Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?

Điều khoản & Điều kiện của Welcome Bonus $30

Một vài thông tin quan trọng về Welcome Bonus $30:

 1. Welcome Bonus là Bonus cộng vào số dư với số tiền 30 USD.  
 2. Lợi nhuận tối đa có thể rút là 200 USD.  
 3. Có thể rút lợi nhuận sau khi các yêu cầu tối thiểu được đáp ứng.  
 4. Sau khi Khách hàng thực hiện rút lợi nhuận lần đầu tiên, Welcome Bonus sẽ bị xóa khỏi tài khoản của Khách hàng.  
 5. Bonus có hiệu lực trong 40 ngày.  

Thông tin chi tiết được cung cấp bên dưới.

1. Các điều khoản chung

1.1. Chương trình khuyến mãi “Welcome Bonus 30 USD” (sau đây gọi là Welcome Bonus) được tổ chức bởi MTrading (Finvest Solutions Limited, sau đây gọi là Công ty).

Welcome Bonus chỉ áp dụng tại Malaysia.

1.2. Các Điều khoản và Điều kiện của Welcome Bonus là một phần không thể tách rời của các Điều khoản và Chính sách Kinh doanh của MTrading (Finvest Solutions Limited), các điều khoản trên trang này được xem là phụ lục của tất cả các Điều khoản và Chính sách Kinh doanh của MTrading (Finvest Solutions Limited).

1.3. MTrading có quyền thay đổi các điều khoản của chương trình khuyến mãi này. Khuyến mãi có thể được Công ty cung cấp tùy từng thời điểm cho khách hàng mở tài khoản giao dịch thật.

1.4. Welcome Bonus được nhận với đơn vị đồng USD.

2. Người tham gia

2.1. Welcome Bonus là Bonus cộng vào số dư không yêu cầu ký quỹ, đặc biệt dành cho khách hàng mới của MTrading, được trao trên cơ sở cá nhân theo quyết định của Công ty.

2.2. Welcome Bonus nhằm mục đích giới thiệu và chỉ dành cho Khách hàng mới từ các quốc gia không bị hạn chế, những Khách hàng mở tài khoản giao dịch thật M.Premium tại MTrading (Finvest Solutions Limited).

2.3. Chỉ những Khách hàng đã xác minh tài khoản mới có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi. Để xác minh, Khách hàng cần xác minh số điện thoại di động, e-mail và tải lên bản scan hộ chiếu của mình trong trang Phòng Giao Dịch. Công ty có quyền yêu cầu các hồ sơ bổ sung khác để nhận dạng.

2.4. Mỗi khách hàng chỉ được nhận Welcome Bonus một lần.

2.5. Nhân viên của Công ty và người thân của nhân viên không được phép tham gia chương trình khuyến mãi.

2.6. Tài khoản của Khách hàng dùng tham gia chương trình khuyến mãi này không được sử dụng để tham gia các chương trình khuyến mãi khác của Công ty.

2.7. Welcome Bonus chỉ có thể được sử dụng để giao dịch. Không được phép rút hoặc chuyển tiền nội bộ Welcome Bonus đến các tài khoản khác của Khách hàng.

2.8. Khách hàng đồng ý rằng thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký có thể được sử dụng bởi MTrading cả trong chương trình Welcome Bonus lẫn bất kỳ mục đích tiếp thị nào khác.

3. Làm sao để nhận Bonus

3.1. Khách hàng sẽ tự động nhận được số tài khoản giao dịch sau khi mở tài khoản thành công.

3.2. Welcome Bonus được nhận hoàn toàn tự động, chỉ cần đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết.

3.3. MTrading có quyền từ chối yêu cầu nhận thưởng hoặc khóa tài khoản Welcome Bonus, nếu có sự trùng khớp một phần hoặc trùng khớp tuyệt đối về địa chỉ IP hay các dấu hiệu khác cho thấy các khoản Bonus khác nhau thuộc về cùng một người.

3.4. Welcome Bonus khả dụng trong khoảng thời gian 40 ngày kể từ ngày Bonus được chuyển vào Tài khoản của Khách hàng. Sau khi kết thúc 40 ngày, Welcome Bonus sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản, cũng như khoản lợi nhuận phát sinh từ khoản Bonus này nếu chưa đạt yêu cầu.

3.5. Khách hàng có thể rút lợi nhuận kiếm được khi giao dịch với Welcome Bonus. Lợi nhuận tối đa có thể rút là 200$. Khối lượng Lot giao dịch tối thiểu để rút lợi nhuận là 5 Lot. Khi lần rút tiền đầu tiên được thực hiện, 30$ sẽ được trừ vào Tài khoản của Khách hàng. 

3.6. Tất cả lợi nhuận kiếm được từ Welcome Bonus được xem là vô hiệu và sẽ bị khấu trừ nếu chủ tài khoản đã cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch hoặc gây hiểu nhầm trong quá trình đăng ký.

