khi chúng tôi nhận được thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoặc thay thế Người được ủy quyền từ Khách hàng, Finvest Solutions Limited sẽ có quyền chấp nhận các Lệnh giao dịch và/hoặc chỉ thị giao dịch trên Tài khoản từ Người được ủy quyền và Khách hàng sẽ công nhận các Lệnh giao dịch và/hoặc chỉ thị đó hợp lệ và có ràng buộc.

Để tránh gây nhầm lẫn, việc chỉ định Người được ủy quyền sẽ không ngăn cản Khách hàng trực tiếp quản lý Tài khoản và Finvest Solutions Limited không bắt buộc phải từ chối hoặc bỏ qua các Lệnh giao dịch hoặc chỉ thị của Khách hàng dựa trên các thỏa thuận mà Khách hàng và Người được ủy quyền đã thống nhất, nếu có, sẽ không ràng buộc đối với Finvest Solutions Limited.

Finvest Solutions Limited sẽ được ủy quyền hành động theo hướng dẫn bằng miệng, văn bản hoặc điện tử được truyền đạt bởi Người được ủy quyền hoặc bởi một người có vẻ là Khách hàng hoặc Người được ủy quyền ngay cả khi người đó không phải là Khách hàng hay Người được ủy quyền. Đặc biệt, Finvest Solutions Limited sẽ có quyền thực hiện bất kỳ chỉ thị hoặc Lệnh giao dịch nào được truyền bằng tên người dùng, mật khẩu và số tài khoản của Khách hàng. Khách hàng có thể yêu cầu Finvest Solutions Limited thanh toán cho Người được ủy quyền bằng cách trừ từ Tài khoản theo số tiền có sẵn ở thời điểm đó.

3.7 Tất cả lợi nhuận, thu nhập, thua lỗ, chi phí và trách nhiệm pháp lý mà Khách hàng thực hiện hoặc phát sinh theo hoặc liên quan đến bất kỳ Hợp đồng hoặc bất kỳ Dịch vụ nào do Finvest Solutions Limited cung cấp hoặc liên quan đến Thỏa thuận này (bao gồm cả hoa hồng do Finvest Solutions Limited tính dưới đây và lợi nhuận hoặc thua lỗ do tỷ giá theo Mục 3.10) sẽ được cộng vào hoặc trừ ra từ Tài khoản, nếu có.

3.8 Khách hàng có thể rút tiền từ Tài khoản bất cứ lúc nào. Số tiền được yêu cầu phải là số tiền khả dụng, số tiền khả dụng này phải tuân theo yêu cầu ký quỹ hiện tại của các vị thế mở. Finvest Solutions Limited có thể, theo quyết định riêng của mình, chọn giữ lại khoản thanh toán (hoặc khấu trừ một số tiền từ khoản đó, nếu có) nếu:

(i) Các Hợp đồng đang mở dự kiến thua lỗ;

(ii) Các số tiền liên quan có thể cần thiết để đáp ứng yêu cầu Margin trong tương lai do điều kiện thị trường;

(iii) Khách hàng có bất kỳ trách nhiệm pháp lý phụ thuộc nào với Finvest Solutions Limited liên quan đến bất kỳ Tài khoản nào khác;

(iv) Luật hoặc quy định hiện hành yêu cầu Finvest Solutions Limited phải khấu trừ hoặc giữ lại khoản thanh toán đó; hoặc

(v) Có tranh chấp chưa được giải quyết giữa Finvest Solutions Limited và Khách hàng liên quan đến Thỏa thuận này hoặc bất kỳ hợp đồng nào có liên quan.

Các khoản thanh toán liên quan sẽ do Finvest Solutions Limited thực hiện theo Mục 3.8. Finvest Solutions Limited sẽ không thực hiện khoản thanh toán cho bất kỳ bên thứ ba nào (trừ Người được ủy quyền, nếu có) từ Tài khoản.

3.9 Khách hàng phải thông báo về Khoản tiền ký quỹ của Khách hàng và gửi yêu cầu rút tiền cho Finvest Solutions Limited bằng cách sử dụng mẫu có sẵn trên Website của Công ty để gửi đến Finvest Solutions Limited bằng fax hoặc email.

4. Margin

4.1 Khách hàng phải luôn đảm bảo rằng số dư của Tài khoản bằng hoặc lớn hơn tổng tất cả các khoản Tiền ký quỹ của Khách hàng mà Finvest Solutions Limited yêu cầu (“Margin”) liên quan đến các Hợp đồng mở và bất kỳ khoản đầu tư nào khác của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ được cung cấp bởi Finvest Solutions Limited. Yêu cầu ký quỹ cần thiết liên quan đến từng vị thế giao dịch hiện có theo thông số kỹ thuật giao dịch của từng sản phẩm. Finvest Solutions Limited có thể thay đổi Margin theo quyết định riêng của mình bất cứ lúc nào và Margin mới sẽ được thông báo như đã nêu trên và sẽ áp dụng ngay lập tức cho bất kỳ vị thế giao dịch mới nào do Khách hàng mở. Nếu Finvest Solutions Limited thông báo cho Khách hàng bằng văn bản về các yêu cầu Ký quỹ mới; những thay đổi này cũng sẽ áp dụng ngay lập tức cho tất cả các vị thế giao dịch của Khách hàng đã được mở vào thời điểm có thông báo đó.

4.2 Khách hàng chấp nhận và đồng ý như sau:

(i) Số dư của Tài khoản luôn phải đáp ứng các yêu cầu Ký quỹ theo Mục 4.1;

(ii) Mục 4.3 sẽ được áp dụng để xác định xem các yêu cầu Ký quỹ trên có được đáp ứng hay không;

(iii) Khách hàng phải luôn theo dõi số dư Tài khoản theo yêu cầu Ký quỹ;

(iv) Finvest Solutions Limited có thể, nhưng không có nghĩa vụ, thông báo cho Khách hàng rằng số dư Tài khoản không đủ để đáp ứng các yêu cầu Ký quỹ liên quan đến các vị thế giao dịch hiện tại và/hoặc để mở bất kỳ vị thế giao dịch mới nào;

(v) Việc không đáp ứng các yêu cầu về Ký quỹ sẽ được xem là Trường hợp Vỡ nợ và có thể gây hậu quả bất lợi cho Khách hàng theo Thỏa thuận này;

(vi) Yêu cầu Ký quỹ không nhằm mục đích thể hiện toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Khách hàng liên quan đến các vị thế giao dịch mở.

4.3 Các vị thế giao dịch mở của Khách hàng sẽ được ghi nhận liên tục trên thị trường trong giờ giao dịch. Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng số dư Tài khoản có thể không đủ do:

(i) Thị trường diễn biến bất lợi cho Khách hàng trên một hoặc nhiều vị thế giao dịch mở (kết quả là các khoản lỗ theo giá trị thị trường sẽ được ghi nhận vào Tài khoản);

(ii) Finvest Solutions Limited thiết lập lại các yêu cầu về Ký quỹ (theo Mục 4.1); và

(iii) Khách hàng được Finvest Solutions Limited cho phép giao dịch mặc dù yêu cầu về Ký quỹ không được đáp ứng.

