Các điều khoản của MTrading

Chi tiết hợp đồng giao dịch

MTrading cung cấp nhiều tài sản giao dịch đa dạng: tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa và các tài sản tài chính có tính thanh khoản cao khác. Hãy xem chi tiết hợp đồng giao dịch đối với các cặp FX chính, FX phụ, FX chéo, Kim loại quý, Năng lượng quý, Chỉ số tiền mặt, Euronext, Xetra, NASDAQ, NYSE và nhiều CFDs chứng khoán khác.