Hướng dẫn làm việc với các tài khoản người quản lý hoặc đầu tư.

Nhà cung cấp tín hiệu (là MAC- sao chép nhiều tài khoản)

Tài khoản của nhà giao dịch (TA) và tài khoản đăng ký (SA) thì độc lập nhau và được ký quỹ bằng vốn đầu tư cá nhân. Bất kỳ ai đều có thể đăng ký. Các lệnh của nhà giao dịch được sao chép đến SA. Người đăng ký tự động điều chỉnh rủi ro của mình, có thể mở và đóng các lệnh (toàn bộ hoặc một phần), và thay đổi mức dừng lỗ / chốt lời.

Người đăng ký có thể:

 • hủy đăng ký bất kỳ lúc nào;
 • nhận tín hiệu từ vài nhà giao dịch (cho phép anh ta tạo ra danh mục);
 • quản lý tài khoản của mình, giống như trong MetaTrader (MT) - nhận được tín hiệu mở lệnh từ các nhà giao dịch.

Người Quản lý quỹ (là PAM - môđun phân bổ tỷ lệ)

Người đăng ký là một nhà đầu tư. Các nguồn tiền, được ghi có vào SA, sẽ tự động được sao chép trên TA. Người giao dịch sẽ quản lý tổng số tiền đầu tư, và các tài khoản của mình được mở trong lệnh thật của nhà cung cấp thanh khoản. Tài khoản của các nhà đầu tư không gửi các lệnh thật.

Người giao dịch có thể là nhà đầu tư đầu tiên của mình, thêm vào các chi phí của tiền riêng của anh ấy. Người đăng ký có thể không can thiệp vào giao dịch trên tài khoản của mình. Tất cả hoạt động số dư được thực hiện chỉ qua hệ thống.

Người đăng ký:

 • không thể quản lý tài khoản của mình như ở MT;
 • không thể nhận các tín hiệu từ các nhà giao dịch khác;
 • chỉ có thể xem, và dừng lệnh;
 • có thể đóng tài khoản bất kỳ lúc nào.

Nhà cung cấp tín hiệu

Nhà Quản lý quỹ

Tiền của người đăng ký thì ở trong tài khoản của họ.

Người đăng ký có thể truy cập vào giao dịch.

Người đăng ký có thể đóng / sửa đổi các lệnh được mở bằng các tín hiệu của người giao dịch và không ảnh hưởng đến lệnh của họ.

SA có thể nhận được tín hiệu từ nhiều tài khoản cùng một lúc.

Người giao dịch sẽ giao dịch trên tài khoản của họ, và không ảnh hưởng đến các giao dịch của người đăng ký.

TA và SA có thể dùng các loại tiền tệ khác nhau, với đòn bẩy khác nhau.

Hoạt động kinh doanh trên SA được thực hiện một cách độc lập. Có thể có sự khác biệt nhỏ trong giá cả thực thi.

Bất kỳ hoạt động nào trên số dư đều được cho phép ở TA và SA.

Tiền của người đăng ký được đặt trên tài khoản giao dịch chung, và sao chép trên SA.

Người đăng ký có quyền truy cập nhà đầu tư.

Người đăng ký không thể sửa đổi lệnh trên tài khoản của mình.

SA chỉ nhận được các lệnh của một TA.

Nhà giao dịch sẽ giao dịch trên tài khoản chung (TTA), trên tài khoản của những người đăng ký ghi nhận chỉ các lệnh của anh ấy.

TTA và SA được tạo ra với cùng loại tiền tệ, và với cùng một đòn bẩy.

Hoạt động giao dịch chỉ diễn ra trên một TTA. Trên SA, các lệnh được hiển thị cho mục đích giám sát và tính toán. Giá thực hiện tại SA và TA là giống hệt nhau.

Các hoạt động số dư không kiểm soát bởi dịch vụ sẽ không được phép trên TA và SA.

Bước 1. Làm thế nào để có được các phần mềm để tải về.

 • Để mở một tài khoản trên MTrading
 • Đăng ký tại Trader´s Room và xác nhận email của bạn.
 • Bấm vào nút 'Mở một tài khoản (Demo)' và chọn loại M.Pro.

Mở một tài khoản. Mở một tài khoản.

 • Mở mục - Phần mềm và chọn FinexmartTrader.