Nếu số dư Tài khoản không đủ để đáp ứng yêu cầu Ký quỹ, thì Finvest Solutions Limited:

(a) Sẽ không chấp nhận các lệnh giao dịch mới (tuy nhiên Finvest Solutions Limited có thể cho phép Khách hàng giao dịch, theo toàn quyền quyết định của mình, mà không gây thiệt hại đến bất kỳ quyền và biện pháp nào của Finvest Solutions Limited dưới Thỏa thuận này, nhưng không được coi là đã bị chối bỏ bởi quyết định này);

(b) Có thể nhưng không bắt buộc phải yêu cầu Khách hàng nạp thêm để tăng Margin; và (c) Sẽ có quyền đóng một hoặc nhiều vị thế giao dịch đang mở của Khách hàng khi cần thiết để giảm yêu cầu Ký quỹ xuống thấp hơn số dư Tài khoản.

4.4 Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng:

(i) Các thiết lập của Nền tảng có thể tự động dừng các hoạt động giao dịch gây ra vi phạm về yêu cầu Ký quỹ (mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi và biện pháp hợp lệ nào của Finvest Solutions Limited theo Thỏa thuận này khi các cơ chế dừng tự động không hoạt động đúng cách hoặc Finvest Solutions Limited quyết định cho phép Khách hàng giao dịch) hoặc trong trường hợp số tiền đã thanh toán trong Tài khoản giảm xuống dưới một tỷ lệ cố định theo yêu cầu Ký quỹ; và

(ii) Việc đóng các vị thế giao dịch đang mở sẽ được thực hiện bắt đầu từ những Lệnh giao dịch có mức thua lỗ lớn nhất (tuy nhiên, Finvest Solutions Limited có thể thay đổi Vị thế đóng này tùy từng thời điểm mà Finvest Solutions Limited thấy phù hợp).

5. Giao dịch

5.1 Sau khi mở Tài khoản, Finvest Solutions Limited sẽ cung cấp cho Khách hàng một ID Người dùng và một Số tài khoản. Khách hàng sẽ thiết lập tên người dùng và mật khẩu của mình ("Mã đăng nhập") để truy cập vào nền tảng giao dịch của Finvest Solutions Limited ("Nền tảng"). Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu của mình vào bất kỳ thời điểm nào mà Khách hàng cho là cần thiết. Mã đăng nhập chỉ có thể được sử dụng bởi Khách hàng hoặc Người được ủy quyền (nếu được bổ nhiệm) chứ không bởi bất kỳ người nào khác. Khách hàng không được tiết lộ ID Người dùng, Số tài khoản và các Mã đăng nhập (gọi chung là "Thông tin Đăng nhập Tài khoản") cho bất kỳ người nào khác (nhưng Khách hàng có thể tiết lộ các Mã đăng nhập cho Người được ủy quyền, nếu được bổ nhiệm) và sẽ cố gắng để lưu giữ (và đảm bảo rằng Người được ủy quyền, nếu được bổ nhiệm, cũng lưu giữ) sự bảo mật trọn vẹn của các Mã đăng nhập. Khách hàng sẽ thông báo ngay lập tức cho Finvest Solutions Limited bằng văn bản nếu Khách hàng biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ người không được ủy quyền nào đã có được (hoặc đã cố gắng để có được) Thông tin Đăng nhập Tài khoản.

Finvest Solutions Limited có thể dựa vào mọi truy cập vào Nền tảng bằng các Mã đăng nhập được thực hiện bởi Khách hàng hoặc Người được ủy quyền (nếu được bổ nhiệm). Để bảo vệ dữ liệu máy tính và cá nhân của bạn, Finvest Solutions Limited khuyến nghị sử dụng phần mềm chống virus được cập nhật và quét thường xuyên. Finvest Solutions Limited không chịu trách nhiệm cho việc truy cập được vào Nền tảng thông qua việc mật khẩu của Khách hàng bị 'đánh cắp' do virus hoặc phần mềm khác. Finvest Solutions Limited đặc biệt khuyến nghị không nên sử dụng phần mềm quản lý mật khẩu (dù là phần mềm trên trình duyệt hay phần mềm của bên thứ ba). Mọi truy cập vào Nền tảng, được thực hiện thông qua phần mềm đó, sẽ là trách nhiệm của Khách hàng, bất kể liệu Khách hàng có cho phép điều này hay không. Ngoài ra, Finvest Solutions Limited đặc biệt khuyến nghị khóa thiết bị khi không sử dụng và nếu có thể, sử dụng mật khẩu chỉ Khách hàng biết vì Finvest Solutions Limited có thể dựa vào việc sử dụng Nền tảng như là dấu hiệu cho thấy các giao dịch được thực hiện bởi Khách hàng.

5.2 Trừ khi có thỏa thuận khác với Finvest Solutions Limited, Khách hàng (và Người được ủy quyền, nếu có) sẽ gửi tất cả các lệnh giao dịch liên quan đến Dịch vụ được cung cấp bởi Finvest Solutions Limited theo Thỏa thuận này ("Lệnh giao dịch") bằng cách sử dụng Nền tảng theo các điều khoản hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Nền tảng, có thể được công bố trên Website. Khi Finvest Solutions Limited đồng ý thực hiện một Lệnh giao dịch được truyền bằng điện thoại hoặc bằng văn bản, công ty được xem là đang thực hiện dựa trên:

(i) Giá hoặc tỷ giá (gọi là "Giá") mà tại đó Hợp đồng liên quan sẽ được tiến hành là Giá mà Finvest Solutions Limited đã cung cấp như được hiển thị trên Nền tảng hoặc nơi khác, và bất kỳ Lệnh giao dịch nào như vậy sẽ là một Hợp đồng được thực hiện tại Giá đó;

(ii) Finvest Solutions Limited sẽ xử lý Lệnh giao dịch bằng cách nhập Hợp đồng có liên quan vào hệ thống giao dịch trên Nền tảng bằng Mã đăng nhập do Khách hàng (hoặc Người được ủy quyền, nếu có) cung cấp trong từng trường hợp, trừ khi Finvest Solutions Limited nêu rõ ý định khác bằng văn bản.

5.3 Khi Finvest Solutions Limited chấp nhận Lệnh giao dịch được thực hiện qua điện thoại, công ty được xem là đang thực hiện dựa trên:

(i) Finvest Solutions Limited theo quyết định riêng của mình, có khả năng xác định Khách hàng (hoặc Người được ủy quyền, nếu có) theo các thủ tục nội bộ của mình, nhưng Finvest Solutions Limited sẽ không chịu trách nhiệm về việc chấp nhận Lệnh giao dịch được thực hiện bởi một người không được ủy quyền trừ khi có lỗi nghiêm trọng, cố ý vi phạm hoặc gian lận;

(ii) Khách hàng hiểu và đồng ý rằng cuộc gọi thoại sẽ được ghi âm bởi Finvest Solutions Limited và bản ghi, bất kỳ bản thảo nào của nó sẽ được chấp nhận là bằng chứng cuối cùng của Lệnh giao dịch.

