ออกจากระบบ
คุณจะแน่ใจหรือไม่ที่จะออกจากระบบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข "M.Gifts Boost"

“Boost” เป็นข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วม M.Gifts เพื่อปลดล็อกของขวัญด้วยการซื้อขายที่น้อยลงใช้ได้สำหรับระดับ 1 และ 2 ผู้เข้าร่วมจะต้องมีปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำเพื่อปลดล็อตข้อเสนอนี้ ล็อตที่ซื้อจะถูกเพิ่มเข้าไปในปริมาณการซื้อขายสะสมทั้งหมดของ M.Gifts รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ด้านล่าง:

  1. ราคาต่อ 1 ล็อตคือ 100 USD และสามารถซื้อแบบแบ่งย่อยได้ จำนวนล็อตทั้งหมดจะแสดงอยู่บนแถบความคืบหน้าของ M.Gifts ตามจำนวนเงินฝากที่เสร็จสมบูรณ์
  2. จำนวนล็อต “Boost” ที่ซื้อจะปรากฏในแถบความคืบหน้าของ M.Gifts ภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากสถานะการฝากเงินเปลี่ยนเป็น "เสร็จสมบูรณ์"
  3. จำนวนล็อตสูงสุดที่สามารถซื้อได้จะแสดงบนหน้า M.Gifts ในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)
  4. เพื่อปลดล็อคข้อเสนอ “Boost” จำเป็นต้องเทรดตามจำนวนล็อตขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งแสดงอยู่ในหน้า M.Gifts ในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)
  5. จำนวนล็อต “Boost” ที่ซื้อคงเหลือจะถูกโอนไปยังระดับถัดไปโดยอัตโนมัติ และจะแสดงบนหน้า M.Gifts ในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)
  6. ล็อต “Boost” ที่สามารถซื้อได้หลังจากปลดล็อคข้อเสนอแต่ไม่ได้ใช้จะถูกโอนไปยังระดับถัดไปโดยอัตโนมัติและแสดงบนหน้า M.Gifts ในห้องเทรดเดอร์ (Trader's Room)