Bước 2. Cài đặt và ủy quyền

Chạy trình cài đặt web vừa tải về và cài đặt.

Mở FinexmartTrader và sử dụng thông tin tài khoản MT của bạn (sẽ là tài khoản Thanh Toán) để đăng nhập. Và cũng lưu mật khẩu của bạn vào hệ thống.

Chạy trình cài đặt trang web tải về và cài đặt. Lưu mật khẩu của bạn trong hệ thống.

Bước 3. Màn hình chính

Để ủy quyền, màn hình chính được mở ra với một danh sách tất cả các tài khoản của bạn. Tài khoản bạn đăng nhập vào sẽ được giới thiệu đến tài khoản thanh toán.

Đó là màn hình chính. Xem tất cả các tài khoản Nhà quản lý (MA) hoặc Tài khoản đầu tư (IA).

Để xem các tài khoản chi tiết, bấm đúp vào tài khoản.
Tất cả tài khoản Người quản lý (MA) hoặc tài khoản đầu tư (IA) mà bạn mở được gắn với tài khoản này. Ràng buộc với tài khoản thanh toán không thể thay đổi.

Tài khoản Nhà Quản lý. Bước 4.1

Tạo và chỉnh sửa tài khoản.

 • Để tạo một MA mới, nhấp vào 'Tài khoản Master Mới' trên màn hình chính và điền vào các thuộc tính tài khoản.
Loại tài khoản 
-Chọn một trong các mẫu có sẵn:
Nhà Cung Cấp Tín Hiệu hoặc Quản lý quỹ. Mật khẩu  
-Mật khẩu tài khoản giao dịch.
Mật khẩu nhà đầu tư 
-Mật khẩu 'chỉ đọc'.
Đòn bẩy 
-Đòn bẩy tài khoản.
Loại tiền tệ 
-Đòn bẩy tài khoản.
Biệt danh 
- Tên tài khoản trong MetaTrader. -Sao chép tự động từ tài khoản Thanh Toán.
Thư điện tử 
-Địa chỉ e-mail (sau khi tạo trường này, nó không thể thay đổi.). -Sao chép tự động từ tài khoản thanh toán.
Mô tả 
- Mô tả về chiến lược cho tài khoản này. Hiển thị cho những người đăng ký.
Ẩn khỏi đánh giá 
- Ngăn không cho hiển thị tài khoản trong Đánh giá.
Ẩn lịch sử giao dịch 
- Ngăn người đăng ký xem lịch sử giao dịch.
Giờ D/W 
-trong tài khoản Người Quản Lý Quỹ xác định giờ cho phép nhập/xuất các cơ sở vật chất nhà đầu tư. -(Chỉ dành cho mô hình Nhà quản lý quỹ) * Chức năng này có thể chỉ cho phép một phần theo ý của nhà môi giới.
Loại tài khoản 
-Chọn một trong các mẫu có sẵn:

Tài khoản Master mới. Các thuộc tính Tài khoản Master mới. Các thuộc tính

Đặt hai tham số mới:

 • Giới hạn rủi ro ngày - giới hạn các tổn thất hàng ngày (theo % vốn chủ sở hữu vào đầu ngày). 0 có nghĩa là vô hiệu hóa tùy chọn.
 • Phí mặc định - bảng các mức thanh toán mặc định cho người đăng ký mới. Để chỉnh sửa mục này, nhấn vào 'Quản lý danh sách phí'. Một bảng thanh toán mới sẽ áp dụng cho người đăng ký mới và sẽ không ảnh hưởng đến những người cũ.

Tài khoản Nhà Quản lý. Bước 4.2 Các lệ phí theo cấp độ

Mức hoa hồng cho phép bạn thiết lập một hệ thống linh động để thu hút các nhà đầu tư. Mức hoa hồng có khả năng tạo ra các cấp độ cho Số Dư tài khoản của nhà đầu tư, bắt đầu với dòng có tham số được áp dụng.

Điều này có thể cung cấp nhiều mức cho những người đăng ký khác nhau thanh toán số dư.