5.4 Mọi Lệnh giao dịch sẽ được xem xét như là một đề nghị từ Khách hàng để thực hiện một Hợp đồng tuân theo các điều khoản của Mục 2.2. Khi Khách hàng muốn thực hiện một Hợp đồng, Khách hàng có thể yêu cầu báo giá cho Hợp đồng đó từ Finvest Solutions Limited thông qua việc truy cập Nền tảng (nơi Finvest Solutions Limited báo Giá mua và Giá bán cho Hợp đồng đó bằng cách hiển thị chúng trên Nền tảng trong giờ giao dịch) hoặc bằng cách gửi yêu cầu bằng miệng hoặc bằng văn bản đến Finvest Solutions Limited (trong trường hợp khác).

Finvest Solutions Limited có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận một Lệnh giao dịch theo toàn quyền quyết định của công ty, ngoại trừ việc chúng tôi không được từ chối thực hiện Lệnh đóng một vị thế giao dịch đang mở do Khách hàng thực hiện theo Thỏa thuận này. Finvest Solutions Limited cũng có thể báo một Giá mới cho một Hợp đồng, sau khi nhận được Lệnh giao dịch, bất cứ khi nào chúng tôi tin rằng việc báo giá lại là phù hợp xét đến điều kiện thị trường hoặc bất kỳ lý do nào khác. Nếu Finvest Solutions Limited báo giá lại cho một Hợp đồng cụ thể, thì Lệnh giao dịch ban đầu sẽ không còn được coi là hợp lệ và ràng buộc, và Khách hàng có thể gửi hoặc không gửi Lệnh giao dịch mới ở mức Giá mới được niêm yết bởi chúng tôi. Khách hàng có thể hủy bỏ bất kỳ Lệnh giao dịch nào vào bất kỳ thời điểm nào trước khi được chấp nhận bởi chúng tôi, và Finvest Solutions Limited có thể trì hoãn việc chấp nhận một Lệnh giao dịch theo toàn quyền quyết định của công ty mà không cần thông báo cho Khách hàng và sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về việc chấp nhận Lệnh giao dịch muộn. Bất kỳ Lệnh giao dịch nào được chấp nhận bởi Finvest Solutions Limited sẽ được hiển thị như vậy trên Nền tảng (nếu nó liên quan đến một Hợp đồng có thể được giao dịch trên Nền tảng) và sẽ không thể bị hủy bỏ bởi Khách hàng nữa.

5.5 Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng:

(i) Finvest Solutions Limited sẽ báo Giá theo Thỏa thuận này dựa trên (nhưng không có mối quan hệ cố định hoặc ràng buộc với) giá và tỷ giá hiện hành mà Tài sản cơ sở được giao dịch trên thị trường liên ngân hàng hoặc thị trường tài chính khác mà Finvest Solutions Limited xem là thị trường tham chiếu khi xem xét khối lượng giao dịch, chênh lệch giá bid-ask và/hoặc bất kỳ yếu tố nào khác được Finvest Solutions Limited đánh giá có liên quan;

(ii) Giá do Finvest Solutions Limited niêm yết bao gồm chênh lệch giá bid-ask có thể được Finvest Solutions Limited thay đổi bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của công ty;

(iii) Finvest Solutions Limited có thể quyết định đặt Margin và quy mô tối thiểu hoặc tối đa cho mỗi Hợp đồng giao dịch và có thể thay đổi chúng bất kỳ lúc nào theo toàn quyền quyết định của công ty (với điều kiện là mọi thay đổi về quy mô Hợp đồng tối thiểu hoặc tối đa sẽ không được áp dụng ngược lại đối với các vị thế giao dịch mở).

5.6 Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng các dịch vụ kỹ thuật phần mềm, viễn thông và điện tử, ảnh hưởng đến việc sử dụng Nền tảng không thuộc quyền kiểm soát của Finvest Solutions Limited và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về:

(i) Bất kỳ lỗi nào xảy ra trong quá trình truyền Lệnh giao dịch;

(ii) Bất kỳ việc hiểu sai hoặc nhầm lẫn nào ảnh hưởng đến Lệnh giao dịch được thực hiện qua Nền tảng (bao gồm cả thiệt hại về mặt kỹ thuật và/hoặc máy móc);

(iii) Bất kỳ quyền truy cập nào vào dữ liệu Khách hàng bởi những người không được ủy quyền;

(iv) Việc Khách hàng không thể truy cập hoặc sử dụng Nền tảng vào bất kể thời điểm nào;

(v) Tóm lại, bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách hàng phải chịu do lỗi từ các dịch vụ được cung cấp cho Finvest Solutions Limited bởi các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật phần mềm, viễn thông và điện tử; trong mỗi trường hợp, trừ khi Khách hàng đưa ra bằng chứng cho thấy điều này là do sơ suất, cố ý vi phạm hoặc gian lận của Finvest Solutions Limited. Trong trường hợp đó, Finvest Solutions Limited sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại hoặc tổn thất mà Khách hàng chứng minh là hậu quả trực tiếp của sự sơ suất nghiêm trọng, cố ý vi phạm hoặc gian lận đó (theo Mục 10.410.5< /b>). Finvest Solutions Limited sẽ chịu trách nhiệm cập nhật phần mềm Nền tảng thường xuyên.

5.7 Khách hàng và Finvest Solutions Limited chấp nhận và đồng ý rằng:

(i) Bất kỳ Hợp đồng nào có thể được thực hiện theo Thỏa thuận này bản chất sẽ là hợp đồng chênh lệch (“CFD”) liên quan đến Tài sản cơ sở được liệt kê trên Website; và (ii) Dưới dạng một CFD (a) cả Finvest Solutions Limited lẫn Khách hàng đều không được phép trực tiếp mua, bán, giữ, giao nhận hoặc nhận bất kỳ Tài sản cơ bản nào (b) các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên chủ yếu là thực hiện và nhận các khoản thanh toán theo quy định của hoặc theo Thỏa thuận này.

