Blog post
ตารางชั่วโมงซื้อขาย : วันหยุดประจำชาติ เดือนพฤษภาคม 2561

เรียน เทรดเดอร์ทุกท่าน,โปรดทราบว่าในวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งจะ

อ่านต่อ
Blog post
การเปลี่ยนแปลงตารางซื้อขายในวันหยุดประจำชาติในเดือนพฤษภาคม 2018 ที่กำลังจะมาถึงนี้

เรียน เทรดเดอร์ทุกท่าน,โปรดทราบว่าในวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งจะ

อ่านต่อ
Blog post
ตารางซื้อขายในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ Easter Holiday 2018

เรียน เทรดเดอร์ทุกท่าน, โปรดทราบว่าในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ที่กำลังจะถึ

อ่านต่อ
Blog post
การเปลี่ยนแปลงตารางซื้อขายในช่วงวันหยุดเนื่องในวันชาติของประเทศรัสเซีย

เรียน เทรดเดอร์ทุกท่าน,โปรดทราบว่า ในวันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2561, คู่สกุลเงิ

อ่านต่อ
Blog post
การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายของเราสำหรับ Daylight Saving Time ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียน เทรดเดอร์ทุกท่าน,เราขอแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าภายในช่วงเวลาเปิดทำ

อ่านต่อ

การันตีด้วยรางวัล

award1 award2 award3 award4