  Mô tả Thời gian rút tiền. Công thức
Phí giao dịch Phí cho số Lot đã giao dịch. Tại lệnh đã đóng. Phí Lot * Giao dịch
Phí thực hiện % từ lợi nhuận thu được. Ở cuối mỗi thời kỳ (tháng, quý, v. v..) hoặc tại Tiền Nộp / Rút trên một tài khoản FM (RealizedPL (lúc cuối giai đoạn) - RealizedPL (lúc bắt đầu giai đoạn) - Float Loss)*Perf.Fee/100
Phí quản lý % từ số tiền của số dư hiện tại. Ở cuối mỗi thời kỳ (tháng, quý, v. v..) hoặc tại Tiền Nộp / Rút trên một tài khoản FM Số dư * Mngm. Fee/100 * Số ngày/365

Ví dụ thể hiện một danh sách năm bảng được tạo ra cho các khoản thanh toán theo cấp. Danh sách này có sẵn cho mỗi tài khoản Nhà quản lý của mô hình SP / FM.
Để tạo ra một bảng mới của các khoản thanh toán theo cấp, nhấp vào nút 'Thêm hàng mới'. Trong bảng thấp hơn, thiết lập các thông số và nhấp vào 'Thiết lập các cấp độ'.

Quan trọng! Bạn không thể thay đổi hoặc xóa các thanh toán theo cấp sau khi tạo ra nó, vì vậy hãy cẩn thận khi nhập vào các ý.

Tài khoản thanh toán. Các thông số về phí.

Tài khoản Nhà Quản Lý. Bước 4.3 Đăng ký

 • Để đăng ký tài khoản đầu tư của bạn với tài khoản Nhà quản lý này, nhấp vào 'Thêm tài khoản'.
 • Để xem thông tin chi tiết đăng ký, nhấp đúp vào dòng trong danh sách các tài khoản.

Tài khoản Nhà Quản Lý. Giao dịch

 • Chọn 'Đăng nhập Nhà Đầu Tư' từ danh sách và bấm vào 'Tạo'. Chú ý rằng danh sách chỉ thể hiện các tài khoản đầu tư đang hoạt động.

Đăng ký mới. Các đặc tính.

Sau khi tạo thành công, nó sẽ xuất hiện trong danh sách chính và bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập phân bổ cùng với các tài khoản khác

Tài khoản Nhà Quản Lý. Giao dịch

Các tài khoản Nhà Quản lý. Bước 4.4. Các Lệnh

Xem lệnh của bạn mà không cần mở Meta Trader 4. Trong Các Lệnh, xem một danh sách các lệnh của tài khoản Nhà quản lý của bạn, và một danh sách các lệnh của tài khoản đầu tư được mở theo tín hiệu của bạn.

Tài khoản Nhà Quản lý. Giao dịch. Xem các lệnh của bạn mà không cần mở Meta Trader 4.

 • Sử dụng các nút điều hướng lên để xem các lệnh trong quá khứ;
 • Để giữ lại các lệnh mở, thiết lập cờ Chỉ mở.

Các tài khoản Nhà Quản lý. Bước 4,5 Nộp/Rút Tiền

Xem lệnh của bạn mà không cần mở Meta Trader 4. Trong Các Lệnh, xem một danh sách các lệnh của tài khoản Nhà quản lý của bạn, và một danh sách các lệnh của tài khoản đầu tư được mở theo tín hiệu của bạn.

 • Nhấp vào 'Nộp/Rút tiền ngay' để kích hoạt tất cả các lệnh.

Tài khoản Nhà Quản Lý. Giao dịch. Các yêu cầu Nộp/Rút tiền

Tài khoản Nhà Quản Lý. Bước 4.6 Thống kê

Trong Thống kê, có các hình minh họa số liệu thống kê được thu thập từ tài khoản Nhà quản lý - hình minh họa Số dư, Lợi nhuận, Tăng trưởng tài khoản và phân bổ các lệnh trên mỗi ký hiệu.

Tài khoản Nhà Quản Lý. Thống kê

Các tài khoản đầu tư. Bước 5.1: Người nhận tín hiệu hoặc Nhà đầu tư quỹ

 • Để tạo một tài khoản đầu tư mới, bấm vào 'Tài khoản đầu tư mới' và điền vào các thuộc tính của tài khoản.

Tài khoản đầu tư mới. Các thuộc tính.