5.8 Các bên đồng ý rằng các quy tắc sau sẽ áp dụng cho các CFD:

(i) Bất kỳ vị thế giao dịch nào do Khách hàng mở sẽ tự động được gia hạn cho đến khi được đóng theo điểm (iii) bên dưới;

(ii) Nếu hai hoặc nhiều vị thế giao dịch liên quan đến cùng một Tài sản cơ sở được mở trên cùng một Tài khoản, thì các vị thế này sẽ bị đóng trên cơ sở Mở trước/Đóng trước (FIFO) trừ khi áp dụng Mục 4.4;

(iii) Vị thế giao dịch mới theo điểm (i) ở trên có thể được thực hiện (a) bởi Khách hàng (bằng cách đưa ra một Lệnh giao dịch cụ thể hoặc bằng cách thực hiện Lệnh chờ hoặc Lệnh giới hạn) hoặc (b) bởi Finvest Solutions Limited trong các trường hợp được dự tính trong Mục 6.1 hoặc (c) khi đạt đến ngưỡng đóng lệnh liên quan đến yêu cầu Ký quỹ (tuân theo Mục 4.34.4); và

(iv) Không ảnh hưởng đến các điểm vào lệnh điều chỉnh theo giá thị trường được thực hiện theo Mục 4.3 (i), bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào phát sinh từ một vị thế giao dịch đã đóng sẽ đến hạn và được Finvest Solutions Limited thanh toán cho Khách hàng hoặc ngược lại, tại thời điểm đóng vị thế giao dịch và sẽ được cộng thêm hoặc trừ vào Tài khoản, nếu có (lãi hoặc lỗ sẽ là chênh lệch giữa Giá Bid - Ask do Finvest Solutions Limited niêm yết, nếu có, tại thời điểm Hợp đồng được thực hiện và sau đó được đóng theo điểm (iii) bên trên, nhân với số lượng Lot có trong quy mô Hợp đồng).

5.9 Trong suốt thời gian một vị thế giao dịch đang mở, một khoản hoa hồng (“Hoa hồng”) - được tính theo như đã quy định trong Chi tiết Sản phẩm Giao dịch được cập nhật gần nhất trên Website - sẽ tích lũy vào lợi nhuận của Khách hàng hoặc Finvest Solutions Limited, tùy theo điều kiện, nhưng Hoa hồng sẽ đến hạn và phải thanh toán như quy định bên dưới. Tài khoản sẽ được ghi nợ hoặc cộng thêm số tiền Hoa hồng đã tích lũy mỗi ngày, tuy nhiên Hoa hồng chỉ đến hạn và phải thanh toán bởi Khách hàng cho Finvest Solutions Limited hoặc ngược lại, khi một vị thế giao dịch được đóng.

5.10 Các bên chấp nhận rằng có thể xảy ra lỗi về Giá được Finvest Solutions Limited niêm yết do sự cố kết nối internet hoặc mạng, hoặc do sự chậm trễ, sai lệch trong cung cấp giá hoặc các lỗi khác dẫn đến các Giá niêm yết chênh lệch lớn so với tỷ giá thị trường. Trong tình huống này, không làm ảnh hưởng bất kỳ quyền lợi nào của Finvest Solutions Limited hoặc Khách hàng có thể có theo luật chung, cả Khách hàng và Finvest Solutions Limited đều sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ Hợp đồng nào được cho là đã ký kết (dù có được xác nhận bởi Finvest Solutions Limited hay không) ở một mức Giá mà nếu được biết, hoặc nên được biết là sai lệch một cách đáng kể tại thời điểm Hợp đồng được ký kết. Trừ trường hợp gian lận, Finvest Solutions Limited sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách hàng gánh chịu do sự phụ thuộc của Khách hàng vào một mức Giá mà Khách hàng biết, hoặc nên biết, là sai lệch một cách đáng kể. Finvest Solutions Limited sẽ không cho phép bất kỳ hành vi hoặc chiến lược kinh doanh chênh lệch giá nào được tạo ra để tận dụng sự trễ giá hoặc các lỗi rõ ràng khác và giữ quyền để thu hồi bất kỳ Hợp đồng nào được ký kết bởi Khách hàng dựa trên các lỗi như vậy.

6. Quyền kết thúc hợp đồng của Finvest Solutions Limited

6.1 Finvest Solutions Limited có thể đóng tất cả hoặc một số vị thế giao dịch của Khách hàng trong các trường hợp sau:

(i) Finvest Solutions Limited được yêu cầu phải làm như vậy bởi bất kỳ cơ quan quản lý hoặc cơ quan nào khác;

(ii) Finvest Solutions Limited biết hoặc có lý do để nghi ngờ rằng các vị thế giao dịch liên quan đã được Khách hàng mở vi phạm bất kỳ Luật và Quy định hiện hành nào;

(iii) Khách hàng không thực hiện Ký quỹ hoặc các khoản thanh toán khác cho Finvest Solutions Limited theo Thỏa thuận này hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác đối với Finvest Solutions Limited theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ giao dịch nào được cân nhắc trong Thỏa thuận này;

(iv) Số dư Tài khoản thấp hơn yêu cầu Ký quỹ do Finvest Solutions Limited thiết lập theo Mục 4.14.3;

(v) Xảy ra sự kiện bất khả kháng;

(vi) Phòng vệ giá (Hedging) trên một hoặc nhiều vị thế giao dịch; hoặc

(vii) Finvest Solutions Limited thực hiện các quyền đóng lệnh sau khi có sự thay đổi của Thỏa thuận này.

6.2 Mọi quyết định đóng tất cả hoặc một số vị thế giao dịch của Khách hàng theo Mục 6.1 sẽ do Finvest Solutions Limited đưa ra theo quyết định riêng của mình.

7. Thanh toán và khấu trừ

7.1 Khách hàng phải thanh toán cho Finvest Solutions Limited, không giới hạn:

(i) Số tiền ký quỹ được quy định theo Mục 4.14.3 (tùy thuộc vào khoản Ký quỹ lần đầu tối thiểu như được nêu trong Chi tiết Sản phẩm Giao dịch);

(ii) Số tiền phải trả theo bất kỳ Hợp đồng nào:

Đối với bất kỳ vị thế mở nào do Khách hàng nắm giữ, đôi khi Công ty sẽ trừ vào tài khoản của Khách hàng các khoản lỗ, hoa hồng, điều chỉnh cổ tức, lãi suất cũng như các khoản phí phát sinh và được cung cấp bởi Thỏa thuận này.

(iii) Số tiền thuế mà Finvest Solutions Limited thanh toán thay mặt cho Khách hàng (nếu có);

(iv) Bất kỳ khoản bồi thường nào của Khách hàng theo Thỏa thuận này;

(v) Đôi khi Finvest Solutions Limited có thể yêu cầu các khoản tiền bổ sung để đảm bảo rằng Khách hàng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với Finvest Solutions Limited; và

(vi) Bất kỳ số dư nợ nào trên bất kỳ Tài khoản nào (không trùng lặp).

(vii)Để chuyển sang trạng thái không hoạt động, chủ tài khoản phải không thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong vòng một năm. Hoạt động bao gồm thực hiện rút tiền hoặc nạp tiền và mở hoặc đóng vị thế. Các khoản lãi, phí qua đêm, hoa hồng và cổ tức định kỳ được thực hiện tự động không được coi là hoạt động. Phí không hoạt động là 50 USD mỗi tháng. Phí này được áp dụng cho từng tài khoản và ví giao dịch không hoạt động riêng biệt. Công ty có quyền thu hồi số dư của khách hàng không hoạt động trong thời gian ít nhất ba năm. Các tài khoản không hoạt động với các giao dịch đang mở trong thời gian dài hơn ba năm sẽ bị cưỡng chế đóng theo giá thị trường vào thời điểm đóng.

