Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?
Vy Nguyen • 2022-09-29

Hơn 3.000 ETF được Giao dịch Cùng lúc

Hơn 3.000 ETF được Giao dịch Cùng lúc

ETF đang trở nên cực kỳ phổ biến. Các tài sản kỹ thuật số gần đây đã ghi nhận một sự gia tăng lớn với hơn 3.000 ETF được giao dịch ở cùng một thời điểm. Do đó, chúng đang cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng, đạt mức tăng 30% so với tháng 12 năm 2020.

Các Nhà giao dịch đang Chủ động hơn với ETF

Mức độ phổ biến gia tăng đã kích thích các nhà giao dịch áp dụng nhiều chiến lược hơn. Ví dụ: nhiều nhà đầu tư chọn các cổ phiếu đơn lẻ với mong muốn có được hiệu suất mỗi ngày từ các tài sản phổ biến khác như cổ phiếu Apple hoặc Tesla.

Ngày nay, giao dịch ETF đã được nâng lên một tầm cao mới. Tài sản này bao gồm một loạt các quỹ chỉ số, có cả một số lĩnh vực rất thú vị liên quan đến năng lượng sạch, bán lẻ (Cola), cần sa hợp pháp và một số khác. Hầu hết các nhà giao dịch đã quen thuộc với SPY [SPDR S&P 500 ETF Trust] - quỹ ETF đầu tiên thuộc loại ETF đặc biệt này.

Join now - Become successful
Chỉ còn một bước nữa
Credit bonus
up to 200%
Industry best trading
conditions
Instant deposits
with 0 fees
By proceeding, I accept the Privacy Policy and certify that I am over 18 years old. I agree to receive company news, product updates and market overviews by email. I understand that I can unsubscribe by contacting Customer Support.
Thanks for joining
We sent confirmation link to your email:

Ngoài ra, các tài sản mới mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn cho các nhà đầu tư. Khoảng thời gian chỉ có thể lựa chọn các quỹ lớn nhất để giao dịch đã không còn nữa. Ngày nay, chúng ta có thể chọn từ nhiều loại quỹ khác nhau, có thể được một số nhà đầu tư quan tâm từ khía cạnh lợi nhuận.

Đưa ra lựa chọn đúng đắn

Ngày nay, phần lớn các nhà đầu tư có rất nhiều cơ hội giao dịch. Đây cũng có thể là một nhược điểm. Có một số ETF chuyên biệt để lựa chọn như an ninh mạng, đây có thể là một lựa chọn sai lầm tai hại về lâu dài. Những người nhảy vào các quỹ chỉ số một cách từ từ sẽ an toàn hơn.

Vì vậy, lời khuyên chính là hãy chọn các ETF ít đặc trưng hơn. Nếu không, bạn sẽ không thích kết quả mà bạn có thể nhận được về lâu dài.

ETF kỷ niệm một Cột mốc quan trọng

Vào năm 2023, ETG (SPY) đầu tiên sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập. Nó đã phát triển thành tài sản lớn nhất của loại hình ETF đặc biệt này với tổng giá trị tài sản được quản lý là 350 tỷ USD. SPY vẫn là tài sản tốt nhất để bắt đầu trong phân khúc ETF trong khi các tài sản mới nổi khác vẫn có vẻ khá rủi ro khi mang lại lợi nhuận cao bất chấp sự phổ biến của chúng.

Một mặt, ETF có ít phí hơn. Mặt khác, các chỉ số truyền thống an toàn và đáng tin cậy hơn.