Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?

Phân tích Cơ bản là gì? Các công cụ cơ bản

Phân tích cơ bản nói đến một kỹ thuật giúp các nhà giao dịch đánh giá giá trị nội tại của cổ phiếu. Nó là tập hợp phức tạp các yếu tố bao gồm các sự kiện khác nhau, báo cáo tài chính, xu hướng ngành, v.v. Những người tham gia thị trường sử dụng nhiều công cụ phân tích cơ bản với mục đích xác định các thuộc tính thiết yếu của công ty để họ có thể phân tích giá trị tiềm năng của công ty.

None

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách thực hiện phân tích cơ bản, nó khác với phân tích kỹ thuật như thế nào và những công cụ nào bạn có thể cần để thực hiện phân tích cơ bản.

Phân tích Cơ bản là gì?

Nói một cách đơn giản, phân tích cơ bản là kỹ thuật giúp bạn có thể làm rõ các đặc điểm chính của công ty hoặc tổ chức giao dịch công khai. Quá trình này diễn ra dựa trên sự xem xét đến nhiều yếu tố kinh tế vi mô và vĩ mô. Do đó, các nhà đầu tư có thể tạo ra ba loại dữ liệu khác nhau, bao gồm:

  1. Dữ liệu có sẵn được công khai: dữ liệu này bao gồm tất cả các thông báo, tin tức và sự kiện có thể được công ty đưa ra như một thông tin được công khai.
  2. Dữ liệu lịch sử: thông tin này cung cấp một bức tranh rõ ràng về cách thức hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể.
  3. Dữ liệu nội bộ: dữ liệu này bao gồm những thông tin không được mọi người biết đến nhưng vẫn có thể tạo ra sự khác biệt. Nó có thể bao gồm các biện pháp và công cụ cụ thể để vượt qua suy thoái hoặc khủng hoảng.

Nếu bạn đặc biệt quan tâm đến cách thực hiện phân tích cơ bản chứng khoán, chủ yếu bạn cần phải xem xét những yếu tố đó và những yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với cổ phiếu, chúng có thể bao gồm:

  • Tình hình chính trị đối ngoại và tình hình địa chính trị.
  • Báo cáo tài chính chính thức.
  • Thông cáo báo chí và tin tức.
  • Phân tích đối thủ cạnh tranh và các yếu tố khác.
Industry-best trading conditions
Credit bonus
up to 200% Credit bonus
Industry best trading
conditions Best conditions
Instant deposits
with 0 fees Instant deposits
Join now

Tất cả các yếu tố này đóng vai trò là các chỉ số cơ bản cho phép bạn làm rõ tác động tiềm ẩn có thể có. Nếu tác động tiêu cực, giá cổ phiếu rất dễ sụt giảm. Đồng thời, nó có tiềm năng phục hồi rất lớn trong trường hợp dữ liệu này tích cực. Đây thường là dấu hiệu phục hồi hoặc tăng giá cổ phiếu.

Các loại công cụ Phân tích Cơ bản khác nhau

Với rất nhiều công cụ phân tích cơ bản khác nhau, nhà đầu tư chủ yếu sẽ giao dịch với hai nhóm chính.

Các yếu tố Định lượng

Đây là một kiểu phân tích hoàn toàn dựa vào các con số. Một bộ công cụ phân tích cơ bản thuộc nhóm này thường bao gồm báo cáo tài chính, cổ phiếu, đánh giá cổ phiếu, quan sát hoạt động của đối thủ cạnh tranh, v.v.

Các yếu tố Định tính

Nhóm này bao gồm các lĩnh vực khác nhau mà bạn có thể cần nghiên cứu với tư cách là một nhà đầu tư. Các lĩnh vực đó liên quan đến giá trị thương hiệu, hiệu quả tài chính trong một khoảng thời gian nhất định, các quyết định của ban giám đốc và nhà quản lý, v.v.

Hai nhóm phương pháp phân tích này khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều có thể đóng một vai trò quan trọng bất cứ khi nào bạn cần thực hiện một phân tích toàn diện và chuyên sâu. Đừng quên quyết định phương pháp để thực hiện phân tích cơ bản. Một số thích sử dụng phương thức từ trên xuống có tính đến các yếu tố kinh tế vĩ mô chủ yếu trong khi những người khác thích sử dụng phương thức từ dưới lên. Điều đó có nghĩa là bạn phân tích dữ liệu của công ty trước và sau đó chuyển sang dữ liệu kinh tế vĩ mô.

Phân tích Cơ bản và Phân tích Kỹ thuật

Đa số nhà đầu tư mới đều bối rối khi nghe về hai loại phân tích này. Hầu hết họ không hiểu chúng khác nhau như thế nào. Hơn nữa, những nhà đầu tư khác coi chúng giống nhau và sử dụng chúng như những phương pháp có thể thay thế cho nhau, đây là một sai lầm lớn.

Phân tích cơ bản được thực hiện với trọng tâm là nghiên cứu chuyên sâu về dòng tiền của công ty, cho thấy công ty sẽ hoạt động như thế nào, nêu rõ tiềm năng kinh tế và tiềm năng của ngành. Nhờ đó, nhà đầu tư có đủ thông tin để đánh giá giá trị cổ phiếu tiềm năng.

Phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu thị trường nội bộ giúp nghiên cứu chủ yếu khối lượng giao dịch và giá của tài sản. Mục đích chính nhằm xác định các mô hình giá và động thái cụ thể có khả năng quay lại hoặc không quay lại trong tương lai gần. Phân tích kỹ thuật thực sự là công cụ đáng tận dụng dành cho các nhà giao dịch kỹ thuật.

Bài viết này không chứa và không nên được hiểu là chứa lời khuyên đầu tư, khuyến nghị đầu tư, ưu đãi hay mồi chào cho bất kỳ giao dịch tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn tài chính độc lập để đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trong ngành.