7.2 Tất cả các khoản phí và hoa hồng mà Khách hàng phải trả theo Thỏa thuận này đều được quy định trong Chi tiết Sản phẩm Giao dịch và có thể thay đổi theo thời gian, theo toàn quyền quyết định của Finvest Solutions Limited.

7.3 Finvest Solutions Limited có quyền giữ lại hoặc khấu trừ từ bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện cho Khách hàng theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ số tiền nào đã cộng thêm vào Tài khoản cần được giữ lại hoặc khấu trừ từ khoản thanh toán hoặc số tiền được cộng thêm đó theo yêu cầu của luật áp dụng.

7.4 Khách hàng phải bồi thường cho Finvest Solutions Limited mọi chi phí, khiếu nại, kiện tụng, thủ tục tố tụng, thiệt hại, phí tổn và trách nhiệm pháp lý phát sinh do Khách hàng không thanh toán thuế khi đến hạn liên quan đến bất kỳ Hợp đồng nào đã thực hiện theo Thỏa thuận này hoặc hoàn trả cho Finvest Solutions Limited mọi khoản thuế mà Finvest Solutions đã thực hiện thay cho Khách hàng.

7.5 Finvest Solutions Limited có quyền khấu trừ bất kỳ số dư tín dụng nào trên Tài khoản hoặc số tiền khác mà Finvest Solutions Limited phải trả cho Khách hàng đối với bất kỳ số dư nợ hoặc số tiền nào khác mà Khách hàng phải trả. Quyền khấu trừ này có thể được Finvest Solutions Limited thực hiện theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo cho Khách hàng.

8. Đại diện, Bảo đảm và Cam kết của Khách hàng

8.1 Khách hàng cam kết và bảo đảm rằng:

(i) Tất cả thông tin do Khách hàng cung cấp cho Finvest Solutions Limited là đầy đủ, đúng sự thật, chính xác và không gây nhầm lẫn về bất kỳ khía cạnh quan trọng nào;

(ii) Khách hàng đã chấp nhận Thỏa thuận này và sẽ tham gia bất kỳ Hợp đồng nào liên quan với tư cách là chính chủ, không phải với tư cách là bên đại diện hoặc là đại diện của bên khác;

(iii) Khách hàng không bị hạn chế nào về mặt pháp lý và không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật hoặc quy định nào ngăn cản việc thực hiện Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Hợp đồng hoặc giao dịch nào được Khách hàng thực hiện;

(iv) Khách hàng nhận được tất cả sự đồng ý và ủy quyền cần thiết cũng như có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để chấp nhận Thỏa thuận này cũng như bất kỳ Hợp đồng hoặc giao dịch nào liên quan;

(v) Khách hàng tuân thủ tất cả các luật và quy định mà Khách hàng phải tuân theo liên quan đến Thỏa thuận này và mọi Hợp đồng hoặc giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các luật và quy định về thuế, yêu cầu kiểm soát hối đoái và yêu cầu đăng ký;

(vi) Thỏa thuận này và bất kỳ Hợp đồng hoặc giao dịch nào được thực hiện dưới đây tạo ra các nghĩa vụ hợp lệ và ràng buộc có thể thực thi đối với Khách hàng theo các điều khoản của chúng (tuân theo các nguyên tắc hiện hành) trong phạm vi quyền hạn nơi Khách hàng cư trú và không vi phạm các điều khoản của bất kỳ luật, quy định, vị thế, phí, thỏa thuận hoặc sản phẩm giao dịch mà Khách hàng bị ràng buộc hoặc tài sản của Khách hàng phải chịu.

(vii) Không có Trường hợp Vỡ nợ hay bất kỳ sự kiện nào khác có thể xảy ra (khi qua thời gian, việc thông báo, xác định hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng) trở thành Trường hợp Vỡ nợ ("Khả năng Vỡ nợ") đã xảy ra và đang tiếp tục diễn ra đối với Khách hàng; (viii) Khách hàng hoàn toàn ý thức về các rủi ro tài chính và các rủi ro khác liên quan đến giao dịch theo Thỏa Thuận này, sẵn sàng và có đủ khả năng tài chính để chịu tổn thất toàn bộ vốn từ các Hợp Đồng và giao dịch được thực hiện dưới đây;

(ix) Tất cả tiền mà Khách hàng giao cho Finvest Solutions Limited để đáp ứng các yêu cầu Ký quỹ hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác đều không và sẽ không kèm bất kỳ khoản phí, thế chấp, cam kết hoặc ràng buộc nào và cũng được Khách hàng nắm giữ vì lợi ích của mình;

(x) Khách hàng sẽ không tham gia vào bất kỳ Hợp Đồng hoặc giao dịch nào theo Thỏa Thuận này với mục đích hoặc liên quan đến bất kỳ việc đặt cược, phát hành, phân phối, đề xuất, thâu tóm, sáp nhập hoặc các giao dịch tài chính doanh nghiệp tương tự khác, tùy trường hợp;

(xi) Khách hàng sẽ hành động theo đúng quy định pháp luật và các quy định liên quan đến trục lợi, gian lận thị trường hoặc hành vi sai trái, giao dịch nội gián và các vi phạm tương tự, tùy trường hợp;

(xii) Khách hàng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ngoài quá trình giao dịch bình thường, nhằm tìm cách hoặc có thể làm thay đổi, bóp méo hoặc thao túng thị trường liên quan hoặc Tài sản cơ sở liên quan đến Hợp đồng hoặc giao dịch được ký kết theo Thỏa thuận này.

8.2 Các tuyên bố và bảo đảm theo Mục 11.1 sẽ được coi là được lặp lại mỗi khi Khách hàng cung cấp cho Finvest Solutions Limited các Lệnh hoặc chỉ thị để thực hiện bất kỳ Hợp đồng hoặc giao dịch nào theo Thỏa thuận này. Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng các tuyên bố và bảo đảm như trên là yếu tố quan trọng để Finvest Solutions Limited quyết định ký kết Thỏa thuận này với Khách hàng.