Loại tài khoản - Chọn một trong những lựa chọn có sẵn - Người nhận tín hiệu hoặc Nhà đầu tư quỹ.
Mật khẩu - Mật khẩu tài khoản giao dịch
Mật khẩu nhà đầu tư - Mật khẩu 'chỉ đọc'
Đòn bẩy - Đòn bẩy tài khoản
Biệt danh -Tên Tài khoản trong MetaTrader
Thư điện tử - Thư (sau khi tạo trường này, nó không thể thay đổi).

Tài khoản đầu tư. Bước 5.2 Đăng ký.

Trong các mô hình Nhà cung cấp tín hiệu có sẵn nhiều mục đăng ký trong tài khoản Nhà quản lý.

 • Đối với mô hình Nhà Cung cấp tín hiệu: Nhấp đúp vào tài khoản người đăng ký của bạn.
 • Để đăng ký tài khoản đầu tư vào tài khoản Nhà quản lý, hãy nhấp vào 'Đăng ký vào tài khoản Nhà quản lý'.
 • Để xem thông tin chi tiết đăng ký, bấm đúp vào tài khoản.

Đánh giá các tài khoản Nhà quản lý

Các tài khoản Nhà Quản Lý đang hoạt động thì có sẵn cho tất cả mọi người xem (ngoại trừ nếu chủ sở hữu của tài khoản Nhà quản lý không cho phép hiển thị mình trong bảng xếp hạng).

Các nhà đầu tư tiềm năng có thể làm quen các lệnh và các số liệu thống kê. Và sau đó có thể đăng ký với tài khoản đã chọn bằng cách nhấn nút 'Đầu tư'.

Nếu bạn đã đăng ký với tài khoản này, bạn có thể vào tài khoản Nhà đầu tư và xem các giao dịch của nó bằng cách bấm vào 'Tài khoản đầu tư của tôi'.

Đăng ký tài khoản.

 • Nhấp đúp vào tài khoản Master của bạn;
 • Nhấp vào 'Thêm tài khoản' trên màn hình Tài khoản Đầu tư để đăng ký tài khoản;
 • Chọn 'đăng nhập Nhà đầu tư' từ danh sách và nhấp vào 'Tạo'. Chú ý rằng nó chỉ hiển thị các tài khoản đầu tư đang hoạt động trong danh sách. Thiết lập các tùy chọn rủi ro của bạn như: Ratio, Max. Drawdown.

Đăng ký mới. Các đặc tính.

Maximal Drawdown - hạn chế thiệt hại (theo % số dư tối đa đạt được (HWM)). 0 có nghĩa là hủy bỏ tùy chọn.

Các tài khoản đầu tư. Bước 5.3 Các lệnh

Trong phần Lệnh sẽ thấy một danh sách các lệnh trong tài khoản của bạn mà không cần mở Meta Trader 4

Lệnh tài khoản

Trong phần Lệnh sẽ thấy một danh sách các lệnh trong tài khoản của bạn mà không cần mở Meta Trader 4

Tài khoản đầu tư. Bước 5.4 Nộp/rút tiền

Trong mô hình của Người quản lý quỹ, nạp và rút tiền cho tài khoản đầu tư được thực hiện từ một tài khoản thanh toán.

Vì người quản lý kiểm soát thời gian của các hoạt động số dư, nhà đầu tư chỉ thấy các đơn Nộp/Rút tiền. Số dư đưa ra được thực hiện bên trong hệ thống. Xem danh sách các đơn nộp/rút tiền đã thực hiện, tạo mới hoặc hủy bỏ một đơn đang chờ.

Tài khoản đầu tư. Nộp/rút tiền

 • Để thực hiện Nộp / Rút Tiền, mở Nộp / Rút tiền trong menu bên trái hoặc bấm vào 'Nộp / Rút tiền mới'

Tài khoản đầu tư. Nộp/rút tiền và Lưu trữ.

Nhập vào số tiền bạn cần và nhấn nút hoạt động.

Tài khoản Đầu Tư. Bước 5.5 Thống kê

Trong Thống kê, có các hình minh họa số liệu thống kê được thu thập của tài khoản - hình minh họa Số dư, Lợi nhuận, Tăng trưởng tài khoản và phân bổ các lệnh trên mỗi ký hiệu

Tài khoản Đầu Tư. Thống kê

 • Xem giao dịch và các số liệu thống kê.

1Một số chức năng có thể có chỉ một phần theo ý của các nhà môi giới.

2Bạn cũng có thể đọc tham khảo thông tin trong ứng dụng FinexmartTrader.