Tăng thu nhập bằng một phương pháp thông minh hơn

Mời mọi người sao chép giao dịch của bạn

Bạn có muốn tăng lợi nhuận từ những thương vụ giao dịch thành công? Hãy mời gọi mọi người cùng đăng ký để theo dõi những tín hiệu giao dịch và nhận hoa hồng từ mỗi giao dịch được sao chép!

Hãy bắt đầu nào

Những lý do để bắt đầu

Những lợi ích từ việc sao chép giao dịch

Tiếp xúc với nhiều hồ sơ hơn

Những điều chỉnh về những khoản hoa hồng linh hoạt

Thêm phí hoa hồng cho người giới thiệu

Những tín hiệu được cung cấp một cách đơn giản

Cách thức hoạt động

1. MỞ TÀI KHOẢN

Bạn giao dịch và cung cấp quyền truy cập công khai vào các giao dịch của bạn.

2. GIAO DỊCH

Một hệ thống xếp hạng bên trong Phòng Chuyên gia sẽ hiển thị tài khoản của bạn giữa các Chuyên gia khác theo thành tích giao dịch của bạn.

3. LỚN MẠNH

Thông số chi tiết, tăng trưởng, số dư và biểu đồ vốn của bạn, cũng như lịch sử giao dịch đầy đủ giúp các nhà đầu tư tìm thấy bạn từ danh sách Chuyên gia.

4. MỜI GỌI NHÀ ĐẦU TƯ & KIẾM THÊM THU NHẬP

Mời khách hàng và IB dưới quyền mở tài khoản trực tiếp cùng MTrading và khuyến khích họ đăng ký sao chép giao dịch của bạn hoặc giao dịch của các Chuyên gia khác. Bạn sẽ vẫn nhận được Hoa hồng ngay cả khi khách hàng của bạn sao chép các Chuyên gia khác!

Bắt đầu

Giải thưởng của chúng tôi

award1 award2 award3 award4 award5