8.3 Khách hàng cam kết với Finvest Solutions Limited và đảm bảo rằng:

(i) Khách hàng sẽ luôn có được và tuân thủ cũng như làm tất cả những gì cần thiết để duy trì đầy đủ hiệu lực của tất cả các quyền hạn, thẩm quyền, sự chấp thuận và ủy quyền được đề cập trong Mục 11.1;

(ii) Khách hàng sẽ thông báo ngay cho Finvest Solutions Limited về việc xảy ra bất kỳ Trường hợp Vỡ nợ hoặc Khả năng Vỡ nợ nào;

(iii) Khách hàng sẽ sử dụng mọi nỗ lực phù hợp để đảm bảo tuân thủ Pháp luật và Quy định áp dụng liên quan đến Thỏa thuận này và bất kỳ Hợp đồng hoặc giao dịch nào được ký kết theo đó;

(iv) Khách hàng sẽ thông báo ngay cho Finvest Solutions Limited về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin được cung cấp cho Finvest Solutions Limited khi ký kết hoặc liên quan đến Thỏa thuận này; và

(v) Theo yêu cầu, Khách hàng sẽ nhanh chóng cung cấp cho Finvest Solutions Limited bất kỳ thông tin bổ sung nào mà Finvest Solutions Limited có thể yêu cầu một cách phù hợp để tuân thủ Luật và Quy định hiện hành hoặc bất kỳ yêu cầu pháp lý nào khác áp dụng cho Finvest Solutions Limited, bao gồm nhưng không giới hạn, theo AML (Chống rửa tiền) và các quy tắc hoặc các quy định khác liên quan đến Thỏa thuận này.

9. Chấm dứt Thỏa thuận

9.1 Khách hàng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Finvest Solutions Limited.

Thỏa thuận này có thể chấm dứt bởi Finvest Solutions Limited bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo trước 10 ngày làm việc cho Khách hàng, ngoại trừ việc Finvest Solutions Limited có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức:

(i) Nếu Khách hàng không thực hiện bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này;

(ii) Khi xảy ra bất kỳ Trường hợp Vỡ nợ nào; hoặc

(iii) Nếu Khách hàng không có vị thế mở nào trên Tài khoản tại thời điểm gửi thông báo chấm dứt.

9.2 Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào của các bên cũng như sự tồn tại và tính ràng buộc của bất kỳ Hợp đồng nào còn mở, mà sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực cho đến khi đóng cùng với Thỏa thuận này trừ khi có quyết định khác của Finvest Solutions Limited.

9.3 Không có mức phạt nào sẽ phải trả bởi bất kỳ bên nào khi chấm dứt Thỏa thuận này. Bất kỳ số tiền nào phải trả bởi Khách hàng cho Công ty Finvest Solutions Limited sẽ ngay lập tức đến hạn và phải thanh toán bao gồm, nhưng không giới hạn:

(i) Tất cả các phí, phát sinh và hoa hồng chưa thanh toán;

(ii) Mọi chi phí giao dịch mà Công ty phải chịu khi chấm dứt Thỏa thuận này;

(iii) Bất kỳ tổn thất và chi phí nào phát sinh khi kết thúc bất kỳ Hợp đồng nào hoặc giải quyết các nghĩa vụ tồn đọng mà Công ty phải gánh chịu thay cho Khách hàng; và

(iv) Bất kỳ khoản bồi thường nào mà Khách hàng nợ Finvest Solutions Limited theo Thỏa thuận này.

Finvest Solutions Limited có thể gộp tất cả hoặc bất kỳ Tài khoản nào vào một Tài khoản và khấu trừ tất cả số tiền mà Finvest Solutions Limited phải trả trước khi chuyển bất kỳ số dư tín dụng nào trên (các) Tài khoản (trừ yêu cầu Ký quỹ đối với các vị thế giao dịch duy trì, nếu có) cho Khách hàng.

9.4 Các nghĩa vụ theo Mục 10 (Bồi thường và Giới hạn trách nhiệm pháp lý), 14 (Bảo mật) và 16.10 (Luật điều chỉnh và Thẩm quyền) sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

10. Trường hợp Vỡ nợ

10.1 Vào bất cứ lúc nào:

(i) Khách hàng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào khi đến hạn theo Thỏa thuận này hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ quan trọng nào khác theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Hợp đồng hoặc giao dịch nào được ký kết theo đó;

(ii) Bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc sự kiện xảy ra mà Finvest Solutions Limited cho rằng có thể có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến khả năng Khách hàng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ quan trọng nào của mình theo Thỏa thuận này;

(iii) Mọi hành động được thực hiện hoặc sự kiện xảy ra mà Finvest Solutions Limited xem xét một cách công bằng là vi phạm hoặc có thể vi phạm bất kỳ Luật và Quy định hiện hành hoặc các tiêu chuẩn của thực tiễn thị trường;

(iv) Khách hàng qua đời hoặc không tỉnh táo hoặc, trong trường hợp Khách hàng là một tổ chức pháp lý, Khách hàng bị giải thể hoặc bất kỳ đăng ký nào cần thiết cho năng lực hoặc sự tồn tại của Khách hàng bị thu hồi, chấm dứt hoặc kết thúc theo cách khác, hoặc bắt đầu các thủ tục tố tụng nhằm tìm kiếm hoặc đề xuất việc giải thể hoặc đề nghị giải thể Khách hàng hoặc việc thu hồi, chấm dứt hoặc kết thúc việc đăng ký đó;

(v) Khách hàng không thể thanh toán các khoản nợ khi đến hạn hoặc bị phá sản hoặc mất khả năng thanh toán (như được định nghĩa theo bất kỳ luật phá sản hoặc mất khả năng thanh toán nào áp dụng cho Khách hàng) hoặc bất kỳ khoản nợ nào của Khách hàng không được thanh toán vào ngày đến hạn hoặc có khả năng xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào được tuyên bố đến hạn và phải trả trước ngày đến hạn thanh toán được quy định trong bất kỳ thỏa thuận hoặc văn kiện nào;

(vi) Bất kỳ thủ tục tự nguyện hoặc không tự nguyện nào được bắt đầu bởi hoặc chống lại Khách hàng nhằm tìm kiếm hoặc đề xuất thanh lý, tái tổ chức, thỏa thuận hoặc sắp xếp với các chủ nợ, hành động đóng băng hoặc tạm dừng hoặc các biện pháp giảm nhẹ tương tự khác liên quan đến Khách hàng hoặc các khoản nợ của Khách hàng trong bất kỳ trường hợp phá sản, vỡ nợ, quản lý, giám sát, doanh nghiệp, thuế hoặc luật tương tự hoặc tìm cách chỉ định người được ủy thác, người tiếp nhận, người thanh lý, người bảo vệ, quản trị viên, viên chức phá sản hoặc quan chức tương tự khác liên quan đến Khách hàng hoặc bất kỳ phần tài sản quan trọng nào của Khách hàng hoặc Khách hàng thực hiện bất kỳ động thái tổ chức nào để ủy quyền cho bất kỳ đối tượng nào nêu trên;

(vii) Bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào do Khách hàng đưa ra đều chứng tỏ đã hoặc trở thành sai sự thật, sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về bất kỳ khía cạnh quan trọng nào;

(viii) Bất kỳ cơ quan quản lý nào về hoạt động kinh doanh của Finvest Solutions Limited yêu cầu chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào theo Mục 13.2; hoặc

(ix) Finvest Solutions Limited có lý do phù hợp để xem xét rằng bất kỳ trường hợp nào được nêu tại các điểm (i)-(viii) ở trên đều có khả năng xảy ra, khi đó, chúng tôi có thể thực hiện tất cả hoặc bất kỳ quyền nào của mình theo Mục 13.2. Mỗi trường hợp được đề cập trong Mục 13.1 này sẽ được gọi là “Trường hợp Vỡ nợ”.

