Đăng xuất
Bạn có chắc chắn muốn thoát?

Điều khoản & Điều kiện của "M.Gifts Boost"

Boost là ưu đãi độc quyền dành cho người tham gia M.Gifts để mở khóa hộp quà với khối lượng giao dịch ít hơn. Áp dụng ở cấp 1 và 2, người tham gia phải đáp ứng khối lượng giao dịch tối thiểu để mở khóa ưu đãi này. Các Lot đã mua sẽ được cộng vào tổng khối lượng giao dịch tích lũy của chương trình M.Gifts. Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết bên dưới:

  1. Giá 1 Lot là 100 USD và có thể mua từng phần. Tổng số Lot sẽ được hiển thị trên thanh tiến độ M.Gifts dựa trên số tiền đã ký quỹ thành công
  2. Các Lot đã mua sẽ được hiển thị trên thanh tiến độ M.Gifts trong vòng 1 giờ kể từ khi trạng thái ký quỹ chuyển sang "Thành công"
  3. Số Lot tối đa có thể mua sẽ được hiển thị trên trang M.Gifts trong Phòng Giao Dịch
  4. Để mở khóa Boost, cần giao dịch số Lot yêu cầu tối thiểu, được hiển thị trên trang M.Gifts trong Phòng Giao Dịch
  5. (Các) Lot đã mua còn dư sẽ tự động được chuyển sang cấp tiếp theo và được hiển thị trên trang M.Gifts trong Phòng Giao Dịch
  6. Lot có thể mua sau khi mở khóa Boost nhưng chưa sử dụng sẽ tự động được chuyển sang các cấp tiếp theo và được hiển thị trên trang M.Gifts trong Phòng Giao Dịch