3.7. Đòn bẩy trên Tài khoản không được vượt quá 1:1000.

3.8. Tài khoản không được tham gia vào nền tảng đầu tư tại MTrading, nghĩa là không trở thành tài khoản Chuyên gia hoặc tài khoản Người sao chép.

3.9. Các vị thế giao dịch theo phương pháp Hedging trong nội bộ (sử dụng nhiều tài khoản giao dịch khác nhau được mở tại MTrading) hoặc bên ngoài (sử dụng nhiều tài khoản giao dịch khác nhau mở tại các sàn môi giới khác) và các hình thức nhằm tránh rủi ro thị trường bị coi là hành vi gian lận.

3.10. Việc lợi dụng các lỗi của quy trình hiển thị giá để kiếm lợi hay bất kỳ hình thức trục lợi nào khác đều bị xem là hành vi gian lận.

3.11. Không có hoa hồng đối tác nào được trả khi giao dịch với Welcome Bonus.

3.12. Mọi tranh chấp hoặc hiểu lầm có thể xảy ra do các điều khoản của Chương trình sẽ được Ban quản trị MTrading giải quyết theo hướng đưa ra giải pháp công bằng nhất cho tất cả các bên liên quan. Một khi quyết định như vậy đã được đưa ra, đó sẽ được coi là quyết định cuối cùng và/hoặc ràng buộc đối với tất cả các bên.

Định nghĩa

Vào bất kỳ thời điểm nào, Finvest Solutions Limited đều có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước cho người tham gia chương trình khuyến mãi hiện tại hoặc trong tương lai.

"Khách hàng mới" – Một cá nhân hoặc công ty, tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình khuyến mãi này, không có bất kỳ tài khoản thật hoặc mở tài khoản trước đó trong Phòng Giao Dịch tại MTrading.

“Công ty” – Finvest Solutions Limited (“Finvest Solutions Limited”), đăng ký tại Tòa 5, Long Stone House, PO box 1200, Main street, Charlestown, Nevis.

“Khách hàng hiện tại” – Một cá nhân hoặc công ty, tại thời điểm đăng ký tham gia Chương trình khuyến mãi này, đã hoặc trước đó sở hữu bất kỳ tài khoản nào sau đây:

 • Mở tài khoản trong Phòng Giao Dịch tại MTrading;
 • Tài khoản giao dịch thật (hiện đang hoạt động hoặc bị hủy kích hoạt).

“Người tham gia” – Người dùng đã đăng ký nhận Bonus.

“Khối lượng giao dịch yêu cầu tối thiểu” – Tổng khối lượng giao dịch cần thiết trước khi Khách hàng có thể rút tiền thưởng nhận được từ Khuyến mãi. Khối lượng giao dịch được tính bằng Lot. Người tham gia có thể kiểm tra khối lượng giao dịch trong Phòng Giao Dịch bằng cách theo dõi tiến độ trên bảng điều khiển đặc biệt. Khối lượng giao dịch được tính theo 1 Lot = 100.000 USD. Bảng điều khiển hiển thị khối lượng Lot cần được giao dịch và số Lot hiện tại đã giao dịch.

“Giao dịch hợp lệ để tính tổng khối lượng yêu cầu” – giao dịch tuân thủ đầy đủ cả ba tiêu chí sau:

 1. Giao dịch được mở trong ít nhất 3 phút 00 giây;
 2. Lãi hoặc lỗ trong giao dịch này lớn hơn 3 pip, trong đó:
  - Đối với các cặp tiền Ngoại hối được yết giá đến chữ số thứ 5 sau dấu thập phân (ví dụ: GBP/USD – 1,32451), 1 pip tương đương với 0,00010;
  - Đối với các cặp tiền Ngoại hối được yết giá đến chữ số thứ 3 sau dấu thập phân (ví dụ: USD/JPY – 101,522), 1 pip tương đương với 0,010;
  - Đối với kim loại giao ngay 1 pip tương đương với 0,01;
  - Đối với chỉ số, 1 pip tương đương với 1,0, còn được gọi là Index Point;
  - Đối với các sản phẩm khác, 1 pip bằng với Tick Size, theo bảng Chi tiết Sản phẩm Giao dịch trên website của MTrading
 3. Giao dịch không được sử dụng phương pháp Hedging, nghĩa là phải bao gồm TẤT CẢ các đặc điểm sau để được coi là giao dịch Hedging:
  - Vị thế đối nghịch được mở trong vòng 15 phút sau khi mở vị thế ban đầu;
  - Chênh lệch khối lượng giữa vị thế ban đầu và vị thế đối nghịch không vượt quá 20%;
  - Vị thế đối nghịch được đóng trong vòng 15 phút trước hoặc sau khi đóng vị thế ban đầu.