10.2 Khi xảy ra Trường hợp Vỡ nợ, Finvest Solutions Limited có thể, theo toàn quyền quyết định của mình và không cần thông báo cho Khách hàng:

(i) Đóng, gộp hoặc hợp nhất bất kỳ hoặc tất cả các Hợp đồng đang mở của Khách hàng (toàn bộ hoặc một phần) tại thời điểm hoặc các thời điểm và với Giá hoặc các Giá được xác định phù hợp bởi Finvest Solutions Limited, giữ lại bất kỳ khoản tiền nào mà Khách hàng còn nợ Finvest Solutions Limited và thực hiện quyền khấu trừ theo Mục 7.6 (miễn là việc này sẽ không giới hạn các trường hợp Finvest Solutions Limited có thể thực hiện quyền khấu trừ của mình theo Thỏa thuận này);

(ii) Hợp nhất tất cả hoặc bất kỳ Tài khoản nào và đóng hoặc đình chỉ bất kỳ hoặc tất cả các Tài khoản đó;

(iii) Từ chối chấp nhận bất kỳ Lệnh giao dịch nào khác từ Khách hàng và/hoặc chấm dứt Thỏa thuận này (với điều kiện rằng điều này sẽ không hạn chế các trường hợp mà Finvest Solutions Limited có thể thực hiện các quyền đó theo Thỏa thuận này);

(iv) Tham gia bất kỳ giao dịch nào, với tỷ giá và vào thời điểm cần thiết để Finvest Solutions Limited đáp ứng các nghĩa vụ phát sinh theo Hợp đồng mà Khách hàng ký kết dưới đây; và/hoặc

(v) Xem xét bất kỳ hoặc tất cả các Hợp đồng như đã bị Khách hàng bác bỏ, trong trường hợp đó, nghĩa vụ của Finvest Solutions Limited theo các Hợp đồng đó sẽ bị hủy bỏ và chấm dứt.

10.3 Khi xảy ra Trường hợp Vỡ nợ, Finvest Solutions Limited có thể thực hiện tất cả hoặc bất kỳ quyền nào của mình theo Mục 10.2 khi thấy phù hợp nhằm bảo vệ lợi ích của mình và không chịu trách nhiệm trước Khách hàng về bất kỳ hậu quả bất lợi nào đối với Khách hàng khi thực hiện các quyền đó. Finvest Solutions Limited sẽ không mất bất kỳ quyền nào theo Mục 10.2 nếu việc thực hiện các quyền đó bị trì hoãn vì bất kỳ lý do gì. Các quyền của Finvest Solutions Limited theo Mục 10.2 sẽ bổ sung cho bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác mà Finvest Solutions Limited có thể có theo luật hiện hành. Finvest Solutions Limited sẽ cố gắng thông báo cho Khách hàng về tất cả các tác động và hành vi được thực hiện theo các quyền của mình theo Mục 10.2 ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý.

11. Sự kiện bất khả kháng và Phòng vệ giá (Hedging)

11.1 Bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Finvest Solutions Limited sẽ được coi là “Sự kiện bất khả kháng” bao gồm nhưng không giới hạn những trường hợp sau:

(i) Mọi sự cố hoặc trục trặc nào của bất kỳ hệ thống hoặc thiết bị truyền tải hoặc liên lạc nào, cơ sở máy tính hoặc phần mềm giao dịch, cho dù thuộc về Finvest Solutions Limited, Khách hàng, bất kỳ thị trường hoặc bất kỳ thỏa thuận hoặc hệ thống thanh toán bù trừ nào xảy ra;

(ii) Finvest Solutions Limited không thể duy trì thị trường có trật tự đối với một hoặc nhiều Tài sản cơ bản, do sự xuất hiện của bất kỳ tác động, thiếu sót hoặc sự kiện nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trường hợp nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Finvest Solutions Limited như đình công, bạo loạn, chiến tranh, khủng bố, bất ổn dân sự hoặc mất điện, mất thông tin liên lạc hoặc các vấn đề cơ sở hạ tầng khác); và

(iii) Bất kỳ thị trường hoặc Tài sản cơ bản nào cũng phải chịu hoặc bị ảnh hưởng bởi việc tạm ngừng, đóng cửa, thanh lý, bỏ hoặc áp đặt giới hạn hoặc các điều kiện đặc biệt hay bất thường, hoặc biến động nhanh chóng, biến động mạnh hoặc mất thanh khoản.

11.2 Nếu bất kỳ Sự kiện bất khả kháng nào phát sinh, Finvest Solutions Limited sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ sai sót, cản trở hoặc chậm trễ nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này trong suốt thời gian xảy ra Sự kiện bất khả kháng hoặc về việc thực hiện hoặc bỏ qua việc thực hiện bất kỳ hành động nào được nêu trong Mục 14.2 dưới đây. Finvest Solutions Limited có thể bổ sung, theo quyết định phù hợp của mình và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác:

(i) Thay đổi thời gian giao dịch bình thường;

(ii) Sửa đổi các yêu cầu Ký quỹ (có thể dẫn đến việc Khách hàng được yêu cầu ký quỹ bổ sung);

(iii) Hủy bỏ hoặc vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ Hợp đồng nào được ký kết trong trường hợp Finvest Solutions Limited không thể thực hiện hoặc không thể tuân thủ các nghĩa vụ của mình;

(iv) Đóng bất kỳ hoặc tất cả các Hợp đồng đang mở và/hoặc hủy Lệnh hoặc chỉ thị mà Finvest Solutions Limited cho là phù hợp trong các trường hợp; và

(v) Thực hiện hoặc bỏ qua việc thực hiện tất cả các hành động khác mà Finvest Solutions Limited cho là phù hợp trong các trường hợp liên quan đến vị thế của Finvest Solutions Limited, Khách hàng hoặc các khách hàng khác. Finvest Solutions Limited sẽ thông báo cho Khách hàng ngay khi có thể nếu xác định được rằng Sự kiện Bất khả kháng đã hoặc đang tồn tại.

11.3 Một sự kiện "Phòng vệ giá" (Hedging) sẽ được coi là xảy ra, đối với bất kỳ Hợp đồng nào được ký kết dưới đây, nếu Công ty Finvest Solutions Limited không thể hoặc nơi mà việc thực hiện là không thực tế cho chúng tôi, sau khi đã sử dụng những nỗ lực hợp lý, để mua, thiết lập, tái thiết lập, thay thế, duy trì, giải quyết hoặc thoát khỏi bất kỳ giao dịch hoặc tài sản nào chúng tôi coi là cần thiết hoặc phù hợp để giảm rủi ro giá liên quan đến Hợp đồng. Nếu Finvest Solutions Limited quyết định, theo quan điểm hợp lý của công ty, rằng một sự kiện "Phòng vệ giá" (Hedging) tồn tại liên quan đến bất kỳ Hợp đồng mở nào, Finvest Solutions Limited có thể (không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khác và theo toàn quyền quyết định của Công ty), đóng Hợp đồng liên quan mà Công ty cho là phù hợp trong tình huống đó.

