Cách kiếm tiền thông minh hơn

Mời nhà đầu tư sao chép giao dịch của Quý chuyên gia

Quý Master có muốn gia tăng lợi nhuận từ những lệnh giao dịch thành công? Hãy mời gọi mọi người tham gia đăng ký copy tín hiệu giao dịch để nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch được sao chép!

Đầu tư Copy Trade ngay

Những lý do để bắt đầu

Các ưu điểm nổi bật của copy trade

Đẩy mạnh cơ hội tiếp cận nhà đầu tư

Tùy chỉnh hoa hồng linh hoạt

Thêm phí hoa hồng cho người giới thiệu

Những tín hiệu được cung cấp một cách đơn giản

Quy trình đầu tư

1. MỞ TÀI KHOẢN

Quý chuyên gia giao dịch và cho phép quyền truy cập chi tiết các lệnh giao dịch.

2. GIAO DỊCH

Một hệ thống xếp hạng bên trong Phòng Chuyên gia sẽ hiển thị tài khoản của bạn giữa các Chuyên gia khác theo thành tích giao dịch của bạn.

3. LỚN MẠNH

Thông số chi tiết, tăng trưởng, số dư và biểu đồ vốn của bạn, cũng như lịch sử giao dịch đầy đủ giúp các nhà đầu tư tìm thấy bạn từ danh sách Chuyên gia.

4. MỜI GỌI NHÀ ĐẦU TƯ & KIẾM THÊM THU NHẬP

Mời khách hàng và IB dưới quyền mở tài khoản trực tiếp cùng MTrading và khuyến khích họ đăng ký sao chép giao dịch của bạn hoặc giao dịch của các Chuyên gia khác. Bạn sẽ vẫn nhận được Hoa hồng ngay cả khi khách hàng của bạn sao chép các Chuyên gia khác!

Bắt đầu ngay