Đăng xuất
Bạn có chắc chắc muốn thoát?
Vy Nguyen • 2023-02-13

Giao dịch với Khối lượng lớn hơn Gấp 3 khi sử dụng Đòn bẩy!

Giao dịch với Khối lượng lớn hơn Gấp 3 khi sử dụng Đòn bẩy!

Trade lớn, thắng lớn

MTrading đã tăng khối lượng giao dịch Forex, Vàng và Chỉ số khi sử dụng đòn bẩy. Từ nay, người dùng tài khoản M.Pro và M.Premium có thể giao dịch với khối lượng GẤP 3:

  • Đòn bẩy 1:1000 và lên đến 1,000,000 USD đối với Forex;
  • Đòn bẩy 1:500 và lên đến 300,000 USD đối với Vàng;
  • Đòn bẩy 1:500 và lên đến 300,000 USD đối với Chỉ số.

Bạn có thể tham khảo yêu cầu ký quỹ đầy đủ tại đây.

Khối lượng giao dịch mới

Tỷ lệ đòn bẩy cho các cặp tiền tệ (cặp tiền chính):

Tỷ Lệ Đòn Bẩy Trước Đây Sau Khi Tăng Khối Lượng
1:1000 lên đến 300,000 lên đến 1,000,000
1:500 300,000 - 2,000,000 1,000,000 - 2,500,000
1:100 2,000,000 - 3,000,000 2,500,000 - 3,500,000
1:25 hơn 3,000,000 hơn 3,500,000

Tỷ lệ đòn bẩy cho VÀNG, BẠC:

Tỷ Lệ Đòn Bẩy Trước Đây Sau Khi Tăng Khối Lượng
1:500 lên đến 100,000 lên đến 300,000
1:200 100,000 - 800,000 300,000 - 800,000
1:50 800,000 - 1,100,000 800,000 - 1,500,000
1:10 hơn 1,100,000 hơn 1,500,000

Tỷ lệ đòn bẩy cho [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]:

Tỷ Lệ Đòn Bẩy Trước Đây Sau Khi Tăng Khối Lượng
1:500 lên đến 150,000 lên đến 300,000
1:200 150,000 - 1,000,000 300,000 - 1,000,000
1:50 1,000,000 - 1,400,000 1,000,000 - 2,000,000
1:10 hơn 1,400,000 hơn 2,000,000

Mọi giới hạn đã được phá vỡ. Tận hưởng giao dịch các tài sản được yêu thích nhất trên thị trường với khối lượng lớn hơn!

Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!