Cấp phép quản lí

Cấp phép quản lí

IFSC Belize

MTrading là công ty môi giới đượccấp phép bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize (IFSC). Là một đối tác bảo lãnh của Admiral Markets AS, tất cả lệnh và giao dịch của khách hàng trên phần mềm MTrading sẽ được tự động kết nối với máy chủ Admiral Markets AS. Admiral Markets AS là nhà môi giới được cấp phép trong Liên minh châu Âu bởi Cơ quan Giám sát tài chính Estonia (EFSA).

Thông báo này chỉ được cung cấp với mục đích thông tin và không được hiểu như quảng cáo, khuyến nghị hoặc đề nghị không được yêu cầu với các sản phẩm và dịch vụ của Admiral Markets AS ở những nước mà Admiral Markets AS không được cấp phép cung cấp dịch vụ đầu tư.

An toàn tài chính

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng của sự tự tin tài chính và bảo hộ đầu tư ở mức độ cao nhất. Xem quỹ của bạn được an toàn với chúng tôi như thế nào.

Cấp phép quản lí


An toàn tài chính

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ chăm sóc và an ninh tốt nhất để đảm bảo tiền của bạn được an toàn