12. Điều khoản khác

12.1 Tính bất hợp pháp: Nếu vào bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này trở nên bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành theo luật hiện hành thì tính hợp pháp, hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản khác của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng.

12.2 Toàn bộ Thỏa thuận: Thỏa thuận này, cùng với mọi Phụ lục và mọi Ghi chú Hợp đồng, Tài khoản Khác nhau và các Báo cáo khác do Finvest Solutions Limited gửi cho Khách hàng đối với từng Hợp đồng được quy định trong Thỏa thuận này và (các) Tài khoản, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Finvest Solutions Limited và Khách hàng liên quan đến các hoạt động Ngoại hối và CFD của Finvest Solutions Limited. Thỏa thuận này thay thế tất cả các tuyên bố, thỏa thuận, sự đồng ý và/hoặc thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đây giữa Khách hàng và Finvest Solutions Limited liên quan đến các hoạt động Ngoại hối và CFD của Finvest Solutions Limited (bao gồm mọi thỏa thuận giữa Khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào đã được ký kết, được giao cho Finvest Solutions Limited, nếu có). Finvest Solutions Limited chưa đưa ra (và Khách hàng không được dựa vào) bất kỳ tuyên bố, thỏa thuận, sự đồng ý hoặc thỏa thuận không được đề cập hoặc quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.

12.3 Quyền và Biện pháp khắc phục: Các quyền và biện pháp khắc phục được nêu trong Thỏa thuận này mang tính tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào khác được quy định bởi luật hiện hành. Finvest Solutions Limited không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục nào theo cách thức hoặc vào thời điểm có lợi cho Khách hàng.

12.4 Trì hoãn, Thiếu sót và Miễn trừ: Finvest Solutions Limited không được trì hoãn hoặc thiếu sót trong việc thực hiện bất kỳ quyền lợi, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục nào được pháp luật hoặc Thỏa thuận này cung cấp, hoặc bất kỳ việc thực hiện một phần hoặc không hoàn chỉnh, có thể (a)(b)</b) hành động như một sự miễn trừ quyền lợi, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục đó. Không có sự miễn trừ hoặc nới lỏng bất kỳ quyền lợi, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục nào liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc vi phạm Thỏa thuận này (trừ khi được bên từ bỏ đồng ý rõ ràng bằng văn bản) có thể được hiểu là sự miễn trừ hoặc nới lỏng các quyền lợi, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục liên quan đến điều cùng một điều khoản hoặc vi phạm trong tương lai hoặc ủy thác cho việc tiếp tục của một vi phạm cụ thể.

12.5 Hồ sơ: Các hồ sơ của Finvest Solutions Limited, trừ khi được chứng minh sai, sẽ là bằng chứng hợp thức cho các giao dịch của Khách hàng với Finvest Solutions Limited theo Thỏa thuận này. Khách hàng không được phản đối việc chấp nhận các hồ sơ đó là bằng chứng trong các kiện tụng pháp lý vì các hồ sơ không phải là bản gốc, không được viết hoặc là các tài liệu được tạo ra bởi máy tính. Khách hàng không được phụ thuộc vào việc Finvest Solutions Limited tuân thủ các nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ của mình, mặc dù các hồ sơ của Finvest Solutions Limited có thể được cung cấp cho Khách hàng theo yêu cầu, theo toàn quyền quyết định của Finvest Solutions Limited.

12.6 Quyền lợi của Bên Thứ Ba: Không có điều khoản nào trong Thỏa Thuận này nhằm mục đích được thực thi bởi bất kỳ người nào không phải là bên tham gia vào Thỏa thuận này.

12.7 Thông báo và Truyền thông:

12.7.1 Bất kỳ thông báo hoặc thông tin truyền thông nào khác được đưa ra hoặc thực hiện theo hoặc liên quan đến các vấn đề được xem xét trong Thỏa thuận này, trừ khi thông tin truyền thông bằng miệng được quy định rõ ràng, sẽ phải bằng văn bản và sẽ được gửi đến địa chỉ dưới đây:

(i) Trường hợp người nhận dự kiến là Finvest Solutions Limited:

Tòa 5, Long Stone House, PO box 1200, Main Street, Charlestown, Nevis. Địa chỉ Email: Thông tin liên quan đến giao dịch tới support@mtrading.com

(ii) Trong trường hợp người nhận dự kiến là Khách hàng: địa chỉ, số điện thoại, số fax và địa chỉ Email mà Khách hàng đã cung cấp cho Finvest Solutions Limited cho mục đích này trên Đơn Đăng Ký. Bất kỳ thông báo nào như vậy sẽ được coi là (trong trường hợp không có bằng chứng ngược lại) đã nhận được:

(i) Nếu được giao trực tiếp hoặc bằng tay, tại thời điểm giao hàng;

(ii) Nếu được đăng, trong vòng năm (5) ngày làm việc sau khi đăng;

(iii) Nếu bằng lời nói, qua điện thoại, khi thực sự được đưa ra;

(iv) Nếu bằng tin nhắn trên điện thoại hoặc hộp thư thoại, khi tin nhắn được để lại;

(v) Nếu được gửi qua fax, thì sau khi đã nhận được xác nhận về việc truyền; và

(vi) Nếu gửi qua email, khi tin nhắn được gửi đi trừ khi nhận được thông báo "không gửi được" hoặc "không nhận được" từ nhà cung cấp dịch vụ email của người gửi.

12.7.2 Khách hàng có thể thay đổi địa chỉ, số fax và địa chỉ email được chỉ định ở trên mà công ty sẽ gửi bất kỳ thông báo hoặc thông điệp liên quan nào đến Thỏa thuận này và Finvest Solutions Limited có thể thay đổi các chi tiết liên hệ được chỉ định ở trên, miễn là trong cả hai trường hợp, sự thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày được chỉ định trong thông báo liên quan (theo Mục 16.9.2).

12.7.3 Khách hàng ủy quyền vĩnh viễn cho Finvest Solutions Limited liên lạc với Khách hàng bằng thư, e-mail, fax hoặc điện thoại để thảo luận các vấn đề liên quan đến Tài khoản, vào bất kỳ thời điểm nào trừ khi Khách hàng có yêu cầu cụ thể khác bằng văn bản.

GIAO DỊCH TIỀN TỆ CÓ MỨC RỦI RO CAO. NHÀ ĐẦU TƯ CÓ THỂ MẤT TẤT CẢ HOẶC MỘT PHẦN SỐ TIỀN ĐÃ KÝ QUỸ. VUI LÒNG ĐỌC, HIỂU VÀ XEM XÉT CẨN THẬN CẢNH BÁO RỦI RO TRƯỚC KHI ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH GIAO DỊCH TIỀN TỆ HOẶC CFD.