Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?

Định nghĩa Giá trị Thị trường (Market Value)

Giá trị Thị trường (Market Value) là giá tài sản có thể được tìm thấy được trên thị trường. Còn được gọi là OMV (giá trị thị trường mở), thuật ngữ này cũng mô tả kỳ vọng của cộng đồng nhà đầu tư cũng như giá trị định giá cho một doanh nghiệp hoặc vốn chủ sở hữu cụ thể.

None

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét định nghĩa giá trị thị trường, tìm hiểu cách tính toán cũng như tại sao nó thực sự quan trọng đối với các nhà đầu tư.

Giá trị Thị trường (Market Value) là gì?

Thuật ngữ này giúp xác định giá trị vốn hóa thị trường của công ty được giao dịch công khai. Để tính giá trị thị trường, chúng ta cần nhân giá hiện tại của một cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đó đang được lưu hành.

Theo định nghĩa giá trị thị trường, đây cũng là một trong những công cụ đơn giản nhất cho các nhà đầu tư muốn xác định các loại tài sản trao đổi hoặc giao dịch khác nhau. Chúng có thể bao gồm hợp đồng tương lai hoặc cổ phiếu. Đồng thời, hầu như không cần hoặc chỉ cần ít cố gắng để định giá các loại tài sản khác liên quan đến các tài sản giao dịch chưa niêm yết như chứng khoán có thu nhập cố định.

Một thách thức khác mà các nhà đầu tư có thể gặp phải khi sử dụng giá trị thị trường là đánh giá các tài sản có tính thanh khoản như doanh nghiệp hoặc bất động sản. Lúc này, bạn có thể cần sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ các chuyên gia định giá của công ty.

Industry-best trading conditions
Deposit bonus
up to 200% Deposit bonus 
up to 200%
Spreads
from 0 pips Spreads 
from 0 pips
Awarded Copy
Trading platform Awarded Copy
Trading platform
Join instantly

Ý nghĩa của Giá trị Thị trường (Market Value)

Nếu bạn tìm kiếm một công cụ đáng tin tưởng và đủ tin cậy để xác định nhận thức về tình hình kinh doanh của các nhà đầu tư, thì giá trị thị trường chắc chắn là công cụ nên sử dụng. Công cụ này giúp bạn có thể đánh giá các doanh nghiệp thuộc các quy mô khác nhau, các công ty nhỏ có giá trị dưới 1 triệu Đô-la hoặc một số công ty hàng đầu trên toàn cầu và các công ty phát hành cổ phiếu lớn nhất có giá trị hàng tỷ USD.

Để xác định giá trị thị trường, cần phải xem xét bội số và định giá do các nhà đầu tư thiết lập đối với các công ty mục tiêu. Chúng thường bao gồm:

  • Hệ số Giá/Doanh thu.
  • Hệ số Giá/Thu nhập.
  • Hệ số Giá trị/EBITDA và một vài hệ số khác.

Bản chất Giá trị Thị trường (Market Value)

Để hiểu được bản chất của Giá trị Thị trường, điều quan trọng cần xem xét là giá trị thị trường có bản chất động. Nó dao động theo thời gian. Hơn nữa, nó có thể thay đổi tùy thuộc vào một chu kỳ kinh doanh cụ thể. Ví dụ:

  1. Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, giá trị thị trường thường giảm xuống, do các doanh nghiệp suy thoái.
  2. Khi thị trường tăng giá, nó sẽ tăng bởi sự phát triển kinh tế và sự mở rộng của công ty.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến Giá trị Thị trường (Market Value)

Ngoài các điều kiện tổng thể (thị trường giảm hoặc tăng), giá trị thị trường phụ thuộc vào các yếu tố phụ. Trước hết, cần xác định lĩnh vực kinh tế mà công ty mục tiêu của bạn chuyên sâu. Thứ hai, cần xem xét mức lợi nhuận của một phân khúc thị trường nhất định, tổng giá trị tải nợ (debt load), thị trường rộng lớn như thế nào, v.v.

Sự chênh lệch cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị thị trường. Vốn chủ sở hữu của các cổ đông cùng với giá trị sổ sách có thể ảnh hưởng đáng kể đến tài sản này. Ví dụ, nếu giá trị thị trường thấp hơn giá trị sổ sách, điều đó có nghĩa là cổ phiếu của công ty đang bị định giá thấp. Nói cách khác, các nhà giao dịch có cơ hội mua cổ phiếu với mức chiết khấu tốt. Vì vậy, giá trị sổ sách là một yếu tố rất quan trọng. Còn được gọi là giá trị hiện, nó có thể có tác động trực tiếp đến giá trị tiềm ẩn của công ty, xác định thay đổi trong tương lai giá cổ phiếu của công ty đó (cao hoặc thấp).

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.