Đa dạng

Sử dụng tới 5 tài khoản demo và 3 tài khoản thực

Multiterminal sẽ giúp bạn đặt lệnh thị trường và lệnh chờ, xem giá thị trường thực tế và theo dõi các số dư tài khoản và tài sản theo thời gian thực. Phần mềm chuyên nghiệp này kết hợp các chức năng đa dạng với tính khả dụng tuyệt vời. Giao diện chương trình gần giống như nền tảng MetaTrader4, nên nhà giao dịch dễ dàng sử dụng chương trình này trong vài phút.

Tải về Multiterminal MT4

Giải thưởng của chúng tôi

award1 award2 award